Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  548/S-Zbl

Obchodné meno: 
DRU a.s.
 
Sídlo: 
Strážska cesta 8700/6
Zvolen 960 01
 
IČO: 
36 033 863
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.1999
 
Uložené listiny: 
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.11.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 25.11.2023)
Zápisnica z 25. riadneho VZ 31.5.2023.asice
  (Dátum doručenia: 20.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.06.2023)
Zápisnica z 25. riadneho VZ 31.5.2023.asice
  (Dátum doručenia: 09.06.2023)
Prezenčná listina z 25. VZ dňa 31.5.2023.asice
  (Dátum doručenia: 09.06.2023)
Odstúpenie člena VZ - Ing. Bógová.asice
  (Dátum doručenia: 09.06.2023)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 09.06.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2023)
Ukončenie člena v DR - p. Španková.asice
  (Dátum doručenia: 04.11.2022)
Záznam o oznámení vzdania sa funkcie p. Špankovej D..asice
  (Dátum doručenia: 04.11.2022)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch voľby člena DR.asice
  (Dátum doručenia: 04.11.2022)
Prezenčná listina.asice
  (Dátum doručenia: 04.11.2022)
Zápisnica o priebehu a výsledkoch voľby člena DR.asice
  (Dátum doručenia: 21.09.2022)
Prezenčná listina.asice
  (Dátum doručenia: 21.09.2022)
Návrh na zvolenie nového člena DR.asice
  (Dátum doručenia: 21.09.2022)
Ukončenie člena v DR - p. Španková.asice
  (Dátum doručenia: 12.08.2022)
Záznam o oznámení vzdania sa funkcie p. Špankovej D..asice
  (Dátum doručenia: 12.08.2022)
Súhlas s kandidatúrou.asice
  (Dátum doručenia: 15.06.2022)
6 - Odstúpenie člena Predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 15.06.2022)
Zápisnica z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 15.06.2022)
Prezenčná listina z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 15.06.2022)
Zápisnica z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Prezenčná listina z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
6 - Odstúpenie člena Predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Súhlas s kandidatúrou.asice
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
6 - Odstúpenie člena Predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Súhlas s kandidatúrou.asice
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.05.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 28.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2022)
Zápisnica z mim.Valného zhromaždenia - 8_12_ 2021_podpisany.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2021)
Prezenčná listina_podpisany.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2020)
zápisnica z dozornej rady
  (Dátum doručenia: 29.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.06.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.06.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 05.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2017)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 09.12.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.07.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2016)
zápisnica z 18.valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 26.05.2016)
vzdanie sa funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 26.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.jpg
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 27.02.2015)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 30.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Poznámky ku ÚZ r. 2009
  (Dátum doručenia: 28.11.2013)
VS 2012 + ÚZ 2012 + AS 2012 + Výpis zo zápísnice
  (Dátum doručenia: 17.06.2013)
správa audítora+ÚZ 2011+výpis zo zápisnice+dodatok správy audítora
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 12.07.2012)
NZ
  (Dátum doručenia: 19.12.2011)
Zápisnica z 13. riadneho VZ
  (Dátum doručenia: 17.06.2011)
výročná správa 2010+výpis zo zápisniec z 13.val.zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 16.06.2011)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 21.06.2010)
správa audítora 2009
  (Dátum doručenia: 21.06.2010)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 21.06.2010)
výpis zo zápisnice z 12.valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 21.06.2010)
licencia
  (Dátum doručenia: 21.06.2010)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 15.06.2010)
Oznámenie o ukončení členstva v Dozornej rade
  (Dátum doručenia: 15.06.2010)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 15.06.2010)
Vyhlásenie štatutátneho orgánu
  (Dátum doručenia: 09.04.2010)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
správa audítora2008+účt. závierka 2008
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
výpis zo zápisnice z 11.val.zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
licencia 376
  (Dátum doručenia: 16.06.2009)
stanovy
  (Dátum doručenia: 27.03.2009)
zápisnica o výsledku voľby člena dozornej rady + prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 10.12.2008)
výpis zo zápisnice z val.zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
licencia
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
správa audítora2007+účt.závierka 2007
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
zápisnica z VZ , NZ 24693/2008 + stanovy
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
Notárska zápisnica- NZ 24141/07
  (Dátum doručenia: 26.06.2007)
výpis zo zápisnice z 9.riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
informácia o audite výročnej správy
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
spr.audítora 2006+účt. závierka 2006
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
licencia č.376
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
volebný poriadok do dozornej rady
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
prezenčná listina z prac. porady 27. a 30.11.2006
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
stanovy
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
zápisnica
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia + pozv.
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
návrh na zmenu stanov
  (Dátum doručenia: 09.01.2007)
výpis zo zápisnice z 8. riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 27.06.2006)
informácia o audite výročnej správy
  (Dátum doručenia: 27.06.2006)
výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 27.06.2006)
správa nez. audítora2005+účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 27.06.2006)
licencia
  (Dátum doručenia: 27.06.2006)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
Účtovná závierka r. 2004
  (Dátum doručenia: 27.05.2005)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 18.05.2005)
Zápisnica z VZ + stanovy
  (Dátum doručenia: 05.04.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 06.07.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 03.06.2004)
Zápisnica z pracov. porád zamestnancov
  (Dátum doručenia: 03.06.2004)
Podpisovén vzory
  (Dátum doručenia: 03.06.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 03.06.2004)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 03.06.2004)
Správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 03.06.2004)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
ÚZ 2002
  (Dátum doručenia: 26.05.2003)
NZ 28829/03
  (Dátum doručenia: 22.04.2003)
stanovy
  (Dátum doručenia: 22.04.2003)
NZ 359/02
  (Dátum doručenia: 08.11.2002)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
účtovná závierka - 2001
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
Výročná správa 2001
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 20.05.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  05.12.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)