Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  6342/B-Zbl

Obchodné meno: 
PosAm, spol. s r.o.
 
Sídlo: 
Bajkalská 28
Bratislava 821 09
 
IČO: 
31 365 078
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
03.01.1994
 
Uložené listiny: 
Konsolidovaná súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 07.06.2002)
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 07.06.2002)
Príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke
  (Dátum doručenia: 07.06.2002)
Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 07.06.2002)
Súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 07.06.2002)
Zmluva o predaji časti podniku medzi predávajúci: PosAm Bratislava, s.r.o. a kupujúci: Verejný informačný servis, a.s.
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Príloha č. 1 k Zmluve o predaji časti podniku - Tab. 1
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Príloha č. 1 k Zmluve o predaji časti podniku - Tab. 2
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Rozhodnutie generálenho riaditeľa spoločnosti PosAm Bratislava, s.r.o. zo dňa 14.12.2001
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Znalecký posudok číslo 149/2002
  (Dátum doručenia: 10.06.2002)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Účtovná závierka k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 25.04.2003)
Konsolidovaná účtovná závierka a správa nezávislého audítora za rok 2002
  (Dátum doručenia: 09.06.2003)
výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 01.10.2003)
správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
  (Dátum doručenia: 08.04.2004)
podpisový vzor - Ing. Milan Drobný, Ing. Pavol Tarina
  (Dátum doručenia: 30.01.2004)
spoločenská zmluva - úplne znenie z 17.1.1996
  (Dátum doručenia: 30.01.2004)
dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve z 23.1.2004
  (Dátum doručenia: 30.01.2004)
výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 02.09.2004)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 06.09.2005)
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 27.10.2005
  (Dátum doručenia: 03.11.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 27.10.2005
  (Dátum doručenia: 03.11.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo 7.11.2005
  (Dátum doručenia: 18.11.2005)
Uznesenie spoločnosti zo 14.11.2005
  (Dátum doručenia: 18.11.2005)
Spoločenská zmluva zo 16.11.2005 - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 18.11.2005)
Účtovná závierka za rok 2004 a správa sudítora
  (Dátum doručenia: 03.06.2005)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 19.04.2006)
Audítorská správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 19.04.2006)
Účtovná závierka za rok 2006 a správa audítora
  (Dátum doručenia: 18.04.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 18.04.2007)
účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 31.03.2008)
audítorská správa za rok 2007 zo dňa 14.03.2008
  (Dátum doručenia: 31.03.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 16.11.2007
  (Dátum doručenia: 04.12.2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 07.11.2007
  (Dátum doručenia: 04.12.2007)
Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti - Telekomunikačný úrad zo dňa 04.12.2007
  (Dátum doručenia: 04.12.2007)
Spoločenská zmluva spoločnosti zo dňa 16.11.2007
  (Dátum doručenia: 26.11.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 25.11.2005
  (Dátum doručenia: 09.02.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 21.11.2007
  (Dátum doručenia: 09.02.2009)
Vyhlásenie zo dňa 30.3.2009
  (Dátum doručenia: 07.04.2009)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 04.06.2008)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 29.6.2009
  (Dátum doručenia: 03.07.2009)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
  (Dátum doručenia: 06.04.2010)
vyhlásenie o chybe 1.12.2009 - 2x
  (Dátum doručenia: 03.12.2009)
účtovná závierka za rok 2009, výročná správa, správa audítora, vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
účtovná závierka za rok 2010, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 04.04.2011)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Ladislav Petényi, zo dňa 12.10.2011
  (Dátum doručenia: 26.10.2011)
Podpisový vzor konateľa zo dňa 04.04.2012- Ing. Igor Matejov
  (Dátum doručenia: 24.09.2012)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 11.04.2013)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2014)
účtovná závierka, audítorská správa 2008
  (Dátum doručenia: 12.03.2009)
Vyhlásenie o schválení účtovnej závierky z 9.4.2015
  (Dátum doručenia: 20.04.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia z 3.12.2015
  (Dátum doručenia: 15.12.2015)
Dodatok k spoločenskej zmluve z 11.12.2015
  (Dátum doručenia: 15.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
vyhlásenie zo dňa 06.04.2015
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 7.9.2016
  (Dátum doručenia: 19.09.2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy k 1.1.2016
  (Dátum doručenia: 15.12.2015)
výročná správa za rok 2011, výrok audítora
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 25.04.2012)
vyhlásenie zo dňa 24.03.2017
  (Dátum doručenia: 30.03.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 12.04.2017)
Podpisový vzor - Ing. Jaromír Uher
  (Dátum doručenia: 30.01.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 17.3.2017
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 16.6.2017
  (Dátum doručenia: 26.06.2017)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Výročná správa za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.04.2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2014
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Osvedčenie o ŽO zo dňa 15.04.2014
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Spoločenská zmluva zo dňa 26.03.2014
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.07.2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.7.2020
  (Dátum doručenia: 09.07.2020)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Ronald Fleischman, zo dňa 8.7.2020
  (Dátum doručenia: 09.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 09.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2021)
Výňatok zo zápisnice zo zasadania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2013
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Živnostenský list zo dňa 10.1.2005
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Výpis zo živnostenského registra zo dňa 5.3.2013
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Spoločenská zmluva zo dňa 26.3.2013
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Spoločenská zmluva zo dňa 25.10.2013
  (Dátum doručenia: 14.11.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  17.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)