Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  9/L-Zbl

Obchodné meno: 
TESLA Liptovský Hrádok a.s.
 
Sídlo: 
Pálenica 53/79
Liptovský Hrádok 033 17
 
IČO: 
00 009 687
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.01.1991
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 05.11.2014)
Notarska zapisnica.zep
  (Dátum doručenia: 17.08.2017)
stanovy, nz, zápis.
  (Dátum doručenia: 13.08.2002)
Stanovy, zápis val. zhromaždenia,
  (Dátum doručenia: 19.12.2003)
Nz 11896/07,
  (Dátum doručenia: 12.04.2007)
Úplné znenie Stanov AS z 21/5/08
  (Dátum doručenia: 25.05.2008)
Úplné znenie stanov: 21.6.2005,
  (Dátum doručenia: 16.08.2005)
Stanovy zo dňa 17.12.2008
  (Dátum doručenia: 17.12.2008)
Stanovy z 27/3/2007
  (Dátum doručenia: 11.04.2007)
Úplné znenie Stanov AS z 18/6/09
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 05.11.2014)
Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Podpisový vzor Hrisenova.zep
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Podpisoý vzor Palaj.zep
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Podpisový vzor Lichardus.zep
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Podpisový vzor Hric.zep
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Podpisový Valent.zep
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Podpisový vzor Závodný.zep
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Vyhlásenie a podpisový vzor - Ing. Róbert Hliničan.zep
  (Dátum doručenia: 19.11.2019)
Zápis DR, protokol, pod. vzor,
  (Dátum doručenia: 22.11.2002)
Podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 13.07.2016)
podpisový vzor R. Hliničan
  (Dátum doručenia: 06.12.2016)
podpisový vzor D. Buc
  (Dátum doručenia: 21.09.2009)
Podpisový vzor člena predstavenstva: Ing. Kleskeň,
  (Dátum doručenia: 16.08.2005)
Podpisový vzor: Ing. J. Matej, Ing. E. Rychvalský, Ing. D. Devečka
  (Dátum doručenia: 10.11.2005)
Zápis DR, podpisový vzor,
  (Dátum doručenia: 28.03.2006)
2x podpisový vzor,
  (Dátum doručenia: 08.04.2004)
Podpisový vzor presedu predstavenstva,
  (Dátum doručenia: 26.01.2005)
Súhlas s voľbou a podpisový vzor .asice
  (Dátum doručenia: 22.10.2021)
podpisový vzor P. Zuzčák
  (Dátum doručenia: 06.05.2011)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 25.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.02.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.02.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 07.02.2023)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 07.02.2023)
Výročná správa 2006, účt. závierka 2006, audit. správa, zápis val. zhromaždenia, stanovy, Nz 11896/07,
  (Dátum doručenia: 20.04.2007)
Zápisnica z VZ z 21/5/08, NZ 21414/08
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
Výročná a audítorská správa, konsolidovaná výročná správa 2004,
  (Dátum doručenia: 16.08.2005)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.11.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 17.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
2x účt. závierka 2002, 2x audit. správa, výročná správa 2002,
  (Dátum doručenia: 30.06.2003)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 06.03.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 06.03.2020)
účt. závierka, audit. správa2001
  (Dátum doručenia: 28.06.2002)
2x audit. správa, výr. správa2001
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 02.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.docx
  (Dátum doručenia: 14.07.2018)
Výročná správa 2012 + Účtovná závierka 2012 + Poznámky + Správa audítora
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka 2007
  (Dátum doručenia: 29.05.2008)
výročná správa 2007+SNA
  (Dátum doručenia: 28.05.2008)
Účtovná závierka 2008+VS+SNA
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
účtovná závierka2008+poznámky+výročná správa+SNA
  (Dátum doručenia: 26.06.2009)
účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
  (Dátum doručenia: 10.05.2010)
UZ k 31.12.2000 + poznámky + konsolidovaná UZ k 31.12.2000 + poznámky + UZ k 31.12.2000 + poznámky + VS
  (Dátum doručenia: 29.06.2001)
Výročná správa 2010 /vrátane ÚZ 2010+pozn.+SNA/
  (Dátum doručenia: 12.07.2011)
audítorská správa 2005 vrátane konsolidovanej účtovnej závierke 2005 + poznámky
  (Dátum doručenia: 22.08.2011)
audítorská správa 2006 vrátane konsolidovanej účt. závierky 2006
  (Dátum doručenia: 22.08.2011)
audítorská správa 2007 vrátane kondolidovanej účtovnej závierky 2007
  (Dátum doručenia: 22.08.2011)
audítorská správa 2008 vrátane konsolidovanej účtovnej závierky 2008
  (Dátum doručenia: 22.08.2011)
Konsolidovaná účtovná závierka 1997 + príloha
  (Dátum doručenia: 29.06.1998)
Výročná správa 2011+Účtovná závierka 2011+Poznámky+SNA
  (Dátum doručenia: 06.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Výročná správa za rok 2014.zep
  (Dátum doručenia: 28.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 24.07.2014)
výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 24.07.2014)
výročná správa 2013
  (Dátum doručenia: 24.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.08.2014)
účtovná závierka 1999
  (Dátum doručenia: 16.06.2000)
Konsolidovaná účtovná závierka 1996
  (Dátum doručenia: 30.06.1997)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Zmluva o zlúčení NZ 55625/16 z 13/12/16+stanovy
  (Dátum doručenia: 13.12.2016)
Prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 19.11.2019)
Zápisnica zo zasadnutia DR.zep
  (Dátum doručenia: 19.11.2019)
Prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 06.09.2019)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady.zep
  (Dátum doručenia: 06.09.2019)
2x zápis, 2x pv,
  (Dátum doručenia: 26.09.2002)
Zápisnica volebnej komisie.zep
  (Dátum doručenia: 13.06.2019)
Zápisnica volebnej komisie.zep
  (Dátum doručenia: 26.06.2019)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 16.07.2018)
Notárska zápisnica NZ 15946/14 z 28/4/14.zep+Stanovy
  (Dátum doručenia: 23.05.2014)
zápisnica z VZ zo dňa 5/12/2016
  (Dátum doručenia: 06.12.2016)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia 28.05.2015.zep
  (Dátum doručenia: 23.07.2015)
Zápisnica z MVZ vo forme NZ zo dňa 22.12.2015
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Úplné znenie stanov.zep
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 22.12.2015
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Zápisnica z MZ DR zo dňa 24.6.2016.zep
  (Dátum doručenia: 13.07.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia.zep zo dňa 14.6.2013
  (Dátum doručenia: 30.09.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia.zep zo dňa 14.6.2013
  (Dátum doručenia: 28.08.2013)
Zapisnica zo zasadnutia dozornej rady.zep
  (Dátum doručenia: 23.05.2014)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spolu s prezenčnou listinou.asice
  (Dátum doručenia: 22.10.2021)
Zápisnica z valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 14.01.2021)
Výpis zo zápisnice č. 10 zo zasadnutia Dozornej rady zo dňa 28/9/09
  (Dátum doručenia: 03.11.2009)
zápisnica č. 11 z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 14/10/09
  (Dátum doručenia: 03.11.2009)
Výpis zo zápisnice z VZ zo dňa 31/8/09
  (Dátum doručenia: 21.09.2009)
Osvedčenie z VZ-NZ 20550/09 z 18/6/09, Zápisnica z VZ z 18/6/09, Protokol z DR z 19/6/09
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Osvedčenie z VZ-NZ 15132/10 z 30/4/10+Stanovy
  (Dátum doručenia: 31.05.2010)
zápisnica č. 7 z mimoriadneho zasadania dozornej rady zo dňa 29/7/2010
  (Dátum doručenia: 18.08.2010)
Zápis DR,
  (Dátum doručenia: 04.03.2004)
Zápisnica z DR,
  (Dátum doručenia: 26.01.2005)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva z 1/8/05
  (Dátum doručenia: 10.11.2005)
rozhodnutie predstavenstva zo dňa 17.12.2008
  (Dátum doručenia: 17.12.2008)
Zápis zo zasadnutia DR,
  (Dátum doručenia: 21.03.2005)
Zápis DR,
  (Dátum doručenia: 12.07.2005)
Zápisnica z DR: 24.6.2005, NZ 28262/2005 z VZ: 21.6.2005,
  (Dátum doručenia: 16.08.2005)
Zápisnica z MVZ: 28.7.2005,
  (Dátum doručenia: 16.08.2005)
Zapisnica.pdf.pdf.asice
  (Dátum doručenia: 06.10.2022)
zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21/4/2011
  (Dátum doručenia: 06.05.2011)
Osvedčenie z MVZ - NZ 55362/16 z 13/12/16+stanovy
  (Dátum doručenia: 13.12.2016)
zápisncia z 19.06.2007
  (Dátum doručenia: 12.07.2007)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 23.05.2014)
Výpis zo živnostenského registra.zep
  (Dátum doručenia: 17.08.2017)
Osvedcenie o zivnostenskom opravneni.zep
  (Dátum doručenia: 17.08.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  20.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)