Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Banská Bystrica
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  363/S-Zbl

Obchodné meno: 
AGROSPOL Hontianske Nemce, družstvo
 
Sídlo: 
Hontianske Nemce 962 65
 
IČO: 
36 045 969
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
17.01.2001
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 09.07.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 09.07.2023)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 14.01.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.12.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 28.12.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 28.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.11.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.11.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 25.03.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 24.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.12.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 21.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.01.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 07.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 07.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 07.11.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 03.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.01.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 03.01.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2019)
osvedčenie o živn.oprávnení
  (Dátum doručenia: 13.06.2019)
zápisnica z člens. schôdze
  (Dátum doručenia: 13.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 10.10.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 10.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.07.2018)
zápisnica z člens. schôdze
  (Dátum doručenia: 06.02.2018)
výpis zo živn. reg.
  (Dátum doručenia: 06.02.2018)
podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 06.02.2018)
stanovy
  (Dátum doručenia: 06.02.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 01.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2017)
čestné vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 19.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.01.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 01.01.2016)
zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 28.12.2015)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 28.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.10.2015)
zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 09.09.2015)
zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 09.09.2015)
podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 09.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 23.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 24.12.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 24.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 01.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 14.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 13.08.2014)
ÚZ 2012 + výročná správa
  (Dátum doručenia: 05.08.2013)
ÚZ 2011 + výročná správa + zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 15.10.2012)
Úplné znenie Stanovy
  (Dátum doručenia: 24.02.2012)
Osvedčenie
  (Dátum doručenia: 24.02.2012)
Zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 24.02.2012)
ÚZ 2009+zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 01.12.2011)
ÚZ 2009
  (Dátum doručenia: 01.12.2011)
ÚZ 2010+zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
výročná správa 2010+správa o činnosti kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 20.07.2011)
Zápisnica z náhradnej ČS
  (Dátum doručenia: 16.04.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 16.04.2010)
Zápis zo zasadnutia
  (Dátum doručenia: 26.01.2010)
Zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 26.01.2010)
Zápisnica z náhradnej ČS
  (Dátum doručenia: 26.01.2010)
Návrh na zmenu Stanov
  (Dátum doručenia: 26.01.2010)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 26.01.2010)
ÚZ 2008
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
správa audítoa 2008
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
správa Kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 30.07.2009)
úplné znenie stanov k 23.06.2009
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
zápisnica z predstavenstva
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
zápisnica z členskej schôdze + stanovy
  (Dátum doručenia: 30.06.2009)
ÚZ 2007
  (Dátum doručenia: 27.05.2008)
správa audítora 2007
  (Dátum doručenia: 27.05.2008)
výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 27.05.2008)
zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 27.05.2008)
správa kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 27.05.2008)
výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 26.09.2007)
informácia o audite výročnej správy
  (Dátum doručenia: 26.09.2007)
stanovy-Dodatok č.3
  (Dátum doručenia: 26.09.2007)
účtovná závierka 2006
  (Dátum doručenia: 26.09.2007)
správa nezávislého audítora 2006
  (Dátum doručenia: 26.09.2007)
správa kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 26.09.2007)
podnikateľský zámer
  (Dátum doručenia: 26.09.2007)
zápisnica z členskej schôdze+Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 26.09.2007)
účtovná závierka 2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
správa nezávislého audítora 2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
podnikateľský zámer 2006
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
informácia o audite
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
správa kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
úmrtný list
  (Dátum doručenia: 30.06.2006)
účtovná závierka 2004
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
správa audítora 2004
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
správa o hospodárení 2004
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
správa kontrolnej komisie
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
uznesenie z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
zápisnica z členskej schôdze
  (Dátum doručenia: 16.05.2005)
Účtovná závierka 2003
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
Správa audítora 2003
  (Dátum doručenia: 29.06.2004)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 07.08.2003)
zápisnica z čl. schôdze + uznesenie
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
zápisnica z MZ
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
účtovná závierka - 2002+ správa auditora
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
zápis z predstavenstva + uznesenie
  (Dátum doručenia: 07.07.2003)
stanovy
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  25.09.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)