Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Prešov
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10333/P-Zbl

Obchodné meno: 
EKOBARD, a.s.
 
Sídlo: 
Štefánikova 3751
Bardejov 085 01
 
IČO: 
36 690 830
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
25.10.2006
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2024)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 18.08.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.08.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.08.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.03.2023)
odpis-nz-ncrls-1673859182096.asice
  (Dátum doručenia: 16.01.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.12.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.12.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 03.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 16.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.12.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.12.2021)
Vzdanie sa funkcie v dozornej rade
  (Dátum doručenia: 04.08.2021)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 04.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 20.01.2021)
Stanovy EKOBARD
  (Dátum doručenia: 20.01.2021)
Úplné znenie ZL
  (Dátum doručenia: 20.01.2021)
Vzdanie sa členstva v DR
  (Dátum doručenia: 20.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.12.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 11.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.06.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 17.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2019)
Rozhodnutie.zep
  (Dátum doručenia: 22.01.2019)
Uznesenie.zep
  (Dátum doručenia: 22.01.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 12.01.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.08.2016)
Podpisový vzor - L. Brehuv
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 13.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2016)
podpisový vzor - A. Schlentcová
  (Dátum doručenia: 21.09.2015)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.09.2015)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
zápisnica VZ
  (Dátum doručenia: 16.09.2013)
podpisový vzor Mgr.M. Remeta
  (Dátum doručenia: 16.09.2013)
Zápisnica z mimoriadného Valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 21.12.2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 14.06.2011)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 21.04.2010)
účt. záv. 2007 + výr. správa + audit,
  (Dátum doručenia: 02.12.2009)
účt. záv. 2008 + výr. správa + audit,
  (Dátum doručenia: 12.03.2009)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 12.08.2008)
not. záp. N 233/2008
  (Dátum doručenia: 12.08.2008)
zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 12.08.2008)
úplné znenie zaklad. zmluvy
  (Dátum doručenia: 12.08.2008)
podpisové vzory - S. Kmecik, I. Guspan
  (Dátum doručenia: 12.08.2008)
úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 12.08.2008)
úplné znenie zaklad. zmluvy
  (Dátum doručenia: 12.08.2008)
účt. záv. 2006 + výr. správa + audit.
  (Dátum doručenia: 27.05.2008)
podpisové vzory - J. Petrik, P. Minarčík, T. Holtman, M. Mačej, J. Garčár
  (Dátum doručenia: 17.10.2006)
not. záp. N 188/2006 - zaklad. listina + stanovy
  (Dátum doručenia: 17.10.2006)
živnost. list
  (Dátum doručenia: 17.10.2006)
vyhlásenie SV
  (Dátum doručenia: 17.10.2006)
znalecký posudok 59/2006
  (Dátum doručenia: 17.10.2006)
znalecký posudok 60/2006
  (Dátum doručenia: 17.10.2006)
znalecký posudok č. 61/2006
  (Dátum doručenia: 17.10.2006)
znalecký posudok č. 64/2006
  (Dátum doručenia: 17.10.2006)
znalecký posudok č. 3/2006
  (Dátum doručenia: 17.10.2006)
znalecký posudok č. 4/2006
  (Dátum doručenia: 17.10.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR