Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Mestského súdu Bratislava III
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3962/B-Zbl

Obchodné meno: 
General Property Services, a.s. v likvidácii
 
Sídlo: 
Mlynské Nivy 16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 821 09
 
IČO: 
35 757 141
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.12.1998
 
Deň výmazu: 
31.08.2023
 
Uložené listiny: 
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 08/2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.02.2024)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 08/2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.02.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2023)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 01/2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2023)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2023 - 01/2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2023)
Zoznam prihlásených pohľadávok voči spoločnosti General Property Services.asice
  (Dátum doručenia: 13.03.2023)
Zoznam majetku spoločnosti General Property Services.asice
  (Dátum doručenia: 13.03.2023)
(20221220)_GPS_NZ_Rozhodnutie o vstupe do likvidácie (1).asice
  (Dátum doručenia: 08.03.2023)
(20221220)_úplné znenie stanov_GPS (3).asice
  (Dátum doručenia: 08.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2022)
Listina.asice - NZ
  (Dátum doručenia: 21.02.2022)
Listina.zep - RJA
  (Dátum doručenia: 21.02.2022)
Listina.zep - PV
  (Dátum doručenia: 21.02.2022)
Listina.zep - PV
  (Dátum doručenia: 21.02.2022)
Listina.zep - Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.02.2022)
Listina.zep - PV
  (Dátum doručenia: 21.02.2022)
Listina.zep - Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.02.2022)
Listina.zep - RJA
  (Dátum doručenia: 21.02.2022)
Listina.zep - RJA
  (Dátum doručenia: 21.02.2022)
Listina.zep - PV
  (Dátum doručenia: 21.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2020)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 03.03.2020)
rozhodnutie .zep
  (Dátum doručenia: 21.10.2019)
stanovy.zep
  (Dátum doručenia: 21.10.2019)
rozhodnutie jediného akcionára.zep
  (Dátum doručenia: 04.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.04.2018)
Účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2017)
Účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 12/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Účtovná závierka za obdobie 12/2016 - 12/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Účtovná závierka za obdobie 12/2015 - 11/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.05.2017)
Účtovná závierka za obdobie 12/2014 - 11/2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.08.2016)
2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2016)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 30.11
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 30.11
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 30.11.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Účtovná závierka za obdobie 01.01.2014 - 30.11.pdf
  (Dátum doručenia: 29.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 4.pdf
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 12.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 5.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 11.08.2014)
účtovná závierka za rok 2012, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 08.08.2013)
Kúpna zmluva - Predávajúci: Apollo Business Center IV s.r.o., kupujúci: General Property Services a.s. zo dňa 30.4.2012
  (Dátum doručenia: 15.01.2013)
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 30.9.2012
  (Dátum doručenia: 15.01.2013)
Znalecký posudok č. 25/2012
  (Dátum doručenia: 15.01.2013)
účtovná závierka za rok 2011, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 19.06.2012)
Stanovy z 18.5.2012
  (Dátum doručenia: 24.05.2012)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 22.06.2011)
Účtovná závierka za rok 2010, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
Výročná správa o hospodárení za rok 2009
  (Dátum doručenia: 03.11.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009, Písomné vyhlásenie spoločnosti o schválení účtovnej závierky
  (Dátum doručenia: 03.11.2010)
Audítorská správa z 10.8.2010, Audit účtovnej závierky za rok 2009
  (Dátum doručenia: 03.11.2010)
notárska zápisnica 14.7.2009 + plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 17.07.2009)
úplné znenie stanov 14.7.2009
  (Dátum doručenia: 17.07.2009)
Úplné znenie stanov spoločnosti k 29.1.2009
  (Dátum doručenia: 30.01.2009)
Účtovná závierka za rok 2007,Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
Audítorská správa 31.3.2008
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
účtovná závierka za rok 2006, zápisnica z VZ, správa audítora o overení účtovnej závierky
  (Dátum doručenia: 23.07.2007)
stanovy
  (Dátum doručenia: 10.08.2006)
rozhodnutie jedinéo akcionára
  (Dátum doručenia: 10.08.2006)
dodatok č.8 k stanovám
  (Dátum doručenia: 10.08.2006)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 10.08.2006)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 10.08.2006)
správa audítora 2005
  (Dátum doručenia: 07.08.2006)
účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 07.08.2006)
rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 07.08.2006)
rozhodnutie jedniného akcionára
  (Dátum doručenia: 04.08.2005)
účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 04.08.2005)
audítorská správa + účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 04.08.2005)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 19.08.2004)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 19.08.2004)
NZ 58051/2004
  (Dátum doručenia: 19.08.2004)
dodatok č. 5
  (Dátum doručenia: 10.02.2004)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 10.02.2004)
vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 10.02.2004)
vyhlásenie akcionára
  (Dátum doručenia: 10.02.2004)
rozhodnutie jedinného akcionára
  (Dátum doručenia: 10.02.2004)
stanovy
  (Dátum doručenia: 10.02.2004)
NZ 8871/2004
  (Dátum doručenia: 10.02.2004)
uznesenie z VZ
  (Dátum doručenia: 09.02.2004)
vyhlásenie člena DR
  (Dátum doručenia: 09.02.2004)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 09.02.2004)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 13.10.2003)
Účtovná závierka 2001
  (Dátum doručenia: 13.10.2003)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 13.10.2003)
NZ 91487/2003
  (Dátum doručenia: 13.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  22.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR