Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  6342/B-Zbl

Business name: 
PosAm, spol. s r.o.
 
Registered seat: 
Bajkalská 28
Bratislava 821 09
 
Identification number (IČO): 
31 365 078
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
01/03/1994
 
Collection of documents: 
Konsolidovaná súvaha k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2002)
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2002)
Príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2002)
Výkaz ziskov a strát v plnom rozsahu k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2002)
Súvaha v plnom rozsahu k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2002)
Zmluva o predaji časti podniku medzi predávajúci: PosAm Bratislava, s.r.o. a kupujúci: Verejný informačný servis, a.s.
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 06/10/2002)
Príloha č. 1 k Zmluve o predaji časti podniku - Tab. 1
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 06/10/2002)
Príloha č. 1 k Zmluve o predaji časti podniku - Tab. 2
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 06/10/2002)
Rozhodnutie generálenho riaditeľa spoločnosti PosAm Bratislava, s.r.o. zo dňa 14.12.2001
Type of document: Other document
  (Delivered: 06/10/2002)
Znalecký posudok číslo 149/2002
Type of document: Expert statement
  (Delivered: 06/10/2002)
Správa audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2003)
Účtovná závierka k 31.12.2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2003)
Konsolidovaná účtovná závierka a správa nezávislého audítora za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2003)
výročná správa za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/01/2003)
správa audítora a účtovná závierka za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/08/2004)
podpisový vzor - Ing. Milan Drobný, Ing. Pavol Tarina
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/30/2004)
spoločenská zmluva - úplne znenie z 17.1.1996
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/30/2004)
dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve z 23.1.2004
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/30/2004)
výročná správa za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/02/2004)
Výročná správa za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/06/2005)
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 27.10.2005
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/03/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 27.10.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/03/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo 7.11.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/18/2005)
Uznesenie spoločnosti zo 14.11.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/18/2005)
Spoločenská zmluva zo 16.11.2005 - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/18/2005)
Účtovná závierka za rok 2004 a správa sudítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/03/2005)
Výročná správa za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/19/2006)
Audítorská správa za rok 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/19/2006)
Účtovná závierka za rok 2006 a správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/18/2007)
Výročná správa za rok 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/18/2007)
účtovná závierka za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2008)
audítorská správa za rok 2007 zo dňa 14.03.2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 16.11.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/04/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 07.11.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/04/2007)
Potvrdenie o splnení oznamovacej povinnosti - Telekomunikačný úrad zo dňa 04.12.2007
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/04/2007)
Spoločenská zmluva spoločnosti zo dňa 16.11.2007
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/26/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 25.11.2005
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/09/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka z 21.11.2007
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/09/2009)
Vyhlásenie zo dňa 30.3.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/07/2009)
Výročná správa za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/04/2008)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2008, Správa nezávislého audítora zo dňa 29.6.2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/03/2009)
výročná správa 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2009)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2010)
vyhlásenie o chybe 1.12.2009 - 2x
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/03/2009)
účtovná závierka za rok 2009, výročná správa, správa audítora, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2010)
účtovná závierka za rok 2010, výročná správa, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2011)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Ladislav Petényi, zo dňa 12.10.2011
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/26/2011)
Podpisový vzor konateľa zo dňa 04.04.2012- Ing. Igor Matejov
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/24/2012)
Účtovná závierka za rok 2012, správa audítora
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/11/2013)
Výročná správa za rok 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2013)
Výročná správa za rok 2013
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/09/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/15/2014)
účtovná závierka, audítorská správa 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/12/2009)
Vyhlásenie o schválení účtovnej závierky z 9.4.2015
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/20/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/21/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/20/2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2015)
Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia z 3.12.2015
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/15/2015)
Dodatok k spoločenskej zmluve z 11.12.2015
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/15/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/25/2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2016)
vyhlásenie zo dňa 06.04.2015
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2016)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 7.9.2016
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 09/19/2016)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy k 1.1.2016
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/15/2015)
výročná správa za rok 2011, výrok audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2012)
účtovná závierka za rok 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/25/2012)
vyhlásenie zo dňa 24.03.2017
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/30/2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2017)
Podpisový vzor - Ing. Jaromír Uher
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/30/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/10/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2018)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 17.3.2017
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/26/2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 16.6.2017
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/26/2017)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2019)
Výročná správa za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/27/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/27/2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.03.2014
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/06/2014)
Osvedčenie o ŽO zo dňa 15.04.2014
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/06/2014)
Spoločenská zmluva zo dňa 26.03.2014
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 05/06/2014)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2020)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/29/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2020)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.7.2020
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/09/2020)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Ronald Fleischman, zo dňa 8.7.2020
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/09/2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2021)
Výročná správa za rok 2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/14/2021)
Výňatok zo zápisnice zo zasadania riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.3.2013
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/08/2013)
Živnostenský list zo dňa 10.1.2005
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/08/2013)
Výpis zo živnostenského registra zo dňa 5.3.2013
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/08/2013)
Spoločenská zmluva zo dňa 26.3.2013
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/08/2013)
Spoločenská zmluva zo dňa 25.10.2013
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/14/2013)
Date of updating data in databases:  10/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person