Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10295/R-Zbl

Obchodné meno: 
Hokejový klub DUKLA Trenčín, a.s.
 
Sídlo: 
Považská 34
Trenčín 911 01
 
IČO: 
36 324 051
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
10.06.2002
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 180/2006 NZ 24532/2006 NCRls 24497/2006
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Peter Havier
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - František Hossa
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Jozef Mitocha
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Milan Sedláček
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Účtovná závierka za r. 2005
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.06.2006)
Notárska zápisnica N 19/2006 NZ 2563/2006 NCRls 2569/2006
  (Dátum doručenia: 13.02.2007)
Not. zápisnica N 180/06 NZ 24532/
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
Podpisové vzory čl. predstavemstva - Ing. Mitorcha Jozef, Ing. Milan Sedláček, Ing. Peter Havier, František Hossa
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
Úplné znenie STANOV
  (Dátum doručenia: 18.10.2006)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 19.06.2007)
Výročná správa za rok 2007
  (Dátum doručenia: 02.11.2007)
Účtovná závierka k 30.04 2007
  (Dátum doručenia: 02.11.2007)
Notárska zápisnica N 58/2007 NZ 22163/2007
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Ing. Jozef Mitocha
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Eduard Hartmann
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 15.06.2007)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 17.07.2007)
Zápisnica z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.06.2008)
Notárska zápisnica N 52/08, NZ 23101/08
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
Účtovná závierka k 30.04.2008
  (Dátum doručenia: 30.06.2008)
Výročná správa za rok 2009
  (Dátum doručenia: 25.09.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 25.09.2009)
Not. zápisnica N 79/2009, NZ 30171/2009
  (Dátum doručenia: 11.09.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.09.2009)
Zápisnica z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.05.2010)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 21.12.2010)
Not. zápisnica N 117/2011 NZ 21657/2011
  (Dátum doručenia: 12.08.2011)
Opravná doložka Notárskej zápisnice N 117/2011
  (Dátum doručenia: 12.08.2011)
Podpisový vzor čl. predstavenstva - Ing. Andrej Kollár
  (Dátum doručenia: 12.08.2011)
Notárska zápisnica N 142/2012, NZ 11359/2012
  (Dátum doručenia: 18.04.2012)
Listina o odvolaní z funkcie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.04.2012)
Zápisnica z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 18.04.2012)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 29.11.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.11.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 29.11.2012)
Notárska zápisnica N 34/2013, Nz 1066/2013
  (Dátum doručenia: 03.06.2013)
Výročná správa 2012
  (Dátum doručenia: 03.06.2013)
Účtovná závierka k 30.04.2012
  (Dátum doručenia: 03.06.2013)
Notárska zápisnica N 555/2013, Nz 30070/2013
  (Dátum doručenia: 09.10.2013)
Zápisnica z rokovania predstavenstva
  (Dátum doručenia: 09.10.2013)
Zápisnica z rokovania dozornej rady
  (Dátum doručenia: 09.10.2013)
Účtovná závierka za obdobie 01.05.2013 - 30.04.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.05.2013 - 30.04.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.05.2013 - 30.04.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2014)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 30.12.2013)
Podpisový vzor člena DR - Juraj Knapp
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Miloš Radosa
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Notárska zápisnica N 418/2014, Nz 25870/2014
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.05.2014 - 30.04
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01.05.2014 - 30.04.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Podpisový vzor čl. predstavenstva
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2015 - 04/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.08.2016)
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2015 - 04/2016 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.08.2016)
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2016 - 04/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2016 - 04/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2017)
Not. zápisnica N 78/02 NZ 79/02, Zakladateľská listina, Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.08.2002)
Notárska zápisnica N 290/2017, Nz 19718/2017
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Not. zápisnica N 551/2017, Nz 41722/2017
  (Dátum doručenia: 16.11.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2017 - 12/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2018)
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2017 - 12/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.06.2018)
Podpisové vzory čl. predstavenstva, čl. Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 21.08.2002)
Not. zápisnica N 216/03 NZ 52457/03
  (Dátum doručenia: 15.08.2003)
Podpisové vzory čl. predstavenstva, čl. Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 15.08.2003)
Zápisnica z mim. valného zhromaždenia akcionárov
  (Dátum doručenia: 24.08.2009)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 15.08.2003)
Prehlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 24.08.2009)
Účtovná závierka za rok 2002
  (Dátum doručenia: 15.08.2003)
Zápisnica z VZ zo dňa 13.06.2004
  (Dátum doručenia: 21.07.2004)
Úplné znenie stanov spoločnosti
  (Dátum doručenia: 24.08.2009)
Účtovná závierka za r. 2003
  (Dátum doručenia: 21.07.2004)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 21.07.2004)
Notárska zápisnica N 73/05 NZ 22600/05 NCRls 22313/05
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
Zápisnica z rokovania akcionárov
  (Dátum doručenia: 21.12.2010)
Podpisové vzory členov predstavenstva - Róbert Švehla - prezident, Viliam Ružička - viceprezident, Ivan Piovarči - člen
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
Účtovná závierka za obdobie 01.05.2013 - 30.04.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2014)
Podpisové vzory členov DR - Ing. Jozef Mitocha, Ing. Stanislav Biroš, Ing. Milan Sedláček, Ing. Peter Havier, František Hossa, Pavol Demitra, Ing. Miloš Radosa
  (Dátum doručenia: 27.06.2005)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 19.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 30.12.2013)
Účtovná závierka k 30.04.2011
  (Dátum doručenia: 29.11.2012)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.10.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.10.2020)
Notárska zápisnica N 331/2020, Nz 25590/2020
  (Dátum doručenia: 08.09.2020)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva
  (Dátum doručenia: 08.09.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 08.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.06.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.06.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  12.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)