Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10240/T-Zbl

Obchodné meno: 
COOP VOZ, a.s.
 
Sídlo: 
Trstínska cesta 13
Trnava 917 00
 
IČO: 
36 248 444
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
25.03.2002
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica Nz 44/02, N 44/02 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 06.03.2002)
Notárska zápisnica N 80/05, Nz 24764/05, NCRls 24553/05 + Stanovy + Účtovná závierka 2004 + Výročná správa
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 24.05.2007)
Súhlas a podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Tibor Tabery
  (Dátum doručenia: 24.05.2007)
Súhlas a podpisový vzor člena DR - Ing. Anna Grollová
  (Dátum doručenia: 24.05.2007)
Súhlas a podpisový vzor člena DR - Ing. Jozef Stanko
  (Dátum doručenia: 24.05.2007)
Súhlas a podpisový vzor člena DR - Ing. Miroslav Hagara
  (Dátum doručenia: 24.05.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 24.04.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 24.04.2007)
Zápisnica z VZ 29.2.2008
  (Dátum doručenia: 16.04.2008)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 28.05.2008)
Správa o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 28.05.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 28.05.2008)
Rozhodnutie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 13.03.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 13.03.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 25.05.2009)
Správa o overení ročnej účtovnej závierky
  (Dátum doručenia: 25.05.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 25.05.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 25.05.2009)
Správa o overení ročnej účtovnej závierky 2009
  (Dátum doručenia: 28.05.2010)
Výsledky overenia ročnej účtovnej závierky 2009
  (Dátum doručenia: 28.05.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 28.05.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 28.05.2010)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 06.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 06.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 06.06.2011)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 05.03.2012)
Notárska zápisnica N 16/2012, Nz 4805/2012, NCRls 5012/2012
  (Dátum doručenia: 05.03.2012)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 28.05.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 28.05.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 28.05.2012)
Notárska zápisnica N 16/12, Nz 4805/12, NCRls 5011/12 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.03.2012)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 16.05.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 15.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2014)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 15.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Zápisnica z MVZ z 24.02.2016
  (Dátum doručenia: 14.03.2016)
Prezenčná listina z MVZ z 24.02.2016
  (Dátum doručenia: 14.03.2016)
Pozvánka na MVZ
  (Dátum doručenia: 14.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2016)
Zápisnica z MVZ z 27.01.2017
  (Dátum doručenia: 13.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.05.2017)
Notárska zápisnica N 165/2017, NZ 16084/2017, NCRls 16440/2017
  (Dátum doručenia: 26.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Notárska zápisnica N 464/2019, NZ 49047/2019, NCRls 49993/2019
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Dohoda akcionárov
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti 1
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu spoločnosti 2
  (Dátum doručenia: 10.12.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 17.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 29.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 19.05.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.05.2021)
Notárska zápisnica N 97/2021, NZ 16484/2021, NCRls 17039/2021
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ivan Bzdúšek, PhD.
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Tatiana Novotná
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
  (Dátum doručenia: 08.06.2021)
Pozvánka na MVZ
  (Dátum doručenia: 28.01.2022)
Prezenčná listina z MVZ
  (Dátum doručenia: 28.01.2022)
Zápisnica z MVZ z 27.1.2022
  (Dátum doručenia: 28.01.2022)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Darina Ondrušová
  (Dátum doručenia: 28.01.2022)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Ivan Bzdúšek
  (Dátum doručenia: 28.01.2022)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Ivan Bzdúšek, PhD.
  (Dátum doručenia: 28.01.2022)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Ján Štrbo
  (Dátum doručenia: 28.01.2022)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Jozef Stanko
  (Dátum doručenia: 28.01.2022)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Mária Medeková
  (Dátum doručenia: 28.01.2022)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Miroslav Hagara
  (Dátum doručenia: 28.01.2022)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Silvia Machovičová
  (Dátum doručenia: 28.01.2022)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Tatiana Novotná
  (Dátum doručenia: 28.01.2022)
Podpisový vzor člena dozornej rady Ing. Viera Adamčíková
  (Dátum doručenia: 28.01.2022)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Vladimír Habaj
  (Dátum doručenia: 28.01.2022)
Zápisnica z MVZ z 27.01.2022
  (Dátum doručenia: 16.02.2022)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Ing. Ján Štrbo
  (Dátum doručenia: 16.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.04.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 05.05.2022)
Návrh na zápis
  (Dátum doručenia: 06.03.2002)
Návrh na zápis prokuristu
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Výpis z uznesenia zo zasadania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Udelenie prokúry - Ing. Anton Šiška, Piešťany
  (Dátum doručenia: 16.07.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 03.04.2003)
Návrh Zmluvy o zlúčení
  (Dátum doručenia: 03.04.2003)
Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Správa o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Výrok audítora k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Správa o overení konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Príloha ku konsolidovanej účtovnej závierke k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Konsolidovaná súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Konsolidovaný výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 25.06.2003)
Sprievodný list - výzva na zaplatenie súdneho poplatku za uloženie listín do ZBL
  (Dátum doručenia: 27.05.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 27.05.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 27.05.2004)
Správa o overení ÚZ k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 27.05.2004)
Výrok audítora
  (Dátum doručenia: 27.05.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Anna Grollová, Bratislava
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Vladimír Habaj, Bošany
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Anton Lauko, Klátova Nová Ves
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Podpisový vzor člena DR - RNDr. Rozália Vaculíková, Bratislava
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Podpisový vzor člena DR - Viola Krajčíková, Topoľčany
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 23.05.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 23.05.2006)
Správa audítora za rok 2005
  (Dátum doručenia: 23.05.2006)
Správa o overení ročnej účtovnej závierky k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 23.05.2006)
Správa audítora za rok 2006
  (Dátum doručenia: 24.04.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 16.05.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  11.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)