Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10284/L-Zbl

Obchodné meno: 
BUDIŠ a. s.
 
Sídlo: 
Budiš
Dubové 038 23
 
IČO: 
36 396 591
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
30.01.2001
 
Uložené listiny: 
Stanovy zo dňa 20.8. 2008
  (Dátum doručenia: 22.08.2008)
notárska zápisnica rozhodnutie jediného akcionára NZ 62814/2008 19.12.2008 + stanovy
  (Dátum doručenia: 16.03.2009)
Stanovy 26/02/09
  (Dátum doručenia: 22.04.2009)
účtovna závierka 2008 + výročna správa 2008
  (Dátum doručenia: 27.07.2009)
účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
  (Dátum doručenia: 03.05.2010)
Osvedcenie o zivnostenskom opravneni
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Notarska zapisnica - VZ zo dňa 30.5.2011
  (Dátum doručenia: 20.06.2011)
Účtovná závierka 2010+pozn.+VS+SNA
  (Dátum doručenia: 28.04.2011)
účtovná závierka za rok 2011+poznámky+správa nezávislého audítora+výročná správa
  (Dátum doručenia: 30.11.2012)
rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17/5/2013
  (Dátum doručenia: 23.07.2013)
Notarska zapisnica_zmena stanov zo dňa 24.9.2013
  (Dátum doručenia: 01.10.2013)
Potvrdenie URSO_opravnenie podnikat.zep
  (Dátum doručenia: 01.10.2013)
stanovy zo dňa7/10/2013
  (Dátum doručenia: 15.10.2013)
Výročná správa 2012 + Účtovná závierka 2012 + Poznámky
  (Dátum doručenia: 22.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 15.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
NZ 446/2002, rozhodnutie akcionára 25/7/2002, zápis val. zhromaždenia 15/8/2002, účt. závierka 2001 -2x
  (Dátum doručenia: 20.11.2002)
Audit. správa, účt. závierka 2001
  (Dátum doručenia: 13.02.2003)
2x účt. závierka 2002, 2x audit. správa 2002
  (Dátum doručenia: 20.08.2003)
Nz 53346/03, zápis val. zhromaždenia, rozhodnutie akcionára, pod. vzor, vzdanie sa funkcie
  (Dátum doručenia: 10.11.2003)
Výročná správa 2002 - 2x
  (Dátum doručenia: 27.11.2003)
Výročná správa 2003, účt. závierka 2003,
  (Dátum doručenia: 17.01.2005)
Stanovy 23/2/2005
  (Dátum doručenia: 02.03.2005)
Podpisový vzor: J. Fidrik
  (Dátum doručenia: 23.01.2006)
Rozhodnutie akcionára z 21/12/05
  (Dátum doručenia: 01.02.2006)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 09.02.2006)
Výročná správa 2005, účt. závierka 2005,
  (Dátum doručenia: 12.10.2006)
Nz 45310/06,
  (Dátum doručenia: 29.11.2006)
Úplné znenie Stanov z 12/12/06
  (Dátum doručenia: 12.01.2007)
Výročná správa 2006+SNA
  (Dátum doručenia: 27.12.2007)
Zápisnica z DR z 26/7/07, Rorhodnutie akcionára z 25/7/07
  (Dátum doručenia: 21.01.2008)
účtovna závierka 2007 + poznámky + výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 05.05.2008)
Účtovná závierka 2007+výročná správa
  (Dátum doručenia: 22.08.2008)
Rozhodnutie jediného akcionára z 13.8. 2008 - NZ 34379/2008 + zápisnica zo zasadnutia komisie pre voľbu člena DR zo dňa 25/4/2008
  (Dátum doručenia: 22.08.2008)
Podpisový vzor: J.Šofranko, Ing.V.Šofranková
  (Dátum doručenia: 30.12.2008)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2016)
rozhodnutie jedin.akcionara.zep
  (Dátum doručenia: 19.10.2016)
podpisovy vzor_Trstensky.zep
  (Dátum doručenia: 19.10.2016)
podpisovy vzor_Smrek.zep
  (Dátum doručenia: 19.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
rozhodnutie jedin.akcionara.zep
  (Dátum doručenia: 21.07.2017)
podpisovy vzor_I.zep
  (Dátum doručenia: 21.07.2017)
podpisovy vzor_II.zep
  (Dátum doručenia: 21.07.2017)
znalecký posudok č. 98/2017 zo dňa 21/7/2017
  (Dátum doručenia: 20.11.2017)
Kúpna zmluva zo dňa 20/11/2017
  (Dátum doručenia: 20.11.2017)
rozhodnutie jedin.akcionara_navrhovatela.zep
  (Dátum doručenia: 30.10.2017)
zmluva o zluceni.zep
  (Dátum doručenia: 30.10.2017)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.01.2018)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.01.2018)
osvedcenie_zivnost.opravnenie_I.zep
  (Dátum doručenia: 22.01.2018)
osvedcenie_zivnost.opravnenie_II.zep
  (Dátum doručenia: 22.01.2018)
zmluva o zluceni.zep
  (Dátum doručenia: 22.01.2018)
rozhodnutie jedin.akcionara Slovenske pramene a zriedla, a.s..zep
  (Dátum doručenia: 06.03.2018)
sprava auditora.zep
  (Dátum doručenia: 06.03.2018)
notarska zapisnica_zmluva o zluceni.zep
  (Dátum doručenia: 06.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2018)
Výročná správa za rok 2017 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.06.2018)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 01.06.2019)
úplné znenie stanov zo dňa 1. 9. 2019.zep
  (Dátum doručenia: 23.07.2019)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 11.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 15.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.docx
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2017 - Iný výkaz alebo príloha.xlsx
  (Dátum doručenia: 01.12.2018)
listina prítomných zo zasadnutia .zep
  (Dátum doručenia: 23.07.2019)
rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov.zep
  (Dátum doručenia: 23.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 10.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.09.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 22.09.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 20.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.11.2021)
Zápisnica za zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 11. 10. 2021.asice
  (Dátum doručenia: 26.11.2021)
Živnostenské oprávnenie z 15/2/05
  (Dátum doručenia: 02.03.2005)
Rozhodnutie akcionára NZ 5557/05 z 8/2/05
  (Dátum doručenia: 07.03.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)