Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10177/T-Zbl

Obchodné meno: 
Dan - Slovakia Agrar, a.s.
 
Sídlo: 
Nový Dvor
Veľký Meder 932 01
 
IČO: 
36 240 729
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
19.12.2000
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica Nz 749/02, N 774/02 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 22.01.2003)
Zápisnica zo zasadnutia DR 10.12.2002
  (Dátum doručenia: 22.01.2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 10.12.2002
  (Dátum doručenia: 22.01.2003)
Súhlas s funkciou člena predstavenstva - Gabriel Szalay, Dunajská Streda
  (Dátum doručenia: 22.01.2003)
Súhlas s funkciou člena predstavenstva - Mogens Hansen, Hurup
  (Dátum doručenia: 22.01.2003)
Prehlásenie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.01.2003)
Výročná správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 22.01.2003)
Podnikateľský plán na rok 2002
  (Dátum doručenia: 22.01.2003)
Ročná účtovná závierka za rok 2001
  (Dátum doručenia: 22.01.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 05.05.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 05.05.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 05.05.2003)
Správa nezávislého audítora pre akcionárov
  (Dátum doručenia: 05.05.2003)
Formulár na zverejnenie údajov v OV
  (Dátum doručenia: 05.05.2003)
Notárska zápisnica Nz 81926/03, N 2348/03
  (Dátum doručenia: 25.09.2003)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 25.09.2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 25.09.2003)
Úplné znenie stanov.
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
Notárska zápisnica č. N 208/03, Nz 86504/03.
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára.
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
Vyhlásenie a podpisový vzor, Erling Eskelung Lerche-Simonsen, Hovvej 56, Gelsted, Dánske kráľovstvo.
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva, Gabriel Szalay, Jilemnického 233/23, Dunajská Streda.
  (Dátum doručenia: 14.10.2003)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 31.03.2004)
Stanovy - úplné znenie.
  (Dátum doručenia: 31.03.2004)
Živnostenský list.
  (Dátum doručenia: 31.03.2004)
Notárska zápisnica č. N 173/04, Nz 15722/04.
  (Dátum doručenia: 31.03.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára.
  (Dátum doručenia: 26.04.2004)
Zápisnica zo zasadnutia volebného výboru.
  (Dátum doručenia: 26.04.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 04.11.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 04.11.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 04.11.2004)
Výročná správa k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 04.11.2004)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 30.03.2005)
Stanovisko zo dňa 29.03.2005.
  (Dátum doručenia: 30.03.2005)
Právne stanovisko
  (Dátum doručenia: 30.03.2005)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Výročná správa k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Správa o podnikateľskej činnosti
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 04.07.2005)
Návrh zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 02.03.2006)
Notárska zápisnica N 43/2006, NZ 13562/2006, NCRls 13503/2006
  (Dátum doručenia: 13.04.2006)
Notárska zápisnica N 44/2006, NZ 13566/2006, NCRls 13509/2006 + Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 13.04.2006)
Notárska zápisnica N 45/2006, NZ 13568/2006, NCRls 13513/2006
  (Dátum doručenia: 13.04.2006)
Prehlásenie členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Erik Jantzen, Hobro
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Vladimír Pacák, Bratislava
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Mogens Hansen, Hurup
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Rozhodnutie akcionára
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Správa o činnosti za rok 2005
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Súhlas so zverejnením výročnej správy
  (Dátum doručenia: 03.07.2006)
Zápisnica z VZ 12.09.2007
  (Dátum doručenia: 11.10.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 02.07.2007)
Správa o podnikateľskej činnosti za rok 2006
  (Dátum doručenia: 02.07.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 02.07.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 02.07.2007)
Zápisnica z dozornej rady 12.3.2008
  (Dátum doručenia: 25.03.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 31.03.2008)
Zápisnica z dozornej rady 12.3.2008
  (Dátum doručenia: 05.05.2008)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 05.05.2008)
Informácia o audite VS + Výročná správa 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 15.08.2008)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 24.03.2009)
Dodatok č. 1 k stanovám
  (Dátum doručenia: 24.03.2009)
Zápisnica č. 1 z DR 17.03.2009
  (Dátum doručenia: 24.03.2009)
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia predstavenstva 19.03.2009
  (Dátum doručenia: 24.03.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Martin Bednárik
  (Dátum doručenia: 24.03.2009)
Notárska zápisnica N 55/09, Nz 19642/09, NCRls 19867/09 + Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou + Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 13.07.2009)
Notárska zápisnica N 86/09, Nz 33742/09, NCRls 34263/09 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 09.10.2009)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 09.10.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 18.03.2010)
Zápisnica č. 1 zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 18.03.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva Erik Jantzen
  (Dátum doručenia: 18.03.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mogens Hansen
  (Dátum doručenia: 18.03.2010)
Správa nezávislého audítora + Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 18.06.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 18.06.2010)
Notárska zápisnica N 105/10, Nz 51415/10, NCRls 52101/10 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.01.2011)
Živnostenské oprávnenie
  (Dátum doručenia: 21.01.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.04.2011)
Notárska zápisnica N 216/11, Nz 56025/11, NCRls 57118/11 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.12.2011)
Vyhlásenie o splatení vkladu
  (Dátum doručenia: 21.12.2011)
Zápisnica č. 1 z DR 28.03.2012
  (Dátum doručenia: 10.04.2012)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Mgr. Andrea Németh
  (Dátum doručenia: 10.04.2012)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 06.02.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 06.02.2013)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 06.02.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 06.02.2013)
Správa o overení súladu
  (Dátum doručenia: 08.08.2012)
Zápisnica č. 2 z zasadnutia dozornej rady z 01.03.2013
  (Dátum doručenia: 02.04.2013)
Výkaz ziskov a strát + súvaha za rok 2012
  (Dátum doručenia: 03.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 30.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2014)
Zápisnica č. 1/2014 zo zasadnutia dozornej rady z 14.02.2014
  (Dátum doručenia: 28.02.2014)
Zápisnica č. 2 zo zasadnutia dozornej rady z 24.10.2014
  (Dátum doručenia: 04.11.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 31.03
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 30.06.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 31.07
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 31.07
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 31.07.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 30.06
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 31.07.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 30.11
  (Dátum doručenia: 17.11.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2015 - 30.11.pdf
  (Dátum doručenia: 17.11.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 24.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.05.2016)
Notárska zápisnica N 29/2016, Nz 5258/2016, NCRls 5412/2016
  (Dátum doručenia: 16.03.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 16.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 10.05.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára č. 2/2017
  (Dátum doručenia: 22.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Výročná správa za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Notárska zápisnica N 116/2018, Nz 13988/2018, NCRls 14269/2018
  (Dátum doručenia: 14.05.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 14.05.2018)
Zápisnica č. 3/2018 zo zasadnutia dozornej rady z 10.12.2018
  (Dátum doručenia: 09.01.2019)
Podpisový vzor konateľa Ing. Tünde Somogyi
  (Dátum doručenia: 09.01.2019)
Notárska zápisnica N 36/2019, Nz 10648/2019, NCRls 10857/2019 + Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 11.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Výročná správa za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Výročná správa za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Výročná správa za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Výročná správa za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 3
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Výročná správa za rok 2018 - Správa audítora 1 - časť 4
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 19.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 08.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 20.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)