Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  41/L-Zbl

Obchodné meno: 
MARTIMEX - ALFA, akciová spoločnosť „v likvidácii“
 
Sídlo: 
Červenej armády 1
Martin 036 65
 
IČO: 
30 225 973
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
30.12.1991
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka 2004+VS
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
Účtovná závierka 2006+VS+SNA
  (Dátum doručenia: 31.07.2007)
Účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 30.05.2008)
účtovna závierka 2008 + poznámky + výročna správa 2008
  (Dátum doručenia: 09.07.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.06.2010
  (Dátum doručenia: 25.08.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.06.2010
  (Dátum doručenia: 07.08.2010)
Listina prítomných akcionárov z VZ zo dňa 04.06.2010
  (Dátum doručenia: 07.09.2010)
konsolidovaná UZ k 31.12.2000 + poznámky
  (Dátum doručenia: 02.07.2001)
účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
  (Dátum doručenia: 21.06.2010)
Účtovná závierka 2010+pozn.+zápisnica z VZ+VS+SNA
  (Dátum doručenia: 18.07.2011)
Konsolidovaná účtovná závierka 1997 + príloha
  (Dátum doručenia: 22.06.1998)
Úplné znenie Stanov zo dňa 09.07.2012
  (Dátum doručenia: 17.07.2012)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva (Ing. Július Kostolný)
  (Dátum doručenia: 17.07.2012)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva (Ing. Jozef Klačanský)
  (Dátum doručenia: 17.07.2012)
Podpisový vzor prokuristu (Ing. Jozef Klačanský)
  (Dátum doručenia: 17.07.2012)
Podpisový vzor prokuristu (Ing. Ján Mikuláš, CSc.)
  (Dátum doručenia: 17.07.2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.06.2012
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
Notárska zápisnica JUDr. Vladimíra Kostovčáka zo dňa 04.07.2012
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
Zápisnica z predstavenstva navrhovateľa zo dňa 02.07.2012
  (Dátum doručenia: 16.07.2012)
Výročná správa+Účtovná závierka 2011+Poznámky+SNA
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
účtovná závierka za rok 1999+príloha
  (Dátum doručenia: 03.07.2000)
Účtovná závierka 2012+poznámky+správa nezávislého audítora+výročná správa
  (Dátum doručenia: 20.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2014)
konsolidovaná účtovná závierka 1996
  (Dátum doručenia: 26.06.1997)
výročná správa, účtovná závierka 2000
  (Dátum doručenia: 21.08.2001)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 1998
  (Dátum doručenia: 30.06.1999)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Zápisnica z VZ navrhovateľa zo dňa 20.05.2016.zep
  (Dátum doručenia: 26.05.2016)
Listina prítomných akcionárov na VZ zo dňa 20.05.2016.zep
  (Dátum doručenia: 26.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Zápisnica z valného zhromaždenia navrhovateľa zo dňa 30.05.2017 s listinou prítomných akcionárov.zep
  (Dátum doručenia: 09.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2018)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia navrhovateľa zo dňa 27.12.2018 .asice
  (Dátum doručenia: 28.01.2019)
Listina prítomných akcionárov z MVZ navrhovateľa zo dňa 27.12.2018.asice
  (Dátum doručenia: 28.01.2019)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia navrhovateľa zo dňa 27.12.2018 .asice
  (Dátum doručenia: 28.01.2019)
Listina prítomných akcionárov z MVZ navrhovateľa zo dňa 27.12.2018.asice
  (Dátum doručenia: 28.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 21.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 31.05.2014)
Notárska zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2019, č. N 272/2019, NZ 30766/2019, NCRIs 31473/2019.asice
  (Dátum doručenia: 30.09.2019)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2019 s listinou prítomných akcionárov.asice
  (Dátum doručenia: 30.09.2019)
Podpisový vzor likvikátora (Marek Benko, MBA).asice
  (Dátum doručenia: 08.10.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.10.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.10.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 3
  (Dátum doručenia: 16.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.10.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.10.2019)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.12.2019)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 09/2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.12.2019)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 09/2019 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.02.2020)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 09/2019 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.02.2020)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 09/2019 - Správa audítora 1 - časť 3
  (Dátum doručenia: 28.02.2020)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2019 - 09/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.02.2020)
Výročná správa za obdobie 01/2019 - 09/2019
  (Dátum doručenia: 28.02.2020)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 03/2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2020)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 03/2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2020)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 03/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2020)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 10/2019 - 03/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16.09.2019 o zrušení zapísanej osoby s likvidáciou s listinou prítomných akcionáro.asice
  (Dátum doručenia: 18.05.2020)
3x audit. správa, účt. závierka 2001
  (Dátum doručenia: 05.09.2002)
Nz 129/02, zápis Mvz, plná moc,
  (Dátum doručenia: 07.04.2003)
Účt. závierka 2002, audit. správa 2002,
  (Dátum doručenia: 18.09.2003)
Zápis. z valného zhromaždenia, 2x podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 25.11.2003)
Výročná a audítorská správa, účtovná závierka 2003,
  (Dátum doručenia: 16.08.2004)
Výročná správa, účtovná závierka 2003,
  (Dátum doručenia: 25.11.2004)
Účt. závierka 2005, výročná správa, audit. správa,
  (Dátum doručenia: 08.08.2006)
Zápisnica z MVZ z 16/11/06, Zápisnica z predstavenstva z 15/11/06
  (Dátum doručenia: 18.12.2006)
Živnostenský list z 23/5/08
  (Dátum doručenia: 05.06.2008)
Zápisnica z VZ z 7/5/08, Osvedčenie z VZ -NZ 19306/08 z 7/5/08
  (Dátum doručenia: 05.06.2008)
Podpisový vzor: Ing.P.Benko
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Stanovy AS z 7/5/08
  (Dátum doručenia: 09.06.2008)
Rozhodnutie predstavenstva o premene menovitej hodnoty zo dňa 18/02/09
  (Dátum doručenia: 27.03.2009)
Dátum aktualizácie údajov:  18.10.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)