Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  13598/T-Zbl

Obchodné meno: 
Bekaert Slovakia, s.r.o.
 
Sídlo: 
Veľkoúľanská cesta 1332
Sládkovičovo 925 21
 
IČO: 
36 045 161
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
11.12.2000
 
Uložené listiny: 
Uznesenie
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Uznesenie
  (Dátum doručenia: 23.06.2006)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 22.12.2006)
Výročná správa 2005 + Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 22.12.2006)
Zápisnica z VZ 19.12.2006
  (Dátum doručenia: 22.12.2006)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 22.12.2006)
Zápisnica z VZ 12.12.2007
  (Dátum doručenia: 08.01.2008)
Podpisový vzor konaeteľa - Marc Johan Gombeer
  (Dátum doručenia: 08.01.2008)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 08.01.2008)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 08.01.2008)
Zápisnica z MVZ 19.5.2008
  (Dátum doručenia: 20.05.2008)
Podpisový vzor konateľa - Geert Roelens
  (Dátum doručenia: 20.05.2008)
Spoločenská zmluva - úplné znenie z 17.10.2008
  (Dátum doručenia: 21.10.2008)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 05.08.2009)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 05.08.2009)
Správa nezávislého audítora + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 05.08.2009)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 02.02.2010)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 02.02.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 23.08.2010)
Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 23.08.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 27.07.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 27.07.2011)
Správa audítora + Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 27.07.2011)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 30.11.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 30.11.2012)
Zápisnica z VZ z 26.11.2012
  (Dátum doručenia: 30.11.2012)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 30.11.2012)
Zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 04.02.2014)
Rozhodnutie spoločníkov Spoločnosti per rollam podpísané štatutárnymi zástupcami spoločnosti Bekaert Coordinatiecentrum NV a NV Bekaert SA
  (Dátum doručenia: 13.02.2014)
Rozhodnutie spoločníkov Spoločnosti per rollam podpísané štatutárnymi zástupcami spoločnosti Bekaert Combustion Technology B.V.
  (Dátum doručenia: 13.02.2014)
Vyhlasenie štatutárneho orgánu spoločnosti o zmene rozsahu splatenia vkladov a o zmene rozsahu splatenia základného imania spoločnosti
  (Dátum doručenia: 13.02.2014)
Rozhodnutie spoločníkov Spoločnosti per rollam zo dňa 30.1.2014
  (Dátum doručenia: 13.02.2014)
Podpisový vzor konateľa Carl Vromant
  (Dátum doručenia: 13.02.2014)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 13.02.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Zápisnica z vz
  (Dátum doručenia: 29.07.2013)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 29.07.2013)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2014)
Rozhodnutie per rollam
  (Dátum doručenia: 23.01.2014)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 23.01.2014)
Návrh na rozhodnutie per rollam
  (Dátum doručenia: 17.12.2014)
Rozhodnutie per rollam
  (Dátum doručenia: 17.12.2014)
Vyhlásenie o zmene rozsahu splatenia vkladov a základného imania
  (Dátum doručenia: 17.12.2014)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 21.04.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 26.06.2015)
Ročná finančná výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.06.2015)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 13.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2015)
Podpisový vzor konateľa - Frank Vromant
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Zápisnica z MVZ z 05.05.2016
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Podpisový vzor konateľa Inge Schildermans
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Podpisový vzor konateľa Stijn Robert Jozef Vanneste
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Úplné znenia spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 20.01.2017)
Výročná správa za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.03.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 18.07.2019)
Rozhodnutie per rollam
  (Dátum doručenia: 25.07.2019)
Podpisový vzor konateľa Arnaud Christian Marcel Lesschaeve
  (Dátum doručenia: 25.07.2019)
Podpisový vzor konateľa Jozef Filo
  (Dátum doručenia: 25.07.2019)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 13.08.2002)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve
  (Dátum doručenia: 13.08.2002)
Daňové priznanie k dani z príjmov PO
  (Dátum doručenia: 13.08.2002)
Príloha k účtovnej závierke k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 13.08.2002)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 13.08.2002)
Súvaha k 31.12.2001
  (Dátum doručenia: 13.08.2002)
Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 14.01.2004)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 14.01.2004)
Súvaha k 31.12.2002
  (Dátum doručenia: 14.01.2004)
Príloha k účtovnej závierke 2002
  (Dátum doručenia: 14.01.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 28.01.2005)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 28.01.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 28.01.2005)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 28.01.2005)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 28.01.2005)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Podpisový vzor konateľa - Bart Vandecappelle, Kuurne
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
Podpisový vzor konateľa - Marc Vandecasttele, Kortrijk
  (Dátum doručenia: 26.08.2005)
Notárska zápisnica N 230/09, Nz 21643/09, NCRls 22008/09 + Spoločenská zmluva - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 29.06.2009)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.10.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.11.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.11.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.11.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 12.11.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 04.12.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 04.12.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 04.12.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 29.12.2020)
Rozhodnutie per rollam 1
  (Dátum doručenia: 16.02.2021)
Rozhodnutie per rollam 2
  (Dátum doručenia: 16.02.2021)
Podpisový vzor konateľa Roberto Secchi
  (Dátum doručenia: 16.02.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  24.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)