Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10251/T-Zbl

Obchodné meno: 
ARRIVA Trnava, a.s.
 
Sídlo: 
Nitrianska 5
Trnava 917 02
 
IČO: 
36 249 840
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.07.2002
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica N 663/2023, NZ 14065/2023
  (Dátum doručenia: 29.05.2023)
Notárska zápisnica N 1461/2022, NZ 47531/2022
  (Dátum doručenia: 06.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.09.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.09.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 19.07.2021)
Zápisnica z VZ z 24.09.2020
  (Dátum doručenia: 04.11.2020)
Listina prítomných na VZ 24.09.2020
  (Dátum doručenia: 04.11.2020)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady z 05.10.2020
  (Dátum doručenia: 01.11.2020)
Vzdanie sa funkcie podpredsedu predstavenstva JUDr. Igor Tkačivský
  (Dátum doručenia: 01.11.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 15.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 14.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.07.2020)
Zápisnica z MVZ z 26.01.2020
  (Dátum doručenia: 27.05.2020)
Zápisnica z VZ z 13.09.2019
  (Dátum doručenia: 12.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.07.2019)
Notárska zápisnica N 1575/2018, NZ 57133/2018, NCRls 57808/2018 - doložka o oprave
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
Notárska zápisnica N 1575/2018, NZ 57133/2018 - zápisnica z MVZ 1. časť
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
Notárska zápisnica N 1575/2018, NZ 57133/2018 - zápisnica z MVZ 2. časť
  (Dátum doručenia: 07.06.2019)
Notárska zápisnica N 1575/2018, NZ 27133/2018 - 1. časť
  (Dátum doručenia: 09.01.2019)
Notárska zápisnica N 1575/2018, NZ 27133/2018 - 2. časť
  (Dátum doručenia: 09.01.2019)
Oznámenie o výsledku volieb člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 09.01.2019)
Podpisový vzor prokuristu Ing. Peter Nemec
  (Dátum doručenia: 09.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Notárska zápisnica N 544/2017, NZ 13623/2017
  (Dátum doručenia: 25.04.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti NET LINES, s.r.o.
  (Dátum doručenia: 25.04.2017)
Notárska zápisnica N 648/2016, NZ 13897/2016 - zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 25.04.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.10.2016)
Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 17.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2016)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Notárska zápisnica N 1659/2015, NZ 47253/2015
  (Dátum doručenia: 30.11.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Schválená konsolidovaná účtovná závierka za rok 2013 - Iný výkaz alebo príloha.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2015)
Konsolidovaná výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 02.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2015)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva Ing. Milan Hulka
  (Dátum doručenia: 16.01.2015)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva Mgr. Marek Antoňák
  (Dátum doručenia: 16.01.2015)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Dušan Togner
  (Dátum doručenia: 16.01.2015)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 22.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 18.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 18.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.09.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.09.2014)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 17.06.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 17.06.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Notárska zápisnica N 182/2013, NZ 18625/2013, NCRls 19045/2013
  (Dátum doručenia: 13.06.2013)
Notárska zápisnica N 87/12, Nz 14401/12, NCRls 14758/12 + Výročná správa 2011 + účtovná závierka 2011
  (Dátum doručenia: 04.05.2012)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 04.05.2012)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 04.05.2012)
Audítorská správa
  (Dátum doručenia: 06.10.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 06.10.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 06.10.2011)
Výročná správa rok 2009
  (Dátum doručenia: 07.05.2010)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 07.05.2010)
Výročná správa rok 2008
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
Audítorská správa za rok 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 23.07.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty vkladov do základného imania a menovitej hodnoty imania
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Zápisnica z MVZ 3.11.2008
  (Dátum doručenia: 24.11.2008)
Výročná správa rok 2007
  (Dátum doručenia: 10.06.2008)
Audítorská správa z overovania účtovnej závierky za rok 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 10.06.2008)
Živnostenské listy
  (Dátum doručenia: 10.12.2007)
Notárska zápisnica č. N 335/07, Nz 50900/07, NCRls 50523/07 z 30.11.2007 - Osvedčenie z MVZ z 12.11.2007 + Stanovy z 12.11.2007
  (Dátum doručenia: 10.12.2007)
Audítorská správa z overovania ročnej účtovnej závierky za rok 2006
  (Dátum doručenia: 27.07.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 27.07.2007)
Výročná správa rok 2006
  (Dátum doručenia: 27.07.2007)
Výpis uznesenia VZ 27.06.2007
  (Dátum doručenia: 26.07.2007)
Vyhlásenie člena DR - Doc. Ing. Milan Jedlička, PhD.
  (Dátum doručenia: 26.07.2007)
Zápisnica z 12. zasadnutia DR 26.04.2007
  (Dátum doručenia: 10.05.2007)
Podpisový vzor podpredsedu predstavenstva - Mgr. Marek Antoňák
  (Dátum doručenia: 10.05.2007)
Notárska zápisnica N 96/2006, Nz 22857/2006, NCRls 22780/2006
  (Dátum doručenia: 14.06.2006)
Výročná správa rok 2005
  (Dátum doručenia: 05.06.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
Notárska zápisnica N 241/2005, Nz 60209/2005, NCRls 59456/2005
  (Dátum doručenia: 21.12.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 25.08.2005)
Výročná správa za rok 2004
  (Dátum doručenia: 25.08.2005)
Notárska zápisnica Nz 72955/04, N 360/04 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.11.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 03.06.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 03.06.2004)
Audítorská správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 03.06.2004)
Účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 03.06.2004)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 25.09.2003)
Notárska zápisnica Nz 80564/03, N 386/03 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 25.09.2003)
Vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 25.09.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 03.07.2003)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 03.07.2003)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 03.07.2003)
Výročná správa júl až december 2002
  (Dátum doručenia: 03.07.2003)
Správa nezávislého audítora k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 03.07.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 26.06.2003)
Notárska zápisnica Nz 44843/03, N 329/03 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.06.2003)
Zápisnica z MVZ 24.03.2003
  (Dátum doručenia: 22.04.2003)
Zápisnica z MVZ 24.03.2003
  (Dátum doručenia: 22.04.2003)
Súhlas s funkciou člena DR - Ing. Jozef Jurica, Bratislava
  (Dátum doručenia: 22.04.2003)
Zápisnica zo 14. zasadnutia DR 24.02.2003
  (Dátum doručenia: 18.03.2003)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Dušan Togner, Bratislava
  (Dátum doručenia: 18.03.2003)
Podpisový vzor člena DR - Ing. Milan Hulka, Trnava
  (Dátum doručenia: 18.03.2003)
Podpisový vzor člena DR - JUDr. Jaroslav Kevický, Martin
  (Dátum doručenia: 18.03.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Notárska zápisnica Nz 454/03, N 4/03
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Súhlas s funkciou člena DR - Ing. Ladislav Jakubec, Bratislava
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Vyhlásenie predstavenstva o splatení vkladov
  (Dátum doručenia: 20.01.2003)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 07.10.2002)
Zápisnica z vykonania volieb členov DR 12.09.2002
  (Dátum doručenia: 07.10.2002)
Zápisnica z VZ 25.09.2002
  (Dátum doručenia: 07.10.2002)
Návrh na zmenu
  (Dátum doručenia: 13.09.2002)
Notárska zápisnica Nz 701/02, N 706/02
  (Dátum doručenia: 13.09.2002)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 13.09.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 04.09.2002)
Správa nezávislého audítora k 30.06.2002
  (Dátum doručenia: 04.09.2002)
Súvaha k 30.06.2002
  (Dátum doručenia: 04.09.2002)
Výkaz ziskov a strát k 30.06.2002
  (Dátum doručenia: 04.09.2002)
Cash Flow k 30.06.2002
  (Dátum doručenia: 04.09.2002)
Príloha k účtovnej závierke k 30.06.2002
  (Dátum doručenia: 04.09.2002)
Súhlas s funkciou člena DR - RSDr. Štefan Volner, CSc., Bratislava
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Súhlas s funkciou člena DR - Ing. Ladislav Denko, Bratislava
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Súhlas s funkciou DR - Ing. Miroslav Stredánský, Bratislava
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Súhlas s funkciou člena DR - Ing. Peter Matúška, Banská Bystrica
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Súhlas s funkciou člena DR - Ing. Darina Franková, Bratislava
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Súhlas s funkciou člena DR - Ing. Miroslav Lukačka, Bratislava
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Štefan Kubán, Banka
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Milan Hulka, Trnava
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Eduard Šulik, Trnava
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Návrh na zápis
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Zápisnica zo zasadnutia DR 09.05.2002
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Notárska zápisnica Nz 360/02, N 365/02 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 16.05.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  01.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)