Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Košice
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  9095/V-Zbl

Business name: 
Slovenská vozová spoločnosť spol. s r.o. - v likvidácii
 
Registered seat: 
Duklianska 4
Spišská Nová Ves 052 01
 
Identification number (IČO): 
36 170 895
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
03/03/1997
 
Date of deletion: 
10/06/2005
 
Collection of documents: 
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/18/2005)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/18/2005)
Zápisnica z MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/18/2005)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/18/2005)
Účtovná závierka 2004 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/18/2005)
Účtovná závierka k 31.10.2000 - 2x
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/18/2005)
Správa o likvidácii firmy
Type of document: Court decision on winding-up of the company with liquidation, Final Report done by Liquidator
  (Delivered: 11/18/2005)
Oznámenie ukončenia podnikania u ohlas. živnosti
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/18/2005)
Potvrdenie Okres. úradu práce Spišská Nová Ves
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/18/2005)
Potvrdenie Sociálnej poisťovne, pobočka Spišská Nová Ves
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/18/2005)
Výpis z OR spoločnosti V.K.S. VAGON KOMERC SPEED, spol. s r.o.
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/18/2005)
Zmluva o skladovaní písomností a výkone archívnej činnosti
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/18/2005)
Výpis z OR spoločnosti V.K.S. VAGON KOMERC SPEED, spol. s r.o.
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/18/2005)
Udelenie súhlasu Daňovým úradom Spišská Nová Ves č. 732/230/33365/04/Puh
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/18/2005)
Date of updating data in databases:  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person