Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Prešov
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  18385/P-Zbl

Spis vrátane listín bol odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
RF elements s.r.o.
 
Sídlo: 
Gagarinova 5B
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
 
IČO: 
36 748 676
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
07.03.2007
 
Uložené listiny: 
spol. zmluva
  (Dátum doručenia: 28.02.2007)
živnost. list
  (Dátum doručenia: 28.02.2007)
vyhlásenie SV
  (Dátum doručenia: 28.02.2007)
podpisové vzory - M. Petríková, S. Novák
  (Dátum doručenia: 28.02.2007)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 10.07.2007)
zápisnica Z VZ
  (Dátum doručenia: 03.02.2010)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 03.02.2010)
živn. list
  (Dátum doručenia: 03.02.2010)
podpis. vzor - J. Novák, J. Taptič
  (Dátum doručenia: 03.02.2010)
zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 04.08.2009)
podpisový vzor - M. Marcinčák
  (Dátum doručenia: 04.08.2009)
úplné znenie SZ
  (Dátum doručenia: 04.08.2009)
účt. záv. 2009
  (Dátum doručenia: 02.07.2010)
účt. záv. 2010
  (Dátum doručenia: 30.05.2011)
RFE - prehlasenie spolocnosti
  (Dátum doručenia: 05.01.2012)
RFE - spolocenska zmluva
  (Dátum doručenia: 05.01.2012)
spolocenska zmluva
  (Dátum doručenia: 14.07.2010)
zapisnica z valneho zhromazdenia
  (Dátum doručenia: 14.07.2010)
listina pritomnych
  (Dátum doručenia: 14.07.2010)
plna moc
  (Dátum doručenia: 14.07.2010)
RFE - spolocenska zmluva
  (Dátum doručenia: 16.09.2011)
RFE - zapisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 16.09.2011)
RFE - osvedcenie o zo
  (Dátum doručenia: 16.09.2011)
RF elements Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 11.12.2012)
RF elements Plnomocenstvo - Ján Slovák
  (Dátum doručenia: 11.12.2012)
RF elements Úplné znenie Spoločenskej zmluvy spoločnosti
  (Dátum doručenia: 11.12.2012)
účt. záv. 2012
  (Dátum doručenia: 03.07.2013)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 16.08.2013)
RF elements_Zápisnica z MVZ.zep
  (Dátum doručenia: 16.08.2013)
Zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 19.11.2014)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 19.11.2014)
Vyhlásenie konateľa a podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 19.11.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 14.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.07.2015)
RFe_Zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
Vyhlásenie konateľa a podpisový vzor.zep
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
RFe_PM_verita.zep
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
PM_NV_JN.zep
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
PM_RESEARCH_JS.zep
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 24.04.2015)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Zápisnica zo zasadnutia VZ.zep
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Spoločenská zmluva.zep
  (Dátum doručenia: 26.08.2015)
Zápisnica zo zasadnutia VZ.zep
  (Dátum doručenia: 17.09.2015)
Podpisový vzor - dozorná rada.zep
  (Dátum doručenia: 17.09.2015)
Podpisový vzor konateľa p. Marcinčáka.zep
  (Dátum doručenia: 17.09.2015)
Nová spoločenská zmluva z 14.9.2015.zep
  (Dátum doručenia: 17.09.2015)
Plnomocenstvo udelené p.Jankovičom p. Dubravskej.zep
  (Dátum doručenia: 17.09.2015)
Plnomocenstvo na AKF .zep
  (Dátum doručenia: 17.09.2015)
Plnomocenstvo na AKF .zep
  (Dátum doručenia: 25.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 24.07.2016)
Účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.10.2016)
Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 27.09.2016)
Podpisové vzory členov dozornej rady.zep
  (Dátum doručenia: 27.09.2016)
Plnomocenstvo na A.K.F. Lawyers, s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 27.09.2016)
Nové znenie spoločenskej zmluvy.zep
  (Dátum doručenia: 27.09.2016)
Účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 03/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.01.2017)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.01.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 03/2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.02.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.02.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 16.03.2017)
Výročná správa za obdobie 01/2016 - 03/2016.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.10.2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 24.11.2017)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia RF elements s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 24.11.2017)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy RF elements s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 24.11.2017)
Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.01.2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 29.12.2017)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti RF elements s.r.o..zep
  (Dátum doručenia: 29.12.2017)
Plnomocenstvo udelené pánom Jankovičom pánovi Sivákovi.zep
  (Dátum doručenia: 29.12.2017)
Plnomocenstvo udelené pánom Marcinčákom pánovi Sivákovi.zep
  (Dátum doručenia: 29.12.2017)
Plnomocenstvo udelené spoločnosťou Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR pani Wilson.zep
  (Dátum doručenia: 29.12.2017)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 13.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 13.02.2018)
Plnomocenstvo.zepx
  (Dátum doručenia: 06.03.2018)
Spolocenska zmluva.zepx
  (Dátum doručenia: 06.03.2018)
Vysledok hlasovania.zepx
  (Dátum doručenia: 06.03.2018)
Výročná správa za obdobie 04/2016 - 03/2017.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.10.2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 02.08.2018)
Zapisnica zo zasadnutia valneho zhromazdenia.zep
  (Dátum doručenia: 02.08.2018)
Navrh a prijatie per rollam rozhodnutia mimo valneho zhromazdenia Ing. Juraj Taptic.zep
  (Dátum doručenia: 02.10.2018)
Navrh a prijatie per rollam rozhodnutia mimo valneho zhromazdenia Slovak Venture Fund S.C.A., SICAR.zep
  (Dátum doručenia: 02.10.2018)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
  (Dátum doručenia: 02.10.2018)
Vysledok per rollam rozhodnutia mimo valneho zhromazdenia.zep
  (Dátum doručenia: 02.10.2018)
Výročná správa za obdobie 04/2017 - 03/2018.pdf
  (Dátum doručenia: 06.02.2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.02.2019)
Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.02.2019)
Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Výročná správa za obdobie 04/2018 - 03/2019
  (Dátum doručenia: 07.11.2019)
Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.12.2019)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia.asice
  (Dátum doručenia: 17.12.2019)
Živnostenské oprávnenie.zep
  (Dátum doručenia: 17.12.2019)
Úplne znenie spoločenskej zmluvy.asice
  (Dátum doručenia: 17.12.2019)
Per rollam rozhodnutie - Taptic.asice
  (Dátum doručenia: 15.06.2020)
Per rollam rozhodnutie - SVF.asice
  (Dátum doručenia: 15.06.2020)
Spoločenská zmluva.asice
  (Dátum doručenia: 15.06.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  22.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)