Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3857/B-Zbl

Obchodné meno: 
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s.
 
Sídlo: 
Hodžovo námestie 3
Bratislava 811 06
 
IČO: 
36 291 111
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
10.04.2006
 
Uložené listiny: 
Podpisové vzory - Ing. Michal Kustra, Ing. Janka Žufová, Ing. Martin Ďuriančik, Ing. Ján Kováč, Ing. Michal Szabo
  (Dátum doručenia: 25.04.2006)
Notárska zápisnica N 966/2005, Nz 45471/2005, NCR1s 44870/2005 z 29.9.2005 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 29.03.2006)
Rozhodnutie Národnej banky SR z 15.3.2006 č. UDK-003/2006/PDDS
  (Dátum doručenia: 29.03.2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 20.3.2006
  (Dátum doručenia: 29.03.2006)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 21.2.2006
  (Dátum doručenia: 29.03.2006)
Notárska zápisnica N 190/2005, Nz 12818/2005, NCR1s 12732/2005 z 24.3.2005
  (Dátum doručenia: 29.03.2006)
Notárska zápisnica N 200/2005, Nz 13322/2005, NCR1s 13301/2005 z 30.3.2005
  (Dátum doručenia: 29.03.2006)
Transformačný projekt z marca 2005
  (Dátum doručenia: 29.03.2006)
Priebežná účtovná závierka spoločnosti k 30.6.2006
  (Dátum doručenia: 04.09.2006)
Mimoriadna účtovná závierka za rok 2005, Správa audítora
  (Dátum doručenia: 16.10.2006)
Priebežná účtovná závierka k 30.9.2006
  (Dátum doručenia: 02.11.2006)
Notárska zápisnica N 2635/2007, Nz 17818/2007, NCRls 17750/2007
  (Dátum doručenia: 17.05.2007)
Úplné znenie stanov.
  (Dátum doručenia: 17.05.2007)
Priebežná individuálna účtovná závierka k 31.3.2007.
  (Dátum doručenia: 17.05.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 08.06.2007)
Priebežná individuálna účtovná závierka - 30.6.2007
  (Dátum doručenia: 02.08.2007)
Podpisový vzor Ing. Miloslav Mlynár
  (Dátum doručenia: 10.09.2007)
Priebežná individuálna účtovná závieka k 30.09.2007
  (Dátum doručenia: 02.11.2007)
Notárska zápisnica N 6900/2007, Nz 58930/2007, NCRls 58460/2007- osvedčený odpis, zo dňa 18.12.2007
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
Stanovy spoločnosti, december 2007
  (Dátum doručenia: 21.12.2007)
priebežná individuálna účtovná závierka k 31.03.2008
  (Dátum doručenia: 21.05.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
vyhlásenie, účtovná závierka 30.6.2008
  (Dátum doručenia: 22.08.2008)
notárska zápisnica N 8574/2008, Nz 51615/2008 zo dňa 25.11.2008
  (Dátum doručenia: 02.12.2008)
stanovy zo dňa 25.11.2008
  (Dátum doručenia: 02.12.2008)
Úplné znenie stanov zo dňa 26.2.2009
  (Dátum doručenia: 06.03.2009)
Podpisový vzor - Mgr. Peter Žilinek
  (Dátum doručenia: 06.03.2009)
Priebežná individuálna účtovná závierka k 31.03.2009
  (Dátum doručenia: 28.04.2009)
Výročná správa za rok 2008, účtovná závierka a správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 22.06.2009)
individuálna účtovná závierka 30.6.2009, vyhlásenie 4.8.2009
  (Dátum doručenia: 05.08.2009)
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30.09.2009
  (Dátum doručenia: 10.11.2009)
Výročná správa za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.04.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 09.04.2010)
Vyvážený príspevkový d.d.f. - Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 09.04.2010)
Rastový príspevkový d.d.f. - Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 09.04.2010)
Zaistený príspevkový d.d.f. 2017 - Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 09.04.2010)
Konzervatívny príspevkový d.d.f. - Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 09.04.2010)
Dôchodkový výplatný d.d.f. - Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 09.04.2010)
Stanovy z 20.4.2010
  (Dátum doručenia: 28.04.2010)
Priebežná inviduálna účtovná závierka k 31.03.2010
  (Dátum doručenia: 06.05.2010)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2010- Vyvážený príspevkový d.d.f., Rastový príspevkový d.d.f., Zaistený príspevkový d.d.f., 2017, Dôchodkový výplatný d.d.f.
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
Notárska zápisnica N 243/2011 Nz 11741/2011 NCRls 12047/2011 zo dňa 01.04.2011
  (Dátum doručenia: 12.04.2011)
Rozhodnutie ODT - 3042-1/2011 zo dňa 16.3.2011
  (Dátum doručenia: 12.04.2011)
Rozhodnutie ODT - 3043-1/2011 zo dňa 16.03.2011
  (Dátum doručenia: 12.04.2011)
Rozhodnutie ODT -3044- 1/2011 zo dňa 16.03.2011
  (Dátum doručenia: 12.04.2011)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 04.04.2011
  (Dátum doručenia: 12.04.2011)
Priebežná účtovná závierka k 30.6.2010
  (Dátum doručenia: 09.08.2010)
Účtovná závierka k 30.9.2008
  (Dátum doručenia: 05.11.2008)
Podpisový vzor nového člena predstavenstva - Mgr. marek Prokopec, zo dňa 4.9.2012
  (Dátum doručenia: 06.09.2012)
Rozhodnutie národnej banky zo dňa 7.8.2012
  (Dátum doručenia: 06.09.2012)
Priebežná účtovná závierka k 30.9.2010
  (Dátum doručenia: 10.11.2010)
Priebežná účtovná závierka k 31.3.2011
  (Dátum doručenia: 20.05.2011)
Priebežná účtovná závierka k 30.9.2012
  (Dátum doručenia: 16.11.2012)
Účtovná závierka ku 30.06.2011.
  (Dátum doručenia: 05.08.2011)
účtovná závierka 9/2011
  (Dátum doručenia: 15.11.2011)
Priebežná individuálna účtovná závierka k 31.03.2012
  (Dátum doručenia: 22.05.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Účtovná závierka 2011 spravovaného doplnkového fondu - Vyvážený príspevkový d.d.f.
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Účtovná závierka 2011 spravovaného doplnkového fondu - Rastový príspevkový d.d.f.
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Účtovná závierka 2011 spravovaného doplnkového fondu - Zaistený príspevkový d.d.f.
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Účtovná závierka 2011 spravovaného doplnkového fondu - Konzervatívny príspevkový d.d.f.
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Účtovná závierka 2011 spravovaného doplnkového fondu - Dôchodkový výplatný d.d.f.
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
účtovná závierka za rok 2011,
  (Dátum doručenia: 28.08.2012)
účtovná závierka k 31.03.2013
  (Dátum doručenia: 17.05.2013)
účtovná závierka 2012
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
účtovná závierka 2012, rastový príspevkový fond
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
účtovná závierka 2012, zaistený príspevkový d.d.f.
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
účtovná závierka 2012, vyvážení príspevkový fond d.d.f.
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
účtovná závierka 2012, konzervatívny príspevkový d.d.f.
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
účtovná závierka 2012, dôchodkový výplatný d.d.f.
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Priebežná účtovná závierka k 30.6.2013
  (Dátum doručenia: 14.08.2013)
Účtovná závierka k 30.9.2013
  (Dátum doručenia: 07.11.2013)
notárska zápisnica N 41/2014 Nz 2019/2014 NCRls 2034/2014 zo dňa 21.01.2014
  (Dátum doručenia: 29.01.2014)
stanovy a.s. zo dňa 21.01.2014
  (Dátum doručenia: 29.01.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára z 10.2.2014
  (Dátum doručenia: 14.02.2014)
Priebežná účtovná závierka k 31.3.2014
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Notárska zápisnica N 692/2014 Nz 23983/2014 NCRls 24408/2014 zo dňa 04.06.2014
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
Stanovy zo dňa 26.02.2014
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
Podpisový vzor - Mgr. Peter Žilinek zo dňa 01.07.2014
  (Dátum doručenia: 02.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Priebežná účtovná závierka k 30.6.2014
  (Dátum doručenia: 27.08.2014)
Zápisnica z výsledkov hlasovania dozornej rady zo dňa 1.8.2014
  (Dátum doručenia: 14.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 16.09.2014)
Priebežná individuálna účtovná závierka k 30.9.2014
  (Dátum doručenia: 10.11.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 16.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 16.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Stanovy a.s.
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Notárska zápisnica N 437/2015, Nz 21477/2015, NCRls 21962/2015 z 19.6.2015
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
priebežná individulná účtovná závierka k 31.03.2015
  (Dátum doručenia: 14.08.2015)
priebežná individuálna účtovná závierka k 30.06.2015
  (Dátum doručenia: 14.08.2015)
Rozhodnutie NBS ODT-7586/2015-2
  (Dátum doručenia: 18.08.2015)
Rozhodnutie NBS ODT-7620/2015-2
  (Dátum doručenia: 18.08.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára z 14.8.2015
  (Dátum doručenia: 18.08.2015)
účtovná závierka k 30.09.2015, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 19.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
zápisnica z dozornej rady zo dňa 30.03.2016
  (Dátum doručenia: 20.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2016)
Priebežná účtovná závierka k 31.3.2016
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Účtovná závierka 30.jún 2016
  (Dátum doručenia: 09.08.2016)
podpisový vzor-Mgr. Marek Prokopec zo dňa 25.10.2016
  (Dátum doručenia: 28.10.2016)
priebežná účtovná závierka k 30.9.2016
  (Dátum doručenia: 04.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Priebežná účtovná závierka k 31.3.2017
  (Dátum doručenia: 25.05.2017)
Zápisnica o hlasovaní dozornej rady z 30.6.2017
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 12.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.07.2017)
podpisový vzor Ing. Michal Májek
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Výpis zo zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 24.4.2017
  (Dátum doručenia: 23.05.2017)
Priebežná účtovná závierka k 30.6.2017
  (Dátum doručenia: 07.08.2017)
Výpis zo zápisnice z výsledkov hlasovania dozornej rady zo dňa 14.8.2017
  (Dátum doručenia: 12.09.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 8.9.2017
  (Dátum doručenia: 12.09.2017)
Priebežná účtovná závierka zo dňa 30.09.2017
  (Dátum doručenia: 06.11.2017)
stanovy zo dňa 30.11.2017
  (Dátum doručenia: 14.12.2017)
Notárska zápisnica N 1163/2017 , Nz 49289/2017
  (Dátum doručenia: 14.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
účtovná závierka k 31.03.2018
  (Dátum doručenia: 21.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 25.06.2018)
účtovná závierka k 30.06.2018
  (Dátum doručenia: 20.08.2018)
priebežná účtovná závierka k 30.09.2018
  (Dátum doručenia: 14.11.2018)
stanovy zo dňa 19.12.2018
  (Dátum doručenia: 17.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka k 31/3/19
  (Dátum doručenia: 24.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 29.06.2019)
Priebežná účtovná uzávierka, 13.8.2019
  (Dátum doručenia: 13.08.2019)
účtovná závierka k 30.9.2019
  (Dátum doručenia: 13.11.2019)
Priebežná účtovná závierka k 31.3.2020
  (Dátum doručenia: 13.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 19.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 19.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 19.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2020)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.06.2020
  (Dátum doručenia: 23.06.2020)
Podpisový vzor, Ing. Miloslav Mlynár, Zápisnica o hlasovaní doz.rady
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Polročná správa o hospodárení k 30.6.2020
  (Dátum doručenia: 27.08.2020)
Priebežná účtovná závierka k 30.9.2020
  (Dátum doručenia: 18.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
dohoda o zastúpení.asice
  (Dátum doručenia: 23.04.2021)
Výpis zo zápisnice o hlasovaní dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 23.04.2021)
priebežná účtovná závierka k 31.03.2021
  (Dátum doručenia: 13.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  30.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)