Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  550/S-Zbl

Obchodné meno: 
GAMO a.s.
 
Sídlo: 
Kyjevské námestie 6
Banská Bystrica 974 04
 
IČO: 
36 033 987
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
23.12.1998
 
Uložené listiny: 
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 03.10.2002)
ÚZ 2001
  (Dátum doručenia: 03.10.2002)
ÚZ 2002
  (Dátum doručenia: 07.08.2003)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
NZ 907/2002
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
stanovy
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
dodatok č. 3
  (Dátum doručenia: 23.12.2002)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 02.01.2003)
účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 16.07.2004)
výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 16.07.2004)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 16.07.2004)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 04.10.2005)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 04.10.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.06.2005)
Účtovná závierka r. 2004
  (Dátum doručenia: 21.06.2005)
Audítorská správa r. 2004, VS
  (Dátum doručenia: 21.06.2005)
osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia+stanovy
  (Dátum doručenia: 02.03.2006)
plná moc
  (Dátum doručenia: 02.03.2006)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 21.02.2006)
osvedčenie o VZ - NZ 39200/2005
  (Dátum doručenia: 07.09.2005)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 07.09.2005)
podpisový vzory
  (Dátum doručenia: 07.09.2005)
záverečný protokol o výsledkoch volieb členov dozornej rady
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 24.08.2006)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 24.08.2006)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 18.05.2006)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 18.05.2006)
osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 30.03.2007)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 30.03.2007)
vyhlásenie o splateníé vkladu
  (Dátum doručenia: 30.03.2007)
autorizačné osvedčenie
  (Dátum doručenia: 30.03.2007)
účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
ročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 23.07.2008)
ročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Správa audítora 2008
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
ÚZ 2008
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
zápisnica z val.zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Stanovisko dozornej rady
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 08.02.2010)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 28.04.2010)
správa audíatora 2009
  (Dátum doručenia: 28.04.2010)
stanovisko dozornej rady
  (Dátum doručenia: 28.04.2010)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 28.04.2010)
stanovy
  (Dátum doručenia: 19.04.2010)
ročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 19.04.2010)
zápisnica z MVZ+ prez. listina
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 28.09.2010)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 04.01.2011)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 17.04.2012)
Živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 17.04.2012)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 17.04.2012)
Zápisnica z DR
  (Dátum doručenia: 18.05.2012)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 18.05.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 18.05.2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 18.05.2012)
ÚZ 2010
  (Dátum doručenia: 20.04.2011)
správa audítora 2010+zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 20.04.2011)
ÚZ 2011+zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 25.05.2012)
správa audítora 2011+stanovisko dozornej rady
  (Dátum doručenia: 25.05.2012)
ročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 18.06.2012)
Zápisnica VZ
  (Dátum doručenia: 14.02.2013)
Protokol
  (Dátum doručenia: 14.02.2013)
PV
  (Dátum doručenia: 14.02.2013)
vzdanie
  (Dátum doručenia: 14.02.2013)
účtovná závierka 2012 + zápisnica + správa auditora
  (Dátum doručenia: 30.05.2013)
NZ 17059/13 osvedčenie MVZ + stanovy
  (Dátum doručenia: 23.05.2013)
čestné vyhlásenie.zep
  (Dátum doručenia: 24.09.2013)
Ročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Zápisnica z val. zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 27.01.2014)
Prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 27.01.2014)
ZVZ.zep
  (Dátum doručenia: 24.02.2014)
PV.zep
  (Dátum doručenia: 24.02.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 22.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.09.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 13.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.10.2014)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 15.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 03.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 19.07.2015)
NZ 23212/2015 - MVZ + Stanovy
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
podpisový vzor + plná moc
  (Dátum doručenia: 29.01.2014)
NZ 10695/2010 - zápisnica z MVZ+ stanovy
  (Dátum doručenia: 08.04.2010)
ŽL
  (Dátum doručenia: 08.04.2010)
zápisnica NZ 31876/2015
  (Dátum doručenia: 18.09.2015)
stanovy
  (Dátum doručenia: 18.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.06.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.08.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.08.2016)
Zápisnica + Listina akcionárov.zep
  (Dátum doručenia: 12.09.2016)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 12.09.2016)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 12.09.2016)
zápisnica z rokovania mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 22.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.04.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
  (Dátum doručenia: 02.01.2013)
Notárska zápisnica mvz
  (Dátum doručenia: 02.01.2013)
Osvedčenie
  (Dátum doručenia: 02.01.2013)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 25.03.2015)
ŽL.zep
  (Dátum doručenia: 25.03.2015)
NZ.zep mvz
  (Dátum doručenia: 25.03.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 18.02.2016)
NZ.zep
  (Dátum doručenia: 18.02.2016)
ŽL.zep
  (Dátum doručenia: 18.02.2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 01.08.2016)
Zápisnica z VZ s prílohou.zep
  (Dátum doručenia: 01.08.2016)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 01.08.2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 02.02.2017)
Zápisnica z val. zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 02.02.2017)
Prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 02.02.2017)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 02.02.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 25.10.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Záverečný protokol o výsledkoch volieb.asice
  (Dátum doručenia: 31.01.2019)
Prezenčné listiny.asice
  (Dátum doručenia: 31.01.2019)
Podpisový vzor člena DR.asice
  (Dátum doručenia: 31.01.2019)
Zápisnica z MVZ + Listina akcionárov.asice
  (Dátum doručenia: 31.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 23.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.04.2020)
Zápisnica z MVZ + Listina akcionárov.asice
  (Dátum doručenia: 13.02.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 13.02.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 09.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2021)
Zápisnica z MVZ + Listina akcionárov.asice
  (Dátum doručenia: 29.06.2020)
Zápisnica z dozornej rady.asice
  (Dátum doručenia: 29.06.2020)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 29.06.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva.asice
  (Dátum doručenia: 29.06.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 03.08.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 04.08.2021)
Odstúpenie z funkcie člena DR.asice
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
not.zápisnica o VZ + stanovy
  (Dátum doručenia: 03.09.2012)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 10.09.2012)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.04.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 28.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 06.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  17.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)