Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  470/S-Zbl

Obchodné meno: 
KT INVEST, a.s.
 
Sídlo: 
Vieska 267
Ladomerská Vieska 965 01
 
IČO: 
36 026 620
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
03.12.1997
 
Uložené listiny: 
ÚZ 2001 + VS + audit. správa
  (Dátum doručenia: 23.07.2003)
ÚZ 2002
  (Dátum doručenia: 23.07.2003)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 11.10.2007)
zápisnica zo zasanutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.10.2007)
ÚZ 2003
  (Dátum doručenia: 13.01.2010)
ÚZ 2004
  (Dátum doručenia: 13.01.2010)
ÚZ 2005
  (Dátum doručenia: 13.01.2010)
ÚZ 2006
  (Dátum doručenia: 13.01.2010)
ÚZ 2007
  (Dátum doručenia: 13.01.2010)
ÚZ 2008
  (Dátum doručenia: 13.01.2010)
výročná správa+správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 13.01.2010)
výročná správa+správa audítora 2004
  (Dátum doručenia: 13.01.2010)
výročná správa+správa audítora 2005
  (Dátum doručenia: 13.01.2010)
výročná správa+správa audítora 2006
  (Dátum doručenia: 13.01.2010)
výročná správa+správa audítora 2007
  (Dátum doručenia: 13.01.2010)
Osvedčenie o priebehu val.zhromaždenia+stanovy
  (Dátum doručenia: 13.01.2010)
výročná správa+správa audíatora 2008
  (Dátum doručenia: 13.01.2010)
ÚZ 2007
  (Dátum doručenia: 25.11.2010)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 25.11.2010)
správa audítora 2009
  (Dátum doručenia: 25.11.2010)
ročná správa o hospodárení 2009
  (Dátum doručenia: 25.11.2010)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 25.11.2010)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 25.11.2010)
notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 28.01.2010)
vyhlásenie predsedu a podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 28.01.2010)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
ÚZ 2010 + AS 2010 + VS 2010
  (Dátum doručenia: 21.11.2013)
ÚZ 2011 + AS 2011 + VS 2011
  (Dátum doručenia: 21.11.2013)
ÚZ 2012 + AS 2012 + VS 2012
  (Dátum doručenia: 21.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.10.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 26.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 26.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 09.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 06.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 22.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.09.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 18.09.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.09.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 19.12.2019)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 01.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 17.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 14.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.02.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 10.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 02.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 11.08.2021)
Zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 07.05.2021)
Podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 07.05.2021)
Odstupenie.asice
  (Dátum doručenia: 07.05.2021)
1 Vzdanie sa členstva.asice
  (Dátum doručenia: 07.07.2021)
2 Zasadnutie DR.asice
  (Dátum doručenia: 07.07.2021)
Zasadanutie predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 07.07.2021)
5 podpisový vzor.asice
  (Dátum doručenia: 07.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)