Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Bratislava I
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  4134/B-Zbl

Obchodné meno: 
DWC Slovakia a.s.
 
Sídlo: 
Mlynské nivy 71
Bratislava 821 05
 
IČO: 
35 918 501
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
29.01.2005
 
Uložené listiny: 
Súvaha za hospodársky rok do 01.04.2008 - 31.03.2009
  (Dátum doručenia: 10.11.2009)
Vykaz ziskov a strat za hospodársky rok do 01.04.2008 - 31.03.2009
  (Dátum doručenia: 10.11.2009)
plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 10.11.2009)
plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 16.07.2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 30.03.2007
  (Dátum doručenia: 10.04.2007)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy z
  (Dátum doručenia: 10.04.2007)
Notárska zápisnica N 314/2007, Nz 17654/2007, NCRls 17603/2007, stanovy
  (Dátum doručenia: 17.05.2007)
Účtovná závierka za hospodársky k 31.03.2009
  (Dátum doručenia: 16.07.2010)
uplne znenie stanov
  (Dátum doručenia: 11.11.2009)
Živnostenský list zo dňa 21.01.2005
  (Dátum doručenia: 27.09.2012)
Spoločenská zmluva zo dňa 13.01.2005
  (Dátum doručenia: 27.09.2012)
Vyhlásenie správcu vkladu zo dňa 13.01.2005
  (Dátum doručenia: 27.09.2012)
Účtovná závierka k 31.03.2011, Správa audítora
  (Dátum doručenia: 05.01.2012)
Vykaz ziskov a strat HR pre konciaci 032013
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
Suvaha HR konciaci 032013
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 02.07.2013)
Účtovná závierka za obdobie 01.04.2013 - 31.12.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.04.2013 - 31.12.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.04.2013 - 31.12.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.04.2013 - 31.12.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.04.2013 - 31.12.pdf
  (Dátum doručenia: 08.06.2014)
Účtovná závierka za obdobie 01.04.2013 - 31.12.pdf
  (Dátum doručenia: 09.06.2014)
rozhodnutie o premene menovitej hodnoty na EUR
  (Dátum doručenia: 11.11.2009)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 05.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
2013 - Poznámky - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
2013 - Poznámky - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 19.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 07.10.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 15.11.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.04.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.05.2017)
Úplné znenie stanov spoločnosti zo dňa 12.6.2013
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 18.6.2013
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Notárska zápisnica N 107/2013 zo dňa 12.6.2013 o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 27.06.2013)
Listina prítomných na mimoriadnom valnom zhromaždení zo dňa 25.9.2013
  (Dátum doručenia: 16.10.2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.09.2013
  (Dátum doručenia: 16.10.2013)
Podpisový vzor člena predstavenstva - Ing. Peter Axamít, zo dňa 25.9.2013
  (Dátum doručenia: 16.10.2013)
Notárska zápisnica N 470/2015 zo dňa 15.10.2015 - osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
  (Dátum doručenia: 22.10.2015)
Stanovy zo dňa 15.10.2015
  (Dátum doručenia: 22.10.2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.5.2016
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Podpisový vzor člena dozornej rady - Beata Némethyová
  (Dátum doručenia: 02.06.2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 9.6.2017
  (Dátum doručenia: 16.06.2017)
Podpisové vzory - Maroš Hedera, Jozef Korčičiak, Ing. Josef Lord
  (Dátum doručenia: 17.05.2007)
Znalecký posudok č. 244/2007
  (Dátum doručenia: 17.05.2007)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 18.03.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Plnomocenstvo.asice
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Stanovy.asice
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Zápisnica z MVZ.asice
  (Dátum doručenia: 04.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 06.04.2019)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.04.2019)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 12.03.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 12.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 12.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 12.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 12.03.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 26.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.07.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  20.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)