Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  79/L-Zbl

Obchodné meno: 
DS Smith Turpak Obaly, a.s.
 
Sídlo: 
Robotnícka 1
Martin 036 80
 
IČO: 
31 562 116
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Uložené listiny: 
Výročná správa 2005+ÚZ+SNA
  (Dátum doručenia: 31.05.2006)
účtovná závierka 2006, výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 29.05.2007)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 20.06.2008)
Účtovná závierka 2007+VS+SNA
  (Dátum doručenia: 26.05.2008)
účtovná závierka 2008 + poznámky + správa audítora
  (Dátum doručenia: 24.04.2009)
výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 31.07.2009)
Účtovná závierka 2009+SNA
  (Dátum doručenia: 22.04.2010)
konsolidovaná UZ k 31.12.2000 + poznámky + SNA
  (Dátum doručenia: 02.07.2001)
Účtovná závierka 2010+pozn.+SNA+VS
  (Dátum doručenia: 29.04.2011)
účtovna závierka 2010 + poznámky + VS + SNA + dodatok k SNA
  (Dátum doručenia: 01.07.2011)
Zápisnica z VZ z 19/4/10+Stanovy, Osvedčenie z VZ-NZ 13274/10 z 19/4/10+Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.05.2010)
Účtovná závierka 2011+Poznámky+SNA
  (Dátum doručenia: 24.04.2012)
Výročná správa 2011+Účtovná závierka 2011+Poznámky+SNA
  (Dátum doručenia: 07.06.2012)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 26.11.2012)
účtovná závierka za rok 1999+príloha+výročná správa
  (Dátum doručenia: 08.08.2000)
účtovná závierka za rok 1999+príloha
  (Dátum doručenia: 24.07.2000)
Zápisnica
  (Dátum doručenia: 07.05.2013)
prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 07.05.2013)
Zápisnica z DR.zep
  (Dátum doručenia: 05.09.2013)
Prezenčná listina.zep
  (Dátum doručenia: 05.09.2013)
Účtovná závierka 2012+výročná správa+správa audítora+poznámky
  (Dátum doručenia: 15.05.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
zápisnica z VZ.zep
  (Dátum doručenia: 13.05.2014)
zápisnica z DR.zep
  (Dátum doručenia: 13.05.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Správa o previerke konsolidovanej účtovnej závierky 1996
  (Dátum doručenia: 18.08.1997)
audítorská správa, konsolidovaná účtovná závierka 1997
  (Dátum doručenia: 16.07.1998)
účtovná závierka a výročná správa 2000
  (Dátum doručenia: 07.11.2001)
zápisnica z DR.zep
  (Dátum doručenia: 03.03.2015)
Prezenčná listina zo zasadnutia DR.zep
  (Dátum doručenia: 03.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.05.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 12.05.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.06.2015)
Notárska zápisnica o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 31.8.2015
  (Dátum doručenia: 23.09.2015)
Listina prítomných zo dňa 31.8.2015
  (Dátum doručenia: 23.09.2015)
Pozvánka zo dňa 31.8.2015
  (Dátum doručenia: 23.09.2015)
Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 31.8.2015
  (Dátum doručenia: 23.09.2015)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
  (Dátum doručenia: 23.09.2015)
Stanovy spoločnosti zo dňa 31.8.2015
  (Dátum doručenia: 23.09.2015)
Rozhodnutie Per rollam dozornej rady spoločnosti.zep
  (Dátum doručenia: 03.03.2016)
Plnomocenstvo.zep
  (Dátum doručenia: 03.03.2016)
Rozhodnutie Per rollam Dozornej rady - odvolanie Ing. Ján Žiak.zep
  (Dátum doručenia: 02.03.2016)
Rozhodnutie Per rollam Dozornej rady - odvolanie Ing. Cicman.zep
  (Dátum doručenia: 02.03.2016)
Rozhodnutie Per rollam Dozornej rady zo dňa 29.02.2016.zep
  (Dátum doručenia: 02.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.03.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.03.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.05.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 30.05.2016)
Účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 04/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2016)
Účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 04/2016 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.08.2016)
Účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 04/2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.08.2016)
Výročná správa za obdobie 01/2016 - 04/2016.pdf
  (Dátum doručenia: 13.12.2016)
Zápisnica.zep
  (Dátum doručenia: 24.11.2016)
Listina prítomných.zep
  (Dátum doručenia: 24.11.2016)
Rozhodnutie PER ROLLAM.zep
  (Dátum doručenia: 13.12.2016)
Účtovná závierka za obdobie 05/2016 - 04/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.08.2017)
Účtovná závierka za obdobie 05/2016 - 04/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2017)
Účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 04/2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.08.2017)
Účtovná závierka za obdobie 05/2016 - 04/2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.10.2017)
Účtovná závierka za obdobie 05/2016 - 04/2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 04.11.2017)
Výročná správa za obdobie 05/2016 - 04/2017.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za obdobie 05/2017 - 04/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Účtovná závierka za obdobie 05/2017 - 04/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Účtovná závierka za obdobie 05/2017 - 04/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.11.2018)
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2017 - 04/2018 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.11.2018)
Výročná správa za obdobie 05/2017 - 04/2018.pdf
  (Dátum doručenia: 13.11.2018)
Rozhodnutie per rollam.zep
  (Dátum doručenia: 17.12.2018)
Účtovná závierka za obdobie 05/2018 - 04/2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
Účtovná závierka za obdobie 05/2018 - 04/2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.07.2019)
Účtovná závierka za obdobie 05/2018 - 04/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.10.2019)
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2018 - 04/2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.10.2019)
Výročná správa za obdobie 05/2018 - 04/2019
  (Dátum doručenia: 30.10.2019)
Správa audítora 2001, účt. závierka 2001, výr. správa 2001
  (Dátum doručenia: 03.09.2002)
Nz 170/02, listina akcionárov,
  (Dátum doručenia: 03.01.2003)
2x zápis val. zhromaždenia, výročná správa 2002, audit. správa,
  (Dátum doručenia: 04.06.2003)
Zápis. zo zasad. predstavenstva, zápis. zo zasad. dozornej rady
  (Dátum doručenia: 05.01.2004)
Zápis val. zhromaždenia 21.4.2004
  (Dátum doručenia: 17.05.2004)
Výročná a audítorská správa 2003,
  (Dátum doručenia: 23.06.2004)
Účtovná závierka 2003,
  (Dátum doručenia: 13.10.2004)
NZ 94571/2004, zápisnica z MVZ, 27.12.2004
  (Dátum doručenia: 19.01.2005)
Osvedčenie MVZ z 1/3/05 NZ 9026/05 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 02.03.2005)
Účtovná závierka 2004, audítorská správa,
  (Dátum doručenia: 10.06.2005)
Zápisnica z VZ a DR: 31.5.2005,
  (Dátum doručenia: 01.08.2005)
NZ 42313/2005 z MVZ: 12.9.2005,
  (Dátum doručenia: 23.09.2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo 20.5. 2008
  (Dátum doručenia: 05.06.2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo 20.5. 2008
  (Dátum doručenia: 05.06.2008)
Rozhodnutie o premene na EUR
  (Dátum doručenia: 26.02.2009)
Stanovy AS z 19/2/09
  (Dátum doručenia: 26.02.2009)
zápisnica zo zasadnutie dozornej rady zo dňa 14.1.2009
  (Dátum doručenia: 26.02.2009)
Zápisnica z MVZ z 30/6/09
  (Dátum doručenia: 03.07.2009)
Výročná správa 2009+SNA
  (Dátum doručenia: 04.05.2010)
Rozhodnutie Per Rollam z DR z 30/11/10
  (Dátum doručenia: 10.02.2011)
zápisnica z VZ zo dňa 19/4/2011
  (Dátum doručenia: 29.04.2011)
výpis zo živnostenského registra zo dňa 26/4/2011
  (Dátum doručenia: 29.04.2011)
Rozhodnutie PER ROLLAM z DR z 14/12/11
  (Dátum doručenia: 24.01.2012)
Zápisnica z MVZ -NZ 37351/12 z 15/10/12+Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.11.2012)
Účtovná závierka za obdobie 05/2019 - 04/2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 31.07.2020)
Účtovná závierka za obdobie 05/2019 - 04/2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 31.07.2020)
Účtovná závierka za obdobie 05/2019 - 04/2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 11.11.2020)
Výročná správa za obdobie 05/2019 - 04/2020
  (Dátum doručenia: 11.11.2020)
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2019 - 04/2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.11.2020)
Účtovná závierka za obdobie 05/2020 - 04/2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.07.2021)
Účtovná závierka za obdobie 05/2020 - 04/2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.07.2021)
Účtovná závierka za obdobie 05/2020 - 04/2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.10.2021)
Výročná správa za obdobie 05/2020 - 04/2021
  (Dátum doručenia: 08.10.2021)
Schválená účtovná závierka za obdobie 05/2020 - 04/2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.10.2021)
2021_10 Podpisový vzor Peter Puliš.asice
  (Dátum doručenia: 09.11.2021)
Zápisnica VZ - prítomní akcionári.asice
  (Dátum doručenia: 09.11.2021)
Zápisnica zo zasadnutia VZ _DS Smith Turpak Obaly a.s. zo dňa 27.9.2021.asice
  (Dátum doručenia: 09.11.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  25.11.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)