Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10264/T-Zbl

Obchodné meno: 
AGROTOP Topoľníky, a.s.
 
Sídlo: 
Chladná 71
Topoľníky 930 11
 
IČO: 
36 252 638
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
28.01.2003
 
Uložené listiny: 
Výpis z VZ 14.5.2008
  (Dátum doručenia: 06.06.2008)
Návrh na zápis
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Vyhlásenie a podpisové vzory členov DR
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Vyhlásenie a podpisové vzory členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Notárska zápisnica Nz 118227/03, N 539/03 + Stanovy
  (Dátum doručenia: 12.12.2003)
Stanovy - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 17.12.2003)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 30.06.2004)
Výkaz ziskov a strát + Súvaha k 31.12.2003
  (Dátum doručenia: 30.06.2004)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 30.06.2004)
Výročná správa za rok 2003
  (Dátum doručenia: 30.06.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 30.06.2004)
Notárska zápisnica Nz 118272/03, N 539/03
  (Dátum doručenia: 25.10.2004)
Vyhlásenie o rozsahu splatenia vkladov.
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
Vyhlásenie o vklade nehnuteľností do obchodnej spoločnosti.
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
Vyhlásenie o vklade nepeňažných vkladov.
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
Vyhlásenie o splatení peňažného vkladu.
  (Dátum doručenia: 05.11.2004)
Sprievodný list
  (Dátum doručenia: 03.06.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 03.06.2005)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2004
  (Dátum doručenia: 03.06.2005)
Správa audítora o overení výročnej správy
  (Dátum doručenia: 03.06.2005)
Účtovná závierka k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 16.06.2006)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2005
  (Dátum doručenia: 16.06.2006)
Výročná správa za rok 2005
  (Dátum doručenia: 16.06.2006)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 14.06.2007)
Správa audítora o overení výročnej správy k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 14.06.2007)
Výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 14.06.2007)
Účtovná závierka k 31.12.2006
  (Dátum doručenia: 14.06.2007)
Zápisnica z VZ 14.5.2008
  (Dátum doručenia: 20.05.2008)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 20.05.2008)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky + účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 20.05.2008)
Výpis z uznesenia predstavenstva 8.12.2008
  (Dátum doručenia: 13.01.2009)
Správa audítora o overení výročnej správy
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Výročná správa za rok 2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 19.06.2009)
Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky 2009
  (Dátum doručenia: 25.06.2010)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 25.06.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 25.06.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 25.06.2010)
Správa audítora o overení účtovnej závierky 2010
  (Dátum doručenia: 13.06.2011)
Správa audítora o overení výročnej správy 2010
  (Dátum doručenia: 13.06.2011)
Výročná správa 2010
  (Dátum doručenia: 13.06.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 13.06.2011)
Správa audítora o overení účtovnej závierky 2011
  (Dátum doručenia: 12.06.2012)
Správa audítora o overení výročnej správy 2011
  (Dátum doručenia: 12.06.2012)
Výročná správa 2011
  (Dátum doručenia: 12.06.2012)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 12.06.2012)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 22.05.2013)
Výročná správa za rok 2012
  (Dátum doručenia: 22.05.2013)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 22.05.2013)
Zápisnica z VZ z 17.05.2013
  (Dátum doručenia: 29.05.2013)
Notárska zápisnica Nz 246/02, N 262/02
  (Dátum doručenia: 09.01.2003)
Účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 30.04.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 27.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
  (Dátum doručenia: 31.03.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
  (Dátum doručenia: 01.04.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 4.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 3.pdf
  (Dátum doručenia: 03.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 6.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 5.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 11.04.2017)
Účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.03.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 22.05.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
  (Dátum doručenia: 22.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 22.05.2018)
Zápisnica z VZ z 18.05.2018
  (Dátum doručenia: 24.05.2018)
Uznesenie z VZ z 18.05.2018
  (Dátum doručenia: 24.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 20.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.05.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 01.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 07.07.2020)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 16.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.06.2021)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 29.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 29.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.03.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.05.2022)
Účtovná závierka k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 22.05.2013)
Dátum aktualizácie údajov:  27.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)