Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  6877/S-Zbl

Business name: 
AKCENT NOVA s.r.o.
 
Registered seat: 
Partizánska cesta 112
Banská Bystrica 974 01
 
Identification number (IČO): 
36 046 124
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
01/23/2001
 
Collection of documents: 
účtovná závierka 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/16/2006)
účtovná závierka 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2008)
ÚZ 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2009)
spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/07/2009)
spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/05/2008)
rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/05/2008)
živnostenský list
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/05/2008)
ÚZ 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2010)
ÚZ 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/11/2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/09/2012)
čestné vyhlásenie navrhovateľa,ak sa navrhuje zapísať údaj, ktorý nevyplýva z inej prílohy.Podpis navrhovateľa musí byť úradne osvedčený.
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/09/2012)
rozhodnutie jediného spoločníka podpísané ZEP
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/09/2012)
spoločenská zmluva (úplné znenie)
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/09/2012)
Spolocenska zmluva uplne znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/24/2013)
Rozhodnutie jedineho spolocnika
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/24/2013)
Osvedcenie o ziv.opravneni
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/24/2013)
ÚZ 2012 + rozhodnutie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/26/2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/27/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/27/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/22/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/23/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/28/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti AKCENT NOVA s.r.o. zo dňa 18.12.2014.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/19/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti FARAON BB s.r.o. zo dňa 18.12.2014.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/19/2014)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice.zep
Type of document: Merger agreement, Terms of division, Decision on a change of legal form
  (Delivered: 12/19/2014)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy spoločnosti .zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 12/19/2014)
Plná moc udelená právnemu zástupcovi navrhovateľa.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/19/2014)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/18/2017)
Zápisnica z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/18/2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/06/2017)
Zápisnica z VZ.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/06/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/05/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/05/2020)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/29/2021)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/29/2021)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/04/2021)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/04/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/08/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/01/2009)
Spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 10/01/2009)
ÚZ 2010+rozhodnutie spoločníka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/17/2011)
licencia
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/01/2006)
rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/01/2006)
úplné znenie spoločenskej zmluvy
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/06/2006)
plná moc pre JUDr. Laššáka
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/23/2006)
Oznámenie o ukočení podnikania u ohlasovacej živnosti Obv. úrad BB
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/23/2006)
živnostenský list
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/23/2006)
plná moc pre JUDr. Laššáka
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/23/2006)
rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/23/2006)
úplné znenie SZ
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/01/2005)
živnostenský list
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/01/2005)
rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/01/2005)
Účtovná závierka r. 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2005)
Úradný záznam
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/29/2004)
SZ
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/29/2004)
Rozhodnutie spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/29/2004)
zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/26/2003)
SZ
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/26/2003)
účtovná závierka - 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/27/2002)
Date of updating data in databases:  10/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person