Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10219/T-Zbl

Obchodné meno: 
Trnavská teplárenská, a.s.
 
Sídlo: 
Coburgova 84
Trnava 917 42
 
IČO: 
36 246 034
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.11.2001
 
Uložené listiny: 
Návrh na výmaz člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 20.11.2002)
Vyhlásenie o vzdaní sa funkcie člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 20.11.2002)
Návrh na zápis zmien
  (Dátum doručenia: 18.07.2002)
Správa dozornej rady k ročnej účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 18.07.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Ladislav Eštok, Bratislava
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Mária Miazdrová, Bratislava
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Peter Hurtík, Piešťany
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 30.07.2003)
Zápisnica z VZ 27.06.2003 + Výročná správa 2002 + Správa audítora pre akcionárov
  (Dátum doručenia: 30.07.2003)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 23.12.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára.
  (Dátum doručenia: 23.12.2003)
Podpisový vzor, Ing. Eduard Hronský, Trnava.
  (Dátum doručenia: 23.12.2003)
Podpisový vzor, Ing. Pavol Matyasovszky, Hlohovec.
  (Dátum doručenia: 23.12.2003)
Podpisový vzor, Ing. Ján Sládek, Bratislava.
  (Dátum doručenia: 23.12.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
Zápisnica z VZ 18.06.2004
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 08.07.2004)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 06.07.2005)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 06.07.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 06.07.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 15.07.2005)
Zápis z ZV ZO SOZE
  (Dátum doručenia: 15.07.2005)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Oto Polakovič, Trnava
  (Dátum doručenia: 15.07.2005)
Prehlásenie
  (Dátum doručenia: 15.07.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 22.08.2005)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Oto Polakovič, Trnava
  (Dátum doručenia: 22.08.2005)
Kópia OP
  (Dátum doručenia: 22.08.2005)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 30.11.2005)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Ivan Gabriel, Trnava
  (Dátum doručenia: 30.11.2005)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Ján Sadlek, Bratislava
  (Dátum doručenia: 30.11.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Bc. Juraj Chromík, Bratislava
  (Dátum doručenia: 30.11.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Peter Szöllösy, Trnava
  (Dátum doručenia: 30.11.2005)
Vyhlásenie člena DR - Mgr. Mária Miazdrová, Bratislava
  (Dátum doručenia: 30.11.2005)
Vyhlásenie člena DR - Ing. Angela Vysopalová, PhD., Spišská Nová Ves
  (Dátum doručenia: 30.11.2005)
Zápis zo zasadania volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 12.12.2005)
Vyhlásenie o prijatí funcie
  (Dátum doručenia: 12.12.2005)
Zápis z rokovania ZV ZO SOZE
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
Notárska zápisnica N 413/2005, Nz 67696/2005, NCRls 66869/2005 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 23.01.2006)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 13.12.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Štefan Bošnák, Trnava
  (Dátum doručenia: 23.01.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 17.03.2006)
Zápisnica z VZ 15.06.2006
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Výročná správa rok 2005
  (Dátum doručenia: 20.06.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 16.11.2006)
Vyhlásenie o prijatí funkcie
  (Dátum doručenia: 16.11.2006)
Vyhlásenie o prijatí funkcie
  (Dátum doručenia: 16.11.2006)
Vyhlásenie o prijatí funkcie
  (Dátum doručenia: 16.11.2006)
Vyhlásenie o prijatí funkcie
  (Dátum doručenia: 16.11.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Kristína Ďuračková, Trnava
  (Dátum doručenia: 16.11.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Stanislav Valovič, Piešťany
  (Dátum doručenia: 16.11.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva Peter Szöllösy, Trnava
  (Dátum doručenia: 16.11.2006)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Ivan Gabiel, Trnava
  (Dátum doručenia: 16.11.2006)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Peter Hurtík, Piešťany
  (Dátum doručenia: 16.11.2006)
Zápisnica z 26. zasadnutia dozornej rady zo 14.12.2006
  (Dátum doručenia: 12.04.2007)
Zápis zo zasadania volebnej komisie z 6.3.2007
  (Dátum doručenia: 12.04.2007)
Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti a odborovej organizácie
  (Dátum doručenia: 12.04.2007)
Vyhlásenie o prijatí funkcie
  (Dátum doručenia: 12.04.2007)
Čestné vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 12.04.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
Oznámenie
  (Dátum doručenia: 25.06.2007)
Správa dozornej rady
  (Dátum doručenia: 11.07.2007)
Návrh na rozdelenie zisku za rok 2006
  (Dátum doručenia: 11.07.2007)
Zápisnica z VZ 25.06.2007
  (Dátum doručenia: 11.07.2007)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 11.07.2007)
Informácia o audite výročnej správy za rok 2006 + Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 11.07.2007)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 30.10.2007)
Vyhlásenie o prijatí funkcie - PhDr. Marián Andel
  (Dátum doručenia: 13.03.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 13.03.2008)
Materiál pre Riadne VZ 11.6.2008 - Správa Dozornej rady k Účtovnej závierke k 31.12.2007, k Správe nezávislého audítora pre akcionárov a k návrhu na rozdelenie zisku za rok 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Zápisnica z VZ 11.6.2008
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Notárska zápisnica č. N 124/08, NZ 28301/08, NCRls 28006/08 z 2.7.2008 - Osvedčenie Riadneho valného zhromaždenia z 11.6.2008
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Stanovy - úplné znenie z 11.6.2008
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Výročná správa rok 2007 + Správa o podnikateľskej činnosti spoločnoti a stave jej majetku za rok 2007
  (Dátum doručenia: 07.07.2008)
Vyhlásenie z 11.6.2008
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára z 28.10.2008
  (Dátum doručenia: 07.11.2008)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 17.12.2008)
Zápisnica zo 101. zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 17.12.2008)
Dodatok č. 4 k stanovám
  (Dátum doručenia: 17.12.2008)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 17.12.2008)
Zápisnica z 37. riadneho zasadnutia dozornej rady
  (Dátum doručenia: 04.03.2009)
Vyhlásenie o prijatí funkcie
  (Dátum doručenia: 04.03.2009)
Zápis zo zasadania volebnej komisie pre voľbu člena Dozornej rady TAT, a.s.
  (Dátum doručenia: 04.03.2009)
Zápisnica z VZ 18.06.2009
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 13.11.2009)
Vyhlásenie o prijatí funkcie - JUDr. Daniel Lukáč
  (Dátum doručenia: 13.11.2009)
Vyhlásenie o prijatí funkcie - Ing. Anton Novotný
  (Dátum doručenia: 13.11.2009)
Vyhlásenie o prijatí funkcie - JUDr. Alexander Floriš
  (Dátum doručenia: 13.11.2009)
Zápis zo zasadania volebnej komisie 17.03.2010
  (Dátum doručenia: 07.04.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 07.04.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 06.07.2005)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 21.06.2010)
Zápisnica z VZ 10.06.2010
  (Dátum doručenia: 21.06.2010)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 21.06.2010)
Správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou 2009 + Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 21.06.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 05.10.2010)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Mgr. Bronislav Vosátko
  (Dátum doručenia: 05.10.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 09.09.2010)
Zápisnica z 45. MZ DR 06.09.2010
  (Dátum doručenia: 09.09.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ľubomír Dorňák
  (Dátum doručenia: 09.09.2010)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Ružena Lovasová
  (Dátum doručenia: 09.09.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Mgr. Adrián Iványi
  (Dátum doručenia: 09.09.2010)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Ivo Foltín
  (Dátum doručenia: 09.09.2010)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Ing. Roman Čerepkai
  (Dátum doručenia: 09.09.2010)
Vyhlásenie členov DR
  (Dátum doručenia: 09.09.2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 28.03.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.03.2011)
Notárska zápisnica N 6/11, Nz 1509/11, NCRls 1545/11
  (Dátum doručenia: 28.03.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 21.07.2011)
Zápisnica z VZ 30.06.2011
  (Dátum doručenia: 21.07.2011)
Správa audítora + Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 21.07.2011)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 21.07.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 19.12.2011)
Zápisnica z 54. MZ DR 01.03.2012
  (Dátum doručenia: 26.03.2012)
Zápis zo zasadania volebnej komisie 15.02.2012
  (Dátum doručenia: 26.03.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 11.07.2012)
Zápisnica z VZ 21.06.2012
  (Dátum doručenia: 11.07.2012)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 11.07.2012)
Správa audítora + Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 11.07.2012)
Ustanovenie do funkcie Ing. Anton Pobjecký
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Ustanovenie do funkcie Ing. Milan Mihálik
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Ustanovenie do funkcie podpredseda predstavenstva Ing. Alexander Mézeš
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Ustanovenie do funkcie člena predstavenstva Ing. Alexander Mézeš
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Ustanovenie do funkcie predsedu predstavenstva Ing. Martin Kovačovič
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Ustanovenie do funkcie podpredsedu predstavenstva Ing. Martin Kovačovič
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Ustanovenie do funkcie Ing. Peter Hurtík
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Vyhlásenie o prijatí funkcie JUDr. Róbert Spál
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Vyhlásenie o prijatí funkcie PhDr. Miloš Krištofík
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Zápisnica zo zasadnutia dr
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Vyhlásenie o prijatí funkcie predsedu dozornej rady Mgr. Ing. Pavol Korytár
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Vyhlásenie o prijatí funkcie člena dozornej rady Mgr. Ing. Pavol Korytár
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Vyhlásenie o prijatí funkcie Ing. Gabriela Reimannová
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Výpis z účtu
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Splnomocnenie
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Výpis z or
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Návrh na rozdelenie zisku
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Správa Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 21.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 27.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 27.02.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 05.06.2018)
Notárska zápisnica N 2567/2017, Nz 31229/2017, NCRls 31922/2017
  (Dátum doručenia: 05.09.2018)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 05.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 08.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.06.2020)
Návrh na rozdelenie zisku
  (Dátum doručenia: 18.07.2002)
Zápisnica z VZ z 27.6.2002
  (Dátum doručenia: 18.07.2002)
Správa audítora pre akcionárov
  (Dátum doručenia: 18.07.2002)
Správa audítora pre akcionárov
  (Dátum doručenia: 18.07.2002)
Notárska zápisnica Nz 155/2002, N 161/2002
  (Dátum doručenia: 18.07.2002)
Rozhodnutie jediného akcionára - menovanie člena predstavenstva Ing. Peter Srpoň
  (Dátum doručenia: 16.12.2020)
Rozhodnutie jediného akcionára - odvolanie Ing. Anton Brčka
  (Dátum doručenia: 16.12.2020)
Rozhodnujie jediného akcionára - odvolanie Ing. Marianna Ondrová
  (Dátum doručenia: 16.12.2020)
Stanovy - konanie XIX
  (Dátum doručenia: 16.12.2020)
Notárska zápisnica N 3041/2020, Nz 37150/2020, NCRls 37706/2020 - rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 23.12.2020)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 23.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
Notárska zápisnica N 761/2021, Nz 8548/2021, NCRls 8747/2021
  (Dátum doručenia: 06.05.2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 06.05.2021)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 18.06.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  28.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)