Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Nitra
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  103/N-Zbl

Obchodné meno: 
Stavebné bytové družstvo Komárno, skrátený názov SBD Komárno
 
Sídlo: 
Zimná č.16
Komárno
 
IČO: 
00 170 984
 
Právna forma: 
Družstvo
 
Deň zápisu: 
10.03.1965
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za r. 2005, účtovná závierka r. 2005, správa audítora
  (Dátum doručenia: 26.06.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.06.2006)
Podpisové vzory členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 21.06.2006)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 21.06.2006)
Zápisnica volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 21.06.2006)
Uznesenia zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 21.06.2006)
Prezenčná listina a Zápisnica zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 21.06.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.09.2006)
Uznesenia zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 14.09.2006)
Prezenčná listina zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 14.09.2006)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia, Prezenčná listina, Pozvánka
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Účtovná závierka za r. 2006, správa audítora, výročná správa
  (Dátum doručenia: 22.06.2007)
Výročná správa za r.2007
  (Dátum doručenia: 25.06.2008)
Výpis z uznesenia
  (Dátum doručenia: 19.11.2008)
Výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 19.11.2008)
Uznesenie zo zhrom. deleg.
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Prez. listina
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Uznesenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 24.07.2009)
Výročná správa za r.2008
  (Dátum doručenia: 24.06.2009)
Účtovná závierka za r. 2009, výročná správa, správa audítora
  (Dátum doručenia: 16.06.2010)
Výpis zo ŽR
  (Dátum doručenia: 24.01.2011)
Výpis uznesenia
  (Dátum doručenia: 24.01.2011)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva,PL
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Pozvánka na zhromaždenie delegátov
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov, PL, uznesenie
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing.Richard Ledvinský
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Pozvánka
  (Dátum doručenia: 06.09.2011)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov,PL, uznesenie
  (Dátum doručenia: 06.09.2011)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva, PL
  (Dátum doručenia: 06.09.2011)
Výročná správa za r.2010, správa audítora
  (Dátum doručenia: 15.06.2011)
Zápisnica zo zgromaždenia delegátov + pozvánka
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Zápisnica volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Odstúpenie z funkcie - František Kántor
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Výročná spráa za r. 2011, správa audítora
  (Dátum doručenia: 14.06.2012)
Výročná správa za r. 2012, účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 12.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 18.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 29.05.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 27.05.2016)
Pozvánka, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 27.05.2016)
Podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 27.05.2016)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov, PL, uznesenie
  (Dátum doručenia: 27.05.2016)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov, uznesenie I.
  (Dátum doručenia: 27.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 10.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2017)
Odstúpenie z funkcie člena predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 14.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 26.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Stanovy družstva
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Zloženie kontrolnej komisie družstva
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Správa o činnosti družstva za rok 2001
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Zoznam členov predstavenstva a ich podpisové vzory
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Účtovná závierka a výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 14.07.2004)
Správa o činnosti za r. 2002
  (Dátum doručenia: 08.12.2003)
Správa audítora, súvaha, výkaz ziskov a strát, príloha k účtovnej závierke za r. 2002
  (Dátum doručenia: 08.12.2003)
výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 20.06.2005)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.09.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 18.09.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 02.10.2020)
Pozvánka.asice
  (Dátum doručenia: 12.10.2020)
Uznesenia.asice
  (Dátum doručenia: 12.10.2020)
Zápisnica.asice
  (Dátum doručenia: 06.10.2020)
Prezenčná listina.asice
  (Dátum doručenia: 12.10.2020)
Stanovy.asice
  (Dátum doručenia: 12.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  22.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)