Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10279/R-Zbl

Obchodné meno: 
KORA a.s.
 
Sídlo: 
Zlatovská 27
Trenčín 911 05
 
IČO: 
36 321 761
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.2002
 
Uložené listiny: 
Not. zápisnica N 329/02, NZ 331/2002, STANOVY
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Not., zápisnica N 196/2003, NZ 53700/2003
  (Dátum doručenia: 14.07.2003)
Notárska zápisnica N 227/2012, Nz 11256/2012
  (Dátum doručenia: 16.04.2012)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Not. zápisnica N 113/2008 NZ 26813/08
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 24.08.2009)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 15.06.2010)
Notárska zápisnica N 80/2019, Nz 773/2019
  (Dátum doručenia: 25.01.2019)
Notárska zápisnica N 298/2022, Nz 20548/2022
  (Dátum doručenia: 18.08.2022)
Notárska zápisnica N 616/2022, NZ 51201/2022
  (Dátum doručenia: 16.01.2023)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 16.01.2023)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.08.2022)
Úplné znenie Stanov
  (Dátum doručenia: 25.01.2019)
Podpisový vzor - Ing. Pavel Horal
  (Dátum doručenia: 25.01.2019)
Podpisový vzor - Ing. Peter Horal
  (Dátum doručenia: 25.01.2019)
Vyhlásenie a podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 30.11.2016)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Michal Horal
  (Dátum doručenia: 30.11.2016)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Peter Horal
  (Dátum doručenia: 30.11.2016)
Vyhlásenia a podpisový vzor predsedu dozornej rady
  (Dátum doručenia: 30.11.2016)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena dozornej rady - Katarína Štifilová
  (Dátum doručenia: 30.11.2016)
Vyhlásenie a podpisový vzor člena dozornej rady - Ing. Alexandra Kuliková
  (Dátum doručenia: 30.11.2016)
Podpisový vzor konateľa - Ing. Peter Horal
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Pavel Horal
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Petr Zelenka
  (Dátum doručenia: 13.02.2008)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 29.06.2007)
Účtovná závierka za r. 2007
  (Dátum doručenia: 30.04.2008)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.08.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 08.10.2016)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.10.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.04.2013)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 29.04.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 19.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 19.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 19.09.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.10.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.07.2015)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 29.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.10.2018)
Účtov. závierka za r.2001, Výr. správa, Audítor. správa
  (Dátum doručenia: 20.12.2002)
Účtovná závierka k 31.12.2002, Správa audítora
  (Dátum doručenia: 14.07.2003)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 15.12.2004)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 05.10.2005)
Správa nezávislého audítora + účt. závierka za rok 2004
  (Dátum doručenia: 05.10.2005)
Účtovná závierka za r. 2005
  (Dátum doručenia: 29.06.2006)
Účtovná závierka za r. 2008
  (Dátum doručenia: 28.04.2009)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 14.10.2011)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 29.10.2012)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 10.11.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 10.11.2022)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.10.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.11.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 05.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.08.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 26.08.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.09.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.09.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 08.10.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.10.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.09.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.09.2022)
Notárska zápisnica N 892/2016
  (Dátum doručenia: 30.11.2016)
Súhlas s menovanim
  (Dátum doručenia: 15.06.2010)
Oznámenie o schválení účtovnej závierky
  (Dátum doručenia: 18.08.2015)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 23.10.2014)
Podpis. vzor predsedu a členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.07.2003)
Podpis. vzor predsedu doz. rady, Zápisnica zo zas. dozornej rady zo dňa 30.06.2003
  (Dátum doručenia: 26.08.2003)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 25.01.2019)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 21.07.2008)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 18.08.2022)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 16.01.2023)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 16.01.2023)
Dátum aktualizácie údajov:  17.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)