Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  100/T-Zbl

Obchodné meno: 
Poľnohospodárske družstvo Dojč
 
Sídlo: 
Dojč 906 02
 
IČO: 
00 203 271
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
10.05.1993
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 03.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.05.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 23.03.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Zápisnica z členskej schôdze z 18.06.2021
  (Dátum doručenia: 20.08.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.03.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 09.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.03.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 12.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 02.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.03.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.04.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 14.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 13.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 17.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 3.doc
  (Dátum doručenia: 15.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2014)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 05.05.2014)
Zápisnica z ČS 12.05.2011
  (Dátum doručenia: 18.05.2011)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 09.03.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Marta Kubečková
  (Dátum doručenia: 09.03.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Pavol Rehák
  (Dátum doručenia: 09.03.2011)
Podpisový vzor predsedu družstva - František Čelústka
  (Dátum doručenia: 09.03.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Anton Kralovič
  (Dátum doručenia: 09.03.2011)
Podpisový vzor podpredsedu družstva - Rastislav Čelústka
  (Dátum doručenia: 09.03.2011)
Zápisnica z ČS 01.03.2011
  (Dátum doručenia: 09.03.2011)
Rozhodnutie predstavenstva z 10.10.2008
  (Dátum doručenia: 23.10.2008)
Zápisnica z VČS 24.02.2006
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
Podpisový vzor podpredsedu - Silvester Rehák, Dojč
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
Podpisový vzor predsedu - František Čelústka, Dojč
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ján Šuster, Šajdíkové Humence
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Jozefína Trupová, Šajdíkové Humence
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
Správa o činnosti za rok 2005
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 22.03.2006)
Sprievodný list.
  (Dátum doručenia: 01.06.2004)
Výrok audítora.
  (Dátum doručenia: 01.06.2004)
Účtovná závierka r. 2003.
  (Dátum doručenia: 01.06.2004)
Správa o činnosti.
  (Dátum doručenia: 01.06.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 19.05.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 19.05.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 19.05.2003)
Príhovor
  (Dátum doručenia: 19.05.2003)
Notárska zápisnica Nz 863/92, N 883/92
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Zápisnica z VČS 08.03.2001
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Menovitý zoznam pozvánok na ČS 16.08.2002
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Zápisnica z ČS 16.08.2002
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Stanovy r. 2002
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Audítorská správa za rok 2001
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - František Čelústka, Dojč
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Silvester Rehák, Dojč
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ján Šuster, Šajdíkové Humence
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Jozefína Trupová, Šajdíkové Humence
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Jozef Matula, Dojč
  (Dátum doručenia: 17.09.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  03.10.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)