Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  5796/S-Zbl

Obchodné meno: 
DUG s.r.o.
 
Sídlo: 
Cukrovarská 83/32
Rimavská Sobota 979 01
 
IČO: 
36 034 762
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
26.02.1999
 
Uložené listiny: 
ÚZ 2008
  (Dátum doručenia: 11.06.2009)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 14.05.2008)
zápisnica zo zasadnutia VZ
  (Dátum doručenia: 14.05.2008)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 02.04.2009)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 02.04.2009)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
správa audítora 2009
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 24.09.2009)
Zápisnica zo zasadutia VZ
  (Dátum doručenia: 24.09.2009)
Zápisnica zo zasadnutia VZ
  (Dátum doručenia: 24.09.2009)
Vyhlásenia spoločníka spoločnosti
  (Dátum doručenia: 24.09.2009)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 24.09.2009)
ÚZ 2010
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
výročná správa+správa audíatora 2010+plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
Licencia
  (Dátum doručenia: 21.07.2010)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 21.07.2010)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.07.2010)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
Koncesná listina
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 25.03.2011)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 25.03.2011)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 25.03.2011)
zápisnica z Vz
  (Dátum doručenia: 25.03.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 04.06.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 04.06.2012)
ÚZ 2011
  (Dátum doručenia: 03.07.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 21.08.2013)
Zakladateľská listina - Úplné znenie.zep
  (Dátum doručenia: 21.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
ÚZ 2012
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 6.6.2014.zep
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 17.7.2014.zep
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
licencia+rozhodnutie.zep
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Spoločenská zmluva - úplne znenie.zep
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 31.03.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 31.03
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 12.03.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.01.2016.zep
  (Dátum doručenia: 12.03.2016)
Licencia.zep
  (Dátum doručenia: 12.03.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení .zep
  (Dátum doručenia: 12.03.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.3.2016.zep
  (Dátum doručenia: 12.03.2016)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení .zep
  (Dátum doručenia: 12.03.2016)
Zakladateľská listina - ÚZ.zep
  (Dátum doručenia: 12.03.2016)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Licencia - prevádzkovanie detektívnej služby.zep
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Licencia - prevádzkovanie odbornej prípravy a poradenstva.zep
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Spoločenská zmluva - ÚZ.zep
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Zápisnica valného zhromaždenia spol. DUG .zep
  (Dátum doručenia: 12.10.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy .zep
  (Dátum doručenia: 12.10.2017)
OSVEDČENIE o živnostenskom oprávnení .zep
  (Dátum doručenia: 12.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 14.06.2018)
Zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 14.06.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 14.06.2018)
Spoločenská zmluva - ÚZ.zep
  (Dátum doručenia: 14.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.01.2019)
rozhodnutie o udelení licencie
  (Dátum doručenia: 15.07.2004)
úplne znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 05.08.2005)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 05.08.2005)
Licencia z KR PZ v BB
  (Dátum doručenia: 14.03.2005)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 14.03.2005)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 14.03.2005)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 31.01.2006)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 11.11.2005)
úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 11.11.2005)
zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
menovanie konateľa a podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 22.06.2006)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2021)
Zápisnica z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 26.08.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
  (Dátum doručenia: 26.08.2020)
Spoločenská zmluva - ÚZ.asice
  (Dátum doručenia: 26.08.2020)
Zápisnica z VZ.asice
  (Dátum doručenia: 12.07.2021)
Spoločenská zmluva - ÚZ.asice
  (Dátum doručenia: 12.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  25.11.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)