Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  140/S-Zbl

Obchodné meno: 
Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote
 
Sídlo: 
Okružná 50
Rimavská Sobota 979 01
 
IČO: 
00 173 916
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
09.12.1959
 
Uložené listiny: 
Zápisnica - predstavenstvo 7.12.2023 - OR pdf.asice
  (Dátum doručenia: 17.01.2024)
Zhromaždenie delegátov 14.6.2021-zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 17.01.2024)
Podpisový vzor Ing. Gizela Kubačková.asice
  (Dátum doručenia: 17.01.2024)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2022)
Výročná správa za rok 2019 - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Výročná správa za rok 2019 - časť 3
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Výročná správa za rok 2019 - časť 4
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Výročná správa za rok 2019 - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Výročná správa za rok 2019 - časť 5
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Podpisový vzor 1.asice
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
Podpisový vzor 2.asice
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov.asice
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
Prezenčná listina.asice
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov.asice
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
Zápisnica z predstavenstva a KK.asice
  (Dátum doručenia: 06.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2021)
Výročná správa za rok 2020 - časť 4
  (Dátum doručenia: 01.07.2021)
Výročná správa za rok 2020 - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.07.2021)
Výročná správa za rok 2020 - časť 5
  (Dátum doručenia: 01.07.2021)
Výročná správa za rok 2020 - časť 3
  (Dátum doručenia: 01.07.2021)
Výročná správa za rok 2020 - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 29.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2020)
zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
podp. vzor
  (Dátum doručenia: 10.03.2020)
zápisnica zo zhromažd. delegátov
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
stanovy
  (Dátum doručenia: 20.12.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 3
  (Dátum doručenia: 19.06.2019)
Výročná správa za rok 2018 - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.06.2019)
stanovy
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.06.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2.doc
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
Výročná správa za rok 2016 - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 30.05.2018)
zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 15.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
osvedčenie o živn. oprávnení
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
zápisnica k ÚZ 2016
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.06.2016)
zápisnica k ÚZ 2015
  (Dátum doručenia: 22.06.2016)
osvedčenie o živn. opr.
  (Dátum doručenia: 22.06.2016)
podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 22.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
ÚZ 2012 + správa auditora
  (Dátum doručenia: 26.06.2013)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov + správa o činnosti
  (Dátum doručenia: 26.06.2013)
ÚZ 2011+správa audítora
  (Dátum doručenia: 06.06.2012)
zápisnica zo zhr. delegátov+správa o činnosti predstavenstva
  (Dátum doručenia: 06.06.2012)
ÚZ 2010+správa audítora+zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 08.11.2011)
Osvedčenie
  (Dátum doručenia: 08.07.2011)
Zápisnica zo Zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 24.06.2011)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 17.12.2010)
ÚZ 2009+správa audítora 2009
  (Dátum doručenia: 17.12.2010)
správa audíatora 2008
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
ÚZ 2008
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
stanovy
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
správa o činnosti predstavenstva za rok 2008 návrh rozpočtu na rok 2009
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov + Správa volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 23.06.2008)
správa o činnosti predstavenstva,záznm zo zasadnutia kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 23.06.2008)
účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 18.06.2008)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 18.06.2008)
správa audítora 2007
  (Dátum doručenia: 18.06.2008)
zápisnica zo zasadnutie kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 06.02.2008)
audítorskáí správa+účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
účtovná záveirka 2006
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 18.06.2007)
zápisnica zo zasadnutia
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
zápisnica z kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 28.07.2006)
stanovy
  (Dátum doručenia: 20.07.2006)
zápisnica zo zasadnutia
  (Dátum doručenia: 20.07.2006)
správa nezávislého auditora
  (Dátum doručenia: 20.07.2006)
správa o činnosti 2005
  (Dátum doručenia: 20.07.2006)
uznesenie + správy
  (Dátum doručenia: 20.07.2006)
podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 20.07.2006)
živnostenský list
  (Dátum doručenia: 20.07.2006)
účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
audítorská správa 2005
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 15.06.2006)
účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 19.06.2005)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 19.06.2005)
zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 16.08.2004)
účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 16.08.2004)
správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 16.08.2004)
Zápisnica zo zasad. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 09.01.2004)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 09.01.2004)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 09.01.2004)
Zápisnica zo zhrom. delegátov
  (Dátum doručenia: 09.01.2004)
účt.uzávierka 2002
  (Dátum doručenia: 24.07.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  22.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR