Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10263/T-Zbl

Obchodné meno: 
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. skrátený názov: TAVOS, a.s.
 
Sídlo: 
Priemyselná 10
Piešťany 921 79
 
IČO: 
36 252 484
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
07.01.2003
 
Uložené listiny: 
Notárska zápisnica Nz 861/2002, N 867/2002 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Notárska zápisnica N 181/2011, Nz 25205/11, NCRls 25872/11
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 08.04.2009)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 09.06.2009)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 21.05.2014)
Notárska zápisnica N 130/08, Nz 30322/08, NCRls 30020/08 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.06.2015)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 16.10.2014)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 12.01.2015)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 05.03.2015)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 14.11.2016)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 19.04.2019)
Osvedčenie o zvolení
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Súhlas so zvolením za predsedu predstavenstva Ing. Vladimír Púčik
  (Dátum doručenia: 09.03.2020)
Súhlas so zvolením za podpredsedu predstavenstva Ivan Šiška
  (Dátum doručenia: 09.03.2020)
Podpisový vzor člena predstavenstva Mgr. Július Zemko
  (Dátum doručenia: 22.06.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ivan Šiška
  (Dátum doručenia: 22.06.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Pavol Nižnánsky
  (Dátum doručenia: 02.12.2016)
Podpisový vzor člena predstavenstva Ing. Radovan Foltinský
  (Dátum doručenia: 02.12.2016)
Vzdanie sa funkcie členstva v dozornej rade Šebestian Lančarič
  (Dátum doručenia: 22.06.2017)
Vzdanie sa funkcie členstva v dozornej rade Mgr. Gilbert Liška
  (Dátum doručenia: 22.06.2017)
Vzdanie sa funkcie člena predstavenstva Bc. Ján Kormúth
  (Dátum doručenia: 12.01.2015)
Súhlas so zvolením za člena dozornej rady Šebestian Lančarič
  (Dátum doručenia: 08.06.2016)
Súhlas so zvolením za člena dozornej rady
  (Dátum doručenia: 08.06.2016)
Zápisnica č. 4/2011/DR
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
Výročná správa 2010 + účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 01.08.2011)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Výročná správa 2008 + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 10.07.2009)
Správa o overení súladu
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Výročná správa 2009 + Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Správa o overení súladu výročnej správy
  (Dátum doručenia: 27.07.2012)
Výročná správa za rok 2011
  (Dátum doručenia: 27.07.2012)
Správa o overení súladu
  (Dátum doručenia: 29.07.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 29.07.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 22.06.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 02.08.2014)
Správa o overení súladu Výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Výročná správa 2007 + Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 18.07.2008)
Výročná správa 2005
  (Dátum doručenia: 21.07.2006)
Výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 21.07.2004)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 21.07.2004)
Výročná správa 2004
  (Dátum doručenia: 14.07.2005)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.07.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 22.07.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 07.08.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 10.08.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.08.2017)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.05.2020)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 14.02.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.02.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 16.02.2019)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 16.02.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.07.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 10.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
  (Dátum doručenia: 20.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 27.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.11.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 01.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 30.06.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 02.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 08.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 13.05.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 16.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 16.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 2
  (Dátum doručenia: 05.08.2021)
Notárska zápisnica N 145/2021, NZ 21071/2021, NCRls 21707/2021 - 1. časť
  (Dátum doručenia: 26.08.2021)
Notárska zápisnica N 145/2021, NZ 21071/2021, NCRls 21707/2021 - 2. časť
  (Dátum doručenia: 26.08.2021)
Notárska zápisnica N 145/2021, NZ 21071/2021, NCRls 21707/2021 - 3. časť
  (Dátum doručenia: 26.08.2021)
Pozvánka na VZ
  (Dátum doručenia: 26.08.2021)
Listina prítomných akcionárov na VZ 29.06.2021 - 2. časť
  (Dátum doručenia: 26.08.2021)
Listina prítomných akcionárov na VZ 29.06.2021 - 1. časť
  (Dátum doručenia: 26.08.2021)
Listina prítomných akcionárov na VZ 29.06.2021 - 3. časť
  (Dátum doručenia: 26.08.2021)
Volebný poriadok
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Zápisnica z 02.06.2021
  (Dátum doručenia: 15.06.2021)
Zápisnica z volebnej komisie
  (Dátum doručenia: 03.06.2019)
Zápisnica volebnej komisie z 13.04.2018
  (Dátum doručenia: 02.05.2018)
Zápisnica volebnej komisie z 08.02.2018
  (Dátum doručenia: 20.02.2018)
Volebný poriadok
  (Dátum doručenia: 20.02.2018)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 20.02.2018)
Zápisnica volebnej komisie o priebehu a výsledku volieb člena Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Osvedčenie o zvolení za člena Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Volebný poriadok
  (Dátum doručenia: 17.04.2018)
Notárska zápisnica N 216/2018, NZ 22525/2018, NCRls 22957/2018
  (Dátum doručenia: 04.09.2018)
Zápisnica zo zasadnutia DR 04.12.2002
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Rozhodnutie jediného akcionára
  (Dátum doručenia: 27.02.2003)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 07.04.2003)
Návrh na zmenu.
  (Dátum doručenia: 20.01.2004)
Notárska zápisnica č. N 7/04, NZ 2873/04.
  (Dátum doručenia: 20.01.2004)
Zápisnica z volebnej komisie.
  (Dátum doručenia: 20.01.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 21.07.2004)
Zápisnica č. 3/2019/DR zo zasadnutia dozornej rady z 04.07.2019
  (Dátum doručenia: 06.08.2019)
Notárska zápisnica N 205/2019, NZ 23570/2019, NCRls 24245/2019
  (Dátum doručenia: 06.08.2019)
Zápisnica č. 5/2019/DR zo zasadnutia dozornej rady z 26.11.2019
  (Dátum doručenia: 16.12.2019)
Prezenčná listina z 26.11.2019
  (Dátum doručenia: 16.12.2019)
Pozvánka na mimoriadne zasadnutie dozornej rady
  (Dátum doručenia: 09.03.2020)
Prezenčná listina z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady 28.02.2020
  (Dátum doručenia: 09.03.2020)
Zápisnica č. 2/2020/DR z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady 28.02.2020
  (Dátum doručenia: 09.03.2020)
Zápisnica č.3/2020/DR zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 19.5.2020
  (Dátum doručenia: 08.06.2020)
Zápisnica č. 3/2016/DR z 3. riadneho zasadnutia Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 26.09.2016)
Notárska zápisnica N 120/ 2005, NZ 32321/2005, NCRls 31860/2005
  (Dátum doručenia: 14.11.2016)
Zápisnica č. 3/2016/DR z 3. riadneho zasadnutia Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 02.12.2016)
Zápisnica č. 5/2016/DR z 5. riadneho zasadnutia dozornej rady TAVOS, a.s.
  (Dátum doručenia: 02.12.2016)
Zápisnica č. 3/2017/DR z 2. riadneho zasadnutia Dozornej rady TAVOS, a.s.
  (Dátum doručenia: 22.06.2017)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady z 25.05.2016
  (Dátum doručenia: 22.06.2017)
N 224/2017, NZ 24347/2017, NCRls 24937/2017
  (Dátum doručenia: 19.07.2017)
Notárska zápisnica N 209/2016, NZ 20212/2016, NCRls 20806/2016
  (Dátum doručenia: 08.06.2016)
Notárska zápisnica N 241/2016, NZ 22065/2016, NCRls 22683/2016
  (Dátum doručenia: 20.06.2016)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Dozornej rady z 25.05.2016
  (Dátum doručenia: 22.06.2016)
Súhlas na zverejnenie správy audítora
  (Dátum doručenia: 21.07.2006)
Súhlas
  (Dátum doručenia: 14.07.2005)
Overenie súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
  (Dátum doručenia: 16.07.2007)
Súhlas s funkciou člena DR - Ing. Karol Dudás, Galanta
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Súhlas s funkciou člena DR - JUDr. Pavol Wiedermann, Bratislava
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Súhlas s funkciou člena DR - Ing. Silvia Dúhová, Bratislava
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Súhlas s funkciou člena DR - Mgr. Jaroslava Zajarná, Bratislava
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Súhlas s funkciou člena DR - Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., Bratislava
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Súhlas s funkciou člena DR - Ing. Ivan Mička, Trnava
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Súhlas s funkciou člena DR - Ing. Gábor Rusznák, Šaľa
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Súhlas s funkciou člena DR - Mgr. Alena Jelušová, Madunice
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Súhlas s funkciou člena DR - Ing. Štefan Bošnák, Trnava
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Podpisový vzor - Ing. Marek Gálik, PhD., Trnava
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Podpisový vzor - Ing. Ivan Benedikovč, Trnava
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Podpisový vzor - Ing. Jaroslav Kuběna, Piešťany
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Podpisový vzor - Ing. Tibor Kosák, Trnava
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Podpisový vzor - Peter Ryška, Jaslovské Bohunice
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Podpisový vzor - RNDr. Jozef Petušík, Dolný Lopašov
  (Dátum doručenia: 11.12.2002)
Predloženie úč. závierky
  (Dátum doručenia: 29.07.2013)
Zápisnica č. 5/2014/DR z riadneho zasadnutia dozornej rady z 22.09.2014
  (Dátum doručenia: 16.10.2014)
Predloženie účtovnej závierky
  (Dátum doručenia: 27.07.2012)
Osvedčenie o zvolení za člena dozornej rady - Vladimír Ondrejka
  (Dátum doručenia: 02.05.2018)
Dátum aktualizácie údajov:  18.01.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)