Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  13081/L-Zbl

Obchodné meno: 
TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
 
Sídlo: 
Vaňovská 1189
Turany 038 53
 
IČO: 
36 400 629
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
03.09.2001
 
Uložené listiny: 
Zápisnica z valného zhromaždenia 17.05.2012
  (Dátum doručenia: 25.05.2012)
Podpisový vzor konateľa Paul Ryckaert
  (Dátum doručenia: 25.05.2012)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 26.03.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14/03/2013
  (Dátum doručenia: 08.04.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 02.09.2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 5.8.2013
  (Dátum doručenia: 02.09.2013)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy k 05.08.2013
  (Dátum doručenia: 20.09.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 06.05.2014)
Rozhodnutie spoločníka spoločnosti MATEC SLOVAKIA, s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia navrhovateľa TEAM INDUSTRIES, s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Listina prítomných spoločníkov na valnom zhromaždení TEAM INDUSTRIES, s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Zmluva o predaji časti podniku.zep
  (Dátum doručenia: 28.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 29.6.2015.zep
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Podpisový vzor konateľa.zep
  (Dátum doručenia: 07.07.2015)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2015)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 22.02.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia a listina prítomných spoločníkov.zep
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.08.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 23.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.02.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Podpisový vzor konateľa.zep
  (Dátum doručenia: 28.03.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.04.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
  (Dátum doručenia: 28.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.11.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 20.11.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Rozhodnutie spoločníka.asice
  (Dátum doručenia: 04.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 19.05.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 19.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 21.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 12.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.06.2021)
Zakladateľská listina z 21/01/02 + zápisnica z VZ z 21/01/02
  (Dátum doručenia: 31.05.2002)
Úplné znenie SZ z 03/12/02 + zápisnica z VZ z 03/12/02
  (Dátum doručenia: 10.12.2002)
Účtovná závierka r. 2003 + poznámky k ÚZ r. 2003 + VS r. 2003 + SNA z 07/04/04
  (Dátum doručenia: 02.07.2004)
Úplné znenie SZ z 21/10/04 + zápisnica z MVZ z 21/10/04
  (Dátum doručenia: 29.10.2004)
Účtovná závierka r. 2004 + poznámky k ÚZ r. 2004 + VS r. 2004 + SNA z 23/05/05
  (Dátum doručenia: 17.10.2005)
Úplné znenie SZ z 11/05/06 + zápisnica z VZ z 26/04/06 + podpisový vzor - L. Coelus, G. De Cocker, W. Dumarey
  (Dátum doručenia: 30.05.2006)
Zápisnica z VZ z 29/05/06
  (Dátum doručenia: 06.06.2006)
Úplné znenie SZ z 31/05/06
  (Dátum doručenia: 06.06.2006)
Spoločenská zmluva z 02/04/07 + zápisnica z VZ z 02/04/07
  (Dátum doručenia: 16.05.2007)
Živnostenský list z 02/08/07
  (Dátum doručenia: 22.08.2007)
Zápisnica z VZ z 27/07/07
  (Dátum doručenia: 22.08.2007)
Účtovná závierka r. 2005 + poznámky k ÚZ r. 2005 + SNA z 30/03/06
  (Dátum doručenia: 04.01.2008)
Účtovná závierka r. 2006 + poznámky k ÚZ r. 2006 + SNA z 30/03/07
  (Dátum doručenia: 03.12.2007)
Účtovná závierka r. 2007 + poznámky k ÚZ r. 2007 + SNA z 07/04/08
  (Dátum doručenia: 12.09.2008)
Zápisnica z VZ z 29/09/08
  (Dátum doručenia: 10.11.2008)
Podpisový vzor - M. A. F. Verellen
  (Dátum doručenia: 10.11.2008)
Účtovná závierka r. 2008 + poznámky k ÚZ r. 2008
  (Dátum doručenia: 24.11.2009)
Účtovná závierka r. 2009 + poznámky k ÚZ r. 2009
  (Dátum doručenia: 06.08.2010)
Kúpna zmluva z 21/09/10
  (Dátum doručenia: 11.10.2010)
Znalecký posudok č. 78/2010 z 02/06/10
  (Dátum doručenia: 11.10.2010)
Účtovná závierka r. 2010 + poznámky k ÚZ r. 2010
  (Dátum doručenia: 11.05.2011)
Účtovná závierka r. 2011 + poznámky k ÚZ r. 2011 + SNA z 18/06/12
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Výročná správa r. 2007
  (Dátum doručenia: 12.04.2013)
Výročná správa r. 2008
  (Dátum doručenia: 12.04.2013)
Výročná správa r. 2009
  (Dátum doručenia: 12.04.2013)
Výročná správa r. 2010
  (Dátum doručenia: 12.04.2013)
Účtovná závierka r. 2012 + poznámky k ÚZ r. 2012
  (Dátum doručenia: 05.08.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)