Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  12311/T-Zbl

Obchodné meno: 
ZSE Elektrárne, s.r.o.
 
Sídlo: 
SPP Kompresorová stanica 3
Trakovice 919 33
 
IČO: 
36 239 593
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
19.10.2000
 
Uložené listiny: 
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 06.06.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 06.07.2006)
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 24.10.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 24.10.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 24.10.2006)
Podpisový vzor konateľa Ing. Peter Procházka, Bratislava
  (Dátum doručenia: 24.10.2006)
Podpisový vzor prokuristu Ing. Adrián Bobula, Bratislava
  (Dátum doručenia: 24.10.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.02.2007)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 16.03.2007)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 16.03.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 21.06.2007)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 18.07.2007)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Rozhodnutia jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 22.01.2008)
Rozhodnutia jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 22.01.2008)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 22.01.2008)
Zakladateľská listina - úplné znenie k 2.2.2008
  (Dátum doručenia: 21.02.2008)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor prokuristu - Matthias Fricke
  (Dátum doručenia: 10.03.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 12.2.2008
  (Dátum doručenia: 10.03.2008)
Vyhlásenie z 8.12.2008
  (Dátum doručenia: 16.12.2008)
Vyhlásenie z 8.12.2008
  (Dátum doručenia: 16.12.2008)
Rozhodnutia jediného spoločníka z 25.11.2008
  (Dátum doručenia: 16.12.2008)
Výpis z OR firmy E.ON Kraftwerke GmbH, Hannover, Spolková republika Nemecko
  (Dátum doručenia: 16.12.2008)
Zakladateľská listina - úplné znenie k 24.12.2008
  (Dátum doručenia: 09.01.2009)
Rozhodnutie konateľov
  (Dátum doručenia: 11.03.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 11.03.2009)
Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví - povolenie č. 2009E 0344
  (Dátum doručenia: 11.03.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 20.04.2009)
Podpisový vzor prokuristu - Ing. Vladimír Pestún
  (Dátum doručenia: 24.04.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 01.06.2009)
Podpisový vzor prokuristu Ing. Vladimír Pestún
  (Dátum doručenia: 12.06.2009)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 23.06.2009)
Vyhlásenie konateľov
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008 a Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 02.07.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 29.03.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 29.03.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Rozhodnutie úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo: 0041/2010/E-PE
  (Dátum doručenia: 14.06.2010)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 30.04.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 02.02.2011)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Vladimír Pestún
  (Dátum doručenia: 02.02.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 27.04.2011)
Rozhodnutie jedinéh spoločníka
  (Dátum doručenia: 28.07.2011)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 04.08.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 12.10.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 10.01.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 10.01.2012)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 02.02.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 04.07.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Rozhodnutia jediného spločníka
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Výročná správa k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Výročná správa k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Výročná správa k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Účtovná závierka k 31.12.2012 + Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 24.06.2014)
Rozhodnutie spoločníka
  (Dátum doručenia: 17.01.2014)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 17.01.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 02.05.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 01.07.2014)
Rozhodnutia jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 30.01.2015)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 30.01.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Zmluva o prevode obchodného podielu z E.ON Kraftwerke GmbH na E.ON Slovensko, a.s.
  (Dátum doručenia: 05.08.2015)
Plnomocenstvo od E.ON Kraftwerke GmbH
  (Dátum doručenia: 05.08.2015)
Substitučné plnomocenstvo pre Adama Hodoňa v rozsahu plnomocenstva od E.ON Kraftwerke GmbH
  (Dátum doručenia: 05.08.2015)
Plnomocenstvo od E.ON Slovensko, a.s.
  (Dátum doručenia: 05.08.2015)
Substitučné plnomocenstvo pre Adama Hodoňa v rozsahu plnomocenstva od E.ON Slovensko, a.s.
  (Dátum doručenia: 05.08.2015)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 17.09.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Podpisový vzor konateľa Marina Haastert
  (Dátum doručenia: 24.06.2015)
Rozhodnutia jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 10.09.2015)
Podpisový vzor konateľa Marian Rusko
  (Dátum doručenia: 10.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 08.10.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 31.03.2017)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 31.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 02.05.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 02.05.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 02.05.2017)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 02.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 01.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2017)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
  (Dátum doručenia: 20.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2018)
Zápisnica z MVZ 22.12.2004
  (Dátum doručenia: 21.03.2005)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Advanced Power AG na N.E.G. Switzerland GmbH
  (Dátum doručenia: 21.03.2005)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 21.03.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 21.06.2002)
Zápisnica z MVZ z 15.4.2002
  (Dátum doručenia: 24.06.2002)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 03.08.2018)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 21.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 24.06.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 24.06.2002)
Príloha k účtovnej závierke 2001
  (Dátum doručenia: 24.06.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 24.06.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 24.06.2002)
Príloha k účtovnej závierke 2001
  (Dátum doručenia: 24.06.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 24.06.2002)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 29.11.2002)
Vyjadrenie spoločníka + preklad
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Návrh uznesenia spoločníkov
  (Dátum doručenia: 15.05.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 30.05.2003)
Zápisnica z MVZ 09.04.2003
  (Dátum doručenia: 30.05.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.05.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.05.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 30.05.2003)
Vyjadrenie spoločníka
  (Dátum doručenia: 12.11.2004)
Vyjadrenie spoločníka
  (Dátum doručenia: 12.11.2004)
Vyhlásenie o prebratí záväzku na nový vklad
  (Dátum doručenia: 12.11.2004)
Uznesenie spoločníkov
  (Dátum doručenia: 12.11.2004)
Vyhlásenie konateľa
  (Dátum doručenia: 12.11.2004)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 12.11.2004)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladu spoločníka
  (Dátum doručenia: 10.12.2004)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 10.12.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Účtovná závierka r. 03.
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 10.03.2006)
Dodatok k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 10.03.2006)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 10.03.2006)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 10.03.2006)
Kúpna zmluva, zmluva o odstúpení a zmluva o prevode
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Kúpna zmluva, zmluva o odstúpení a zmluva o prevode
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Plná moc
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Protokol
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Protokol
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Potvrdenie
  (Dátum doručenia: 28.04.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Podpisový vzor konateľa - Dr. Ansgar Wilhelm Peiss
  (Dátum doručenia: 12.05.2006)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2019)
Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 16.12.2019
  (Dátum doručenia: 17.12.2019)
Podpisový vzor konateľa Ing. Marian Greif
  (Dátum doručenia: 17.12.2019)
Rozhodnutia jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 17.12.2019)
Podpisový vzor konateľa Ing. Marian Greif
  (Dátum doručenia: 17.12.2019)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  25.11.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)