Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3911/B-Zbl

Obchodné meno: 
Slovenský Rozvojový Fond, a.s.
 
Sídlo: 
Karadžičova 2
Bratislava - Staré mesto 811 09
 
IČO: 
36 615 773
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
30.06.2006
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 1010/2007 Nz 47394/2007 NCRls 47212/2007 zo dňa 19.11.2007
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Notárska zápisnica N 945/2007 Nz 44220/2007 NCRls 43990/2007 zo dňa 02.11.2007
  (Dátum doručenia: 20.11.2007)
Notárska zápisnica N 246/2006, Nz 22455/2006, NCR1s 22362/2006
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Notárska zápisnica N 1787/2014 zo dňa 31.10.2014
  (Dátum doručenia: 21.11.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 9.6.2008
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
Notárska zápisnica N 667/2008, Nz 26805/2008, NCRls 26524/2008 zo dňa 23.6.2008
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhormaždenia z 8.10.2009
  (Dátum doručenia: 12.10.2009)
Prezenčná listina z MVZ z 8.10.2009
  (Dátum doručenia: 12.10.2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 16.3.2010
  (Dátum doručenia: 22.04.2010)
Notárska zápisnica N 630/2009, Nz 21852/2009, NCRls 22315/2009, dodatok č. 4 k stanovám
  (Dátum doručenia: 28.07.2009)
Notárska zápisnica N 357/2009, NZ 89/2010, NCRls 88/2010, stanovy
  (Dátum doručenia: 10.02.2010)
Notárska zápisnica N 338/2014, Nz 12005/2014, NCRls 12231/2014 z 27.3.2014
  (Dátum doručenia: 11.04.2014)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromažednia zo dňa 28.05.2014, Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 21.07.2014)
Zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 16.08.2019)
Dodatok č. 3 k stanovám
  (Dátum doručenia: 24.02.2009)
Opravná doložka číslo dva k N 357/2009, NZ 89/2010, NCRls 88/2010
  (Dátum doručenia: 10.02.2010)
Opravná doložka k N 357/2009, Nz 89/2010, NCRls 88/2010
  (Dátum doručenia: 10.02.2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 7.9.2016
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 28.6.2016
  (Dátum doručenia: 06.07.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 24.7.2015
  (Dátum doručenia: 31.08.2015)
Notárska zápisnica N 1520/2016, Nz 31303/2016, NCRls 32153/2016, osvedčenie z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 22.9.2011
  (Dátum doručenia: 07.10.2011)
Notárska zápisnica N 434/2011, NZ 24313/2011, NCRls 24939/2011
  (Dátum doručenia: 12.07.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 19.9.2007
  (Dátum doručenia: 04.10.2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia z 3.12.2010
  (Dátum doručenia: 13.12.2010)
Úplné znenie stanov spoločnosti z 7.9.2016
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Úplné znenie stanov a.s. z 24.5.2011
  (Dátum doručenia: 12.07.2011)
úplné znenie stanov z 3.4.2014
  (Dátum doručenia: 11.04.2014)
Úplné znenie stanov a.s. z 2.2.2009
  (Dátum doručenia: 24.02.2009)
Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 29.6.2009
  (Dátum doručenia: 04.08.2009)
Úplné znenie Stanov zo dňa 3.6.2014
  (Dátum doručenia: 21.11.2014)
Úplné znenie stanov zo dňa 10.12.2007
  (Dátum doručenia: 11.12.2007)
Úplné znenie Stanov spoločnosti zo dňa 30.8.2022
  (Dátum doručenia: 02.09.2022)
Podpisový vzor člena predstavenstva zo dňa 23.7.2009
  (Dátum doručenia: 04.08.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva - JUDr. Marián Rebro, zo dňa 15.10.2009
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
Podpisové vzory - Mgr. Ľuboš Halák, Ing. Anton Maťašek
  (Dátum doručenia: 13.12.2010)
Podpisové vzory - Mgr. Ján Jerga, Mgr. Juraj Krišťák
  (Dátum doručenia: 07.10.2011)
Podpisový vzor - Ing. Ladislav Vargončík
  (Dátum doručenia: 12.06.2008)
Podpisový vzor - Mgr. Ľuboš Halák
  (Dátum doručenia: 09.10.2007)
Podpisový vzor - Ing. Oskar Soták
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Podpisový vzor - Ing. Bystrík Berthoty
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Podpisový vzor - Ing. Egon Vedrody
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
účtovná závierka za rok 2007, výročná správa za rok 2007, správa audítora 13.06.2008
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 15.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 17.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 15.10.2010)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 15.10.2010)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 22.11.2010)
výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 28.09.2012)
výročná správa 2010, zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 28.09.2012)
Znalecký posudok č.7/2014 zo dňa 31.07.2014
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2006, správa audítora zo dňa 21.6.2007
  (Dátum doručenia: 09.10.2007)
Kúpna zmluva zo dňa 30.09.2014
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Plnomocenstvo pre JUDr. Patríciu Števulovú, zo dňa 9.10.2009
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
Plnomocenstvo pre JUDr. Patríciu Števulovú. zo dňa 16.7.2009
  (Dátum doručenia: 04.08.2009)
Živnostenský list č. OŽP-A/2006/23367-3/CR1 zo dňa 13.06.2006
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Prehlásenie správcu vkladu 19.06.2006
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  17.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)