Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  28/N-Zbl

Obchodné meno: 
AGROSTAV, a.s. Nitra
 
Sídlo: 
Štúrova 140
Nitra 949 01
 
IČO: 
00 198 986
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
18.02.1993
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.09.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.06.2023)
Zapisnica_RVZ.pdf.asice
  (Dátum doručenia: 23.01.2023)
Vyhlasenie_stat.oragnu.pdf.asice
  (Dátum doručenia: 23.01.2023)
Notarska_zap_N518-2022 - osvedčenie z VZ+stanovy
  (Dátum doručenia: 23.01.2023)
Notarska_zapisnica_26522.asice
  (Dátum doručenia: 29.07.2022)
vyhlásenie - súhlas so zvolením
  (Dátum doručenia: 29.07.2022)
Vyhlasenie_statutara.asice
  (Dátum doručenia: 29.07.2022)
Zapisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 29.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2021)
Vyhlásenie nového predsedu predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 05.08.2020)
Zápisnica z DR 16.6.2020.asice
  (Dátum doručenia: 05.08.2020)
Listina prítomných .asice
  (Dátum doručenia: 05.08.2020)
Pozvánka na RVZ.asice
  (Dátum doručenia: 05.08.2020)
Prevzatie pozvánky akcionármi.asice
  (Dátum doručenia: 05.08.2020)
Zápiznica RVZ 25.6.2020.asice
  (Dátum doručenia: 05.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.09.2018)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 15.01.2018)
Súhlas so zvolení do dozornej rady - Ing. Jana Marčišovská
  (Dátum doručenia: 15.01.2018)
Súhlas so zvolením do dozornej rady - Helena Turzová
  (Dátum doručenia: 15.01.2018)
N 454/2017 - osvedčenie o priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 15.01.2018)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 15.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.
  (Dátum doručenia: 03.04.2017)
Poznámky k účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 19.03.2016)
Účtovná závierka za r.2015
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 18.03.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
N 360/2015 - osvedčenie o VZ
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Štefan Bogyo
  (Dátum doručenia: 14.12.2015)
Oznámenie o schválení účtovnej závierky za r. 2014
  (Dátum doručenia: 13.11.2015)
Účtovná závierka za r.2014
  (Dátum doručenia: 07.06.2015)
Účtovná závierka za r.2014
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.doc
  (Dátum doručenia: 06.06.2015)
vyhlásenie členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Vyhlásenie členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Stanovy.
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Účtovná závierka za r.2013
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za r.2013
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za r.2013
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za r.2013
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Výročná správa za r.2012, Účtovná závierka za r.2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 12.12.2012)
Vyhlásenia člena DR súhlas s menovaním do funkcie
  (Dátum doručenia: 12.12.2012)
Stanovy -ÚZ
  (Dátum doručenia: 19.06.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 19.06.2012)
Výročná správa za r.2011,správa audítora
  (Dátum doručenia: 12.06.2012)
Výročná správa za r. 2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 18.07.2011)
Výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 22.06.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 22.06.2010)
Stanovy úplné znenie
  (Dátum doručenia: 22.06.2010)
Výročná správa za r. 2009, spráfa audítora
  (Dátum doručenia: 11.06.2010)
Osvedčenie z VZ+ stanovy
  (Dátum doručenia: 10.06.2009)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 10.06.2009)
Podpisové vzory Pavla Števulu, Ing.Štefana Blehu, Ing.Štefan Bogyo, Ing.Peter Schultz, Ing.Ivan Oravec
  (Dátum doručenia: 10.06.2009)
Výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 10.06.2009)
Výročná správa za r.2008
  (Dátum doručenia: 18.05.2009)
Audítorská správa o overení účt. závierky za r.2008
  (Dátum doručenia: 18.05.2009)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 19.12.2008)
Rozhodnutie jedin. spoloč.
  (Dátum doručenia: 19.12.2008)
Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 19.12.2008)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 19.12.2008)
Rozhodnutie konateľa
  (Dátum doručenia: 19.12.2008)
Rozhodnutie o premene
  (Dátum doručenia: 19.12.2008)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 19.12.2008)
N 234/2008 - osvedč.o VZ++dod.č.5+stanovy
  (Dátum doručenia: 30.10.2008)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 11.06.2008)
Dodatok č. 4
  (Dátum doručenia: 11.06.2008)
Výročná správa za r. 2007, správa audítora, účtovná závierka, zápisnica
  (Dátum doručenia: 11.06.2008)
N 129/2008 - osvedčenie o priebehu VZ, pozvánka, prez. listina
  (Dátum doručenia: 11.06.2008)
Účtovná závierka r.2007, správa auditora
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
Zápisnica zo zasadnutia
  (Dátum doručenia: 12.12.2007)
Zápisnica zo zasadania
  (Dátum doručenia: 12.12.2007)
Notárska zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 12.12.2007)
Výročná správa za r. 2006, účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
Správa audítora za r. 2006
  (Dátum doručenia: 25.05.2007)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 17.05.2006)
Správa audítora za r. 2005
  (Dátum doručenia: 17.05.2006)
účtovná závierka r. 2004, správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
notárska zápisnica N 87/2005
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke, výročná správa, správa audítora za r.2003
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 17.05.2004)
Súhlas so zaradením do kandidátky pre voľby predstavenstva - Ing.Ivan Oravec
  (Dátum doručenia: 17.05.2004)
Súhlas so zaradením do kandidátky - Anna Grácová
  (Dátum doručenia: 17.05.2004)
Súhlas so zaradením do kandidátky - Ing.Jozef Šiška, Ing.Marián Milo, Ing.Ľubomír Candrák, Ing.Peter Horňáček, Ing.Peter Schultz, Ing.Štefan Bogyo, Pavel Števula,Ing.Štefan Bleho
  (Dátum doručenia: 17.05.2004)
Notárska zápisnica N 309/2004
  (Dátum doručenia: 17.05.2004)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 17.05.2004)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 17.05.2004)
Inventarizácia pohľadávok, audítorská správy z a r.2003
  (Dátum doručenia: 17.05.2004)
Súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r. 2002
  (Dátum doručenia: 10.09.2003)
Výročná správa za r. 2002
  (Dátum doručenia: 10.09.2003)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 10.09.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia, pozvánka, listina prítomných
  (Dátum doručenia: 16.07.2003)
Zakladateľská zmluva
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Audítorská správa
  (Dátum doručenia: 30.12.2002)
Pozvánka na valné zhromaždenie
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Notárska zápisnica N 136/02, Nz 136/02 - osvedčenie o valnom zhromaždení,výročná správa , audítorská správa za r. 2001, zápisnica zo zasadnutia dozornej rady, stanovy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 17.12.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  21.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR