Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3879/B-Zbl

Obchodné meno: 
Západoslovenská distribučná, a.s.
 
Sídlo: 
Čulenova 6
Bratislava 816 47
 
IČO: 
36 361 518
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
20.05.2006
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2006, výročná správa za rok 2006, správa audítora zo dňa 30.3.2007, rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.5.2007
  (Dátum doručenia: 26.06.2007)
vyhlásenie 4.7.2008, plná moc, výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 09.07.2008)
účtovná závierka za rok 2009., správa audítora, výročná správa, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 10.7.2007
  (Dátum doručenia: 13.07.2007)
výročná správa 2008, vyhlásenie 14.7.2009, poverenie 2/2009
  (Dátum doručenia: 15.07.2009)
Výročná správa za rok 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Výročná správa zo rok 2010, audítorská správa zo rok 2010, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 14.07.2011)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 3.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Notárska zápisnica N 423/2014 Nz 24920/2014 NCRls 25383/2014
  (Dátum doručenia: 23.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
notárska zápisnica N 857/2012, Nz 57258/2012 zo dňa 19.12.2012
  (Dátum doručenia: 20.12.2012)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2016)
Vyhlásenie o ustanovení do funkcie a podpisový vzor - Ing. Marian Kapec zo dňa 16.03.2016
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.03.2016
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 15.12.2016.zep
  (Dátum doručenia: 11.01.2017)
Stanovy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 15.12.2016.zep
  (Dátum doručenia: 11.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 18.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára - notárska zápisnica zo dňa 05.06.2017.zep
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
Úplné znenie stanov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 05.06.2017.zep
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti.zep
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2017)
poverenie zo dňa 17.03.2016
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
zmluva o predaji časti podniku zo dňa 19.12.2017
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
znalecký posudok č 134/2017 zo dňa 20.09.2017
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
notárska zápisnica N 859/2017, Nz 59370/2017 zo dňa 19.12.2017-Rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 19.12.2017.zep
  (Dátum doručenia: 08.01.2018)
Úplné znenie stanov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ku dňu 19.12.2017.zep
  (Dátum doručenia: 12.01.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 29.12.2017.zep
  (Dátum doručenia: 17.01.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 09.01.2018.zep
  (Dátum doručenia: 17.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Rozhodnutia jediného akcionára prijaté dňa 15.05.2018.zep
  (Dátum doručenia: 17.05.2018)
Súhlas s ustanovením do funkcie člena predstavenstva a podpisový vzor - Miroslav Otočka.zep
  (Dátum doručenia: 17.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 11.07.2018)
Zmluva o predaji časti podniku z 13.12.2013 ( Enermont s.r.o. )
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Zmluva o predaji časti podniku z 13.12.2013 ( Západoslovenská energetika a.s.)
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Poverenie z 6.2.2013
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Zmluva o vklade časti podniku uzatvorenú medzi Západoslovenskou energetikou, a.s. a ZSE distribúcia, a.s. ktorá sa týka vkladu časti podniku Západoslovenskej enetgetiky, a.s. do základného imania spoločnsoti ZSE distribúcia, a.s. a znalecký posudok č. 12/2006 zo dňa 20.6.2006, v znení jeho dodatku č. 1 zo dňa 16.8.2006.
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Notárska zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami .zep
  (Dátum doručenia: 20.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 16.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. z dňa 17.09.2019.zep
  (Dátum doručenia: 24.09.2019)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - Ing. Tomáš Turek, Ph.D..zep
  (Dátum doručenia: 24.09.2019)
Rozhodnutia jediného akcionára_Marian Rusko.zep
  (Dátum doručenia: 16.03.2020)
Rozhodnutia jediného akcionára_Marian Kapec .zep
  (Dátum doručenia: 16.03.2020)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - Marian Kapec.zep
  (Dátum doručenia: 16.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Rozhodnutia jediného spoločníka zo dňa 20.08.2020.zep
  (Dátum doručenia: 16.09.2020)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - Kristián Takáč.zep
  (Dátum doručenia: 16.09.2020)
Súhlas s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - Jana Somorovská.zep
  (Dátum doručenia: 16.09.2020)
Rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 19.11.2020.zep
  (Dátum doručenia: 24.11.2020)
Notárska zápisnica N 129/2007, Nz 21408/2007, NCRls 21310/2007
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 02.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 02.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 15.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.10.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.10.2021)
Listina.asice - kúpna zmluva
  (Dátum doručenia: 17.12.2021)
Úplné znenie stanov a.s. z 31.5.2007
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Notárska zápisnica N 137/2006, Nz 15077/2006, NCR1s 14962/2006 z 20.4.2006
  (Dátum doručenia: 15.05.2006)
úplné znenie stanov 01.01.2013
  (Dátum doručenia: 30.01.2013)
notárska zápisnica N 125/2010 zo dňa 14.06.2010
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
úplné znenie stanov zo dňa 14.06.2010
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
Notárska zápisnica N 853/2013, Nz 53214/2013, NCRls 53995/2013 z 11.12.2013
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Úplné znenie stanov z 11.12.2013
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Rozhodnutie jediného akcionára z 23.4.2014
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára z 20.1.2014
  (Dátum doručenia: 23.01.2014)
Úplné znenie Stanov zo dňa 21.8.2014
  (Dátum doručenia: 05.09.2014)
Rozhodnutie jedinoho akcionára z 3.9.2015
  (Dátum doručenia: 21.09.2015)
Úplné znenie Stanov zo dňa 14.12.2015
  (Dátum doručenia: 07.01.2016)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 31.10.2017
  (Dátum doručenia: 07.11.2017)
Súhlas s ustanovením do funkcie člena predstavenstva a podpisový vzor zo dňa 06.11.2017
  (Dátum doručenia: 07.11.2017)
Zapisnica z valneho zhromazdenia.asice
  (Dátum doručenia: 25.10.2021)
Zapisnica z valneho zhromazdenia - opravna dolozka.asice
  (Dátum doručenia: 15.10.2021)
Uplne znenie stanov.asice
  (Dátum doručenia: 25.10.2021)
Rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..zep
  (Dátum doručenia: 26.11.2020)
Rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..zep
  (Dátum doručenia: 07.09.2020)
Rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..zep
  (Dátum doručenia: 19.03.2020)
Rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..zep
  (Dátum doručenia: 10.02.2020)
Rozhodnutia jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 23.12.2019)
Notárska zápisnica o priebehu volieb členov dozornej rady volených zamestnancami.zep
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..zep
  (Dátum doručenia: 25.05.2018)
Rozhodnutia jediného akcionára prijaté dňa 19.12.2017.zep
  (Dátum doručenia: 24.01.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 29.12.2017.zep
  (Dátum doručenia: 24.01.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 09.01.2018.zep
  (Dátum doručenia: 24.01.2018)
Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 24.01.2018)
Rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov - nové predmety činnosti.zep
  (Dátum doručenia: 25.07.2017)
Úplné znenie stanov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..zep
  (Dátum doručenia: 25.07.2017)
Rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..zep
  (Dátum doručenia: 14.02.2017)
Rozhodnutia jediného akcionáraspoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 23.01.2017.zep
  (Dátum doručenia: 03.02.2017)
Súhlas s vymenovaním do funkcie a podpisový vzor - Ing. Martin Mišík.zep
  (Dátum doručenia: 03.02.2017)
Rozhodnutia jediného akcionára spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. zo dňa 15.12.2016.zep
  (Dátum doručenia: 03.02.2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 03.02.2017)
Úplné znenie stanov spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s..zep
  (Dátum doručenia: 03.02.2017)
Notárska zápisnica N75/2009 zo dňa 15.6.2006, osvedčenie o rozhodnutiachjediného akcionára
  (Dátum doručenia: 06.07.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.6.2009
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.2.2011
  (Dátum doručenia: 03.03.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ľuboš Majdán, zo dňa 28.2.20´11
  (Dátum doručenia: 03.03.2011)
Podpisový vzor člena predstaventstva - Ing. Roman Jilly, zo dňa 28.2.2011
  (Dátum doručenia: 03.03.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Tomáš Rímeš, zo dňa 22.3.2011
  (Dátum doručenia: 29.03.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.2.2011
  (Dátum doručenia: 29.03.2011)
Notárska zápisnica N 66/2011 zo dňa 4.4.2011 - osvedčenie o priebehu volieb členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 04.05.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.9.2011
  (Dátum doručenia: 03.10.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jozef Voštinár, zo dňa 22.9.2011
  (Dátum doručenia: 03.10.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Andrej Juris, zo dňa 22.9.2011
  (Dátum doručenia: 03.10.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.7.2012
  (Dátum doručenia: 30.07.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.10.2012
  (Dátum doručenia: 18.10.2012)
notarska zápisnica N 348/2007, Nz 58376/2007 zo dňa 14.12.2007
  (Dátum doručenia: 19.12.2007)
uplne znenie stanov zo dňa 19.12.2007
  (Dátum doručenia: 19.12.2007)
notárska zápisnica N 150/2007, Nz 25237/2007 zo dňa 26.06.2007
  (Dátum doručenia: 27.06.2007)
živnostenský list zo dňa 14.06.2007
  (Dátum doručenia: 21.06.2007)
povolenie č. 2007E0258 zo dňa 05.06.2007
  (Dátum doručenia: 21.06.2007)
Plnomocenstvo - JUDr. Erika Csekes, Mgr. Radoslav Zigo.
  (Dátum doručenia: 25.10.2006)
poverenie zo dňa 05.01.2010
  (Dátum doručenia: 09.07.2010)
Poverenie
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Písomné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.06.2012)
Vyhlásenie správcu vkladu z 9.5.2006
  (Dátum doručenia: 15.05.2006)
Vyhlásenie o súhlase s ustanovením do funkcie a podpisový vzor - Ing. Andrej Juris
  (Dátum doručenia: 25.10.2006)
Živnostenský list č. OŽP-A/2006/16689-2/CR1 z 25.4.2006
  (Dátum doručenia: 15.05.2006)
poverenie 30.3.2011
  (Dátum doručenia: 30.01.2013)
Poverenie zo dňa 6.2.2013
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Podpisový vzor - Ing. Tomáš Turek, Ph.D.
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Poverenie z 6.2.2013
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Poverenie
  (Dátum doručenia: 05.09.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 5.11.2013
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 12.12.2013
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 20.11.2013
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 25.11.2013
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Autorizačné osvedčenie - Ing. Miloš Červenka- 2x
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
súhlasy a podpisové vzory: Ing. Peter Palmaj a Ing. Ľuboš Majdán
  (Dátum doručenia: 20.12.2012)
poverenie 3/2011
  (Dátum doručenia: 20.12.2012)
Poverenie z 6.2.2013
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 15.10.2013
  (Dátum doručenia: 19.12.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 23.12.2015.
  (Dátum doručenia: 07.01.2016)
Notárska zápisnica N 693/2015 zo dňa 14.12.2015 - osvedčenie rozhodnutia akcionára
  (Dátum doručenia: 07.01.2016)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Iný výkaz alebo príloha
  (Dátum doručenia: 14.04.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)