Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  3993/B-Zbl

Obchodné meno: 
mediworx software solutions, a.s.
 
Sídlo: 
Digital Park III, Einsteinova 19
Bratislava 851 01
 
IČO: 
36 601 748
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
03.01.2006
 
Uložené listiny: 
Vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 01.02.2006)
Notárska zápisnica č. N 701/2005, Nz 61377/2005, NCRls 60620/2005
  (Dátum doručenia: 01.02.2006)
Súhlas s voľbou za člena predstavenstva a podpisový vzor - JUDr. M. Šimun
  (Dátum doručenia: 01.02.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 03.08.2006)
Notárska zápisnica č. N 86/2006, Nz 17223/2006, NCRls 17314/2006
  (Dátum doručenia: 03.08.2006)
Súhlas s voľbou za predsedu predstavenstva a podpis. vzor – Ing. M. Slivovič, Ing. P. Melioris
  (Dátum doručenia: 03.08.2006)
Živnostenský list č. OŽP-C/2006/01303-6/CR1
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
Notárska zápisnica č. N 216/2006, Nz 34406/2006, NCRls 34298/2006
  (Dátum doručenia: 26.10.2006)
Účtovná závierka za rok 2007, správa audítora, výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 16.07.2008)
Notárska zápisnica N 764/2009, Nz 23932/2009, NCRls 24339/2009 z 15.07.2009
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
Úplné znenie stanov zo dňa 15.07.2009
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa nezávislého audítora zo dňa 12.4.2010
  (Dátum doručenia: 01.07.2010)
stanovy zo dňa 15.09.2010
  (Dátum doručenia: 18.10.2010)
Výročná správa za rok 2010
  (Dátum doručenia: 12.08.2011)
Rozhodnutie jediného akcionára z 22.06.2011
  (Dátum doručenia: 12.08.2011)
Účtovná závierka za rok 2010, Správa audítora k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 12.08.2011)
Účtovná závierka 2011
  (Dátum doručenia: 18.09.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 18.09.2012)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 05.08.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 05.08.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 17.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 29.08.2014
  (Dátum doručenia: 18.09.2014)
Podpisový vzor - Veronika Mitasová zo dňa 11.09.2014
  (Dátum doručenia: 18.09.2014)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení z 17.12.2014
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
Notárska zápisnica N 417/2014, Nz 59043/2014, NCRls 59917/2014 z 16.12.2014
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
Úplné znenie stanov z 16.12.2014
  (Dátum doručenia: 22.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Podpisový vzor - Ing. Rastislav Karbas
  (Dátum doručenia: 08.04.2015)
Rozhodnutie jediného akcionára z 1.4.2015
  (Dátum doručenia: 08.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 17.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Martin Fojtik, z 30.9.2016
  (Dátum doručenia: 14.10.2016)
notárska zápisnica N 387/2016, Nz 60212/2016 zo dňa 28.12.2016
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
Stanovy z 10.1.2017
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
notárska zápisnica N 386/2016, Nz 60210/2016 zo dňa 28.12.2016
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Rozhodnutie jediného akcionára z o dňa 9.10.2017
  (Dátum doručenia: 19.10.2017)
Podpisový vzor - Vladimíra Richterová
  (Dátum doručenia: 19.10.2017)
Rozhodnutie akcionára z 27.3.2017
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 09.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
stanovy spoločnosti mediworx software solutions, a.s..asice
  (Dátum doručenia: 16.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 16.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 17.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.06.2020)
účtovná závierka za rok 2006, správa audítora, výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 20.07.2007)
Rozhodnutie jediného akcionára z 30.9.2016
  (Dátum doručenia: 14.10.2016)
Živnostenský list č. OŽP-C/2005/14829-3/CR1
  (Dátum doručenia: 01.02.2006)
Účtovná závierka za rok 2008, správa audítora
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
návrh zmluvy o zlúčení.asice
  (Dátum doručenia: 28.07.2020)
plnomocenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 28.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  15.04.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)