Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10172/T-Zbl

Obchodné meno: 
LIEHOVAR LEOPOLDOV, a.s.
 
Sídlo: 
Trnavská cesta
Leopoldov 920 41
 
IČO: 
34 127 101
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
11.09.1995
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica Nz 693/02, N 718/02 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Zápisnica zo zasadnutia DR 16.12.2002
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Zápisnica z VZ 16.12.2002
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Listina prítomných na VZ 16.12.2002
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Pozvánka na VZ 16.12.2002
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena DR - Ing. Miroslav Papay, Bratislava
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Vyhlásenie a podpisový vzor predsedu DR - Viktor Dallemule, Bratislava
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva - RNDr. Rastislav Bakoš, Bratislava
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Peter Smorádek, Bratislava
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Audítorská správa
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Konsolidovaná výročná správa
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Výročná správa o podnikateľskej činnosti 2001
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Audítorská správa
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 15.01.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 13.02.2003)
Audítorská správa
  (Dátum doručenia: 13.02.2003)
Audítorská správa pre akcionárov
  (Dátum doručenia: 13.02.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 05.03.2003)
Správa o činnosti predstavenstva
  (Dátum doručenia: 05.03.2003)
Správa o činnosti DR
  (Dátum doručenia: 05.03.2003)
Finančný plán na rok 2002
  (Dátum doručenia: 05.03.2003)
Podnikateľský zámer na rok 2002
  (Dátum doručenia: 05.03.2003)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 05.03.2003)
Konsolidovaná výročná správa
  (Dátum doručenia: 05.03.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 16.10.2003)
Audítorska správa pre akcionárov
  (Dátum doručenia: 16.10.2003)
Audítorská správa pre akcionárov
  (Dátum doručenia: 16.10.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 16.10.2003)
Konsolidovaná výročná správa 2002
  (Dátum doručenia: 16.10.2003)
Pozvánka na VZ 04.09.2003
  (Dátum doručenia: 16.10.2003)
Zápisnica z VZ 04.09.2003
  (Dátum doručenia: 16.10.2003)
Zápisnica zo zasadnutia DR 04.09.2003
  (Dátum doručenia: 16.10.2003)
Notárska zápisnica Nz 77360/03, N 1037/03 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 16.10.2003)
Vyhlásenie a podpisový vzor predsedu dozornej rady - Ingrid Vanková, Hlohovec
  (Dátum doručenia: 16.10.2003)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena dozornej rady - Ing. Pavol Galko, Nitra
  (Dátum doručenia: 16.10.2003)
Doplnenie
  (Dátum doručenia: 19.11.2003)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 19.11.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 20.01.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Marta Magyaricsová, Bratislava
  (Dátum doručenia: 20.01.2005)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - MUDr. Ľubica Ondrušová, Pezinok
  (Dátum doručenia: 20.01.2005)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 20.01.2005)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 20.01.2005)
Zápisnica z VZ 22.12.2004
  (Dátum doručenia: 24.01.2005)
Notárska zápisnica Nz 94240/04, N 413/04 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 24.01.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 23.12.2005)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 26.06.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 26.06.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 24.08.2007)
Výročná správa + účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 26.07.2007)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 20.10.2008)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 20.10.2008)
Rozhodnutie
  (Dátum doručenia: 08.06.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Marta Lehnertová
  (Dátum doručenia: 22.06.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 22.06.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 12.08.2009)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 12.08.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 11.01.2011)
Notárska zápisnica N 737/10, Nz 57853/10, NCRls 58553/10
  (Dátum doručenia: 14.01.2011)
Živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 14.01.2011)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 03.08.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 03.08.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 29.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 29.06.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 20.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 15.08.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 15.08.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 15.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 02.09.2015)
Notárska zápisnica N 1023/2015, Nz 25288/2015, NCRls 25840/2015
  (Dátum doručenia: 20.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.09.2015)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 07.10.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 08.01.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 09.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.12.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 21.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2018)
Notárska zápisnica N 1369/2018, Nz 26905/2018, NCRls 27427/2018 - Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.08.2018)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 27.08.2018)
Notárska zápisnica N 1369/2018, Nz 26905/2018, NCRls 27427/2018
  (Dátum doručenia: 27.08.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 27.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 17.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.08.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 20.08.2019)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 05.09.2019)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 5.8.2019
  (Dátum doručenia: 05.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 14.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)