Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  1029/R-Zbl

Obchodné meno: 
EUROTIP, s.r.o.
 
Sídlo: 
Jána Derku 785
Trenčín 911 01
 
IČO: 
34 137 131
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
22.03.1996
 
Uložené listiny: 
Výročná správa za rok 2023
  (Dátum doručenia: 18.06.2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2023 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.06.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.05.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 22.03.2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 22.03.2024)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 19.10.2023)
Spoločenská zmluva
  (Dátum doručenia: 19.10.2023)
Osvedčenie o ŽO
  (Dátum doručenia: 19.10.2023)
Potvrdenie o ukončení podnikania
  (Dátum doručenia: 19.10.2023)
Výročná správa za rok 2022
  (Dátum doručenia: 23.06.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.05.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 05.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 05.04.2023)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 04.10.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.09.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 27.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 07.09.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 22.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 11.07.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 28.03.2021)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 28.08.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 30.07.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.07.2020)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 29.06.2020)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 29.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.04.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 03.12.2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 17.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.04.2019)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 29.09.2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.08.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.04.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 30.09.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 26.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 09.10.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 14.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 05.08.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 19.06.2015)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 25.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 25.12.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 09.05.2014)
Zápisnica z MVZ z 18 06 2013
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Listina prítomných spoločníkov z MVZ z 18 06 2013
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy k 18.06.2013
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Súvaha 2012
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Výkaz ziskov a strát 2012
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Poznámky 2012
  (Dátum doručenia: 21.06.2013)
Úplné znenie SZ k 27 05 2013
  (Dátum doručenia: 19.06.2013)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 14.06.2013)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 14.06.2013)
Zápisnica z MVZ z 21 05 2013
  (Dátum doručenia: 12.06.2013)
Zápisnica z MVZ z 27 05 2013
  (Dátum doručenia: 12.06.2013)
Osvedcenie z 28 05 2013
  (Dátum doručenia: 12.06.2013)
Osvedcenie z 05 06 2013
  (Dátum doručenia: 12.06.2013)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 12.06.2013)
Úplné znenie spoločenskej zmuvy z 09.02.2013
  (Dátum doručenia: 18.02.2013)
Plnomocenstvo
  (Dátum doručenia: 18.02.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 07.02.2013)
Podpisový vzor konateľa
  (Dátum doručenia: 07.02.2013)
Účtovná závierka za rok 2011
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 27.07.2011)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 27.07.2011)
Podpisový vzor prokuristu-Ing.Dušan Slezák
  (Dátum doručenia: 27.10.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 27.10.2010)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 27.10.2010)
Vyhlásenie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 27.10.2010)
Úplné znenie zakl. listiny
  (Dátum doručenia: 27.10.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 14.10.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 14.10.2010)
Účtovná závierka za rok 2009
  (Dátum doručenia: 26.08.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 26.08.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
Účtovná závierka za rok 2008
  (Dátum doručenia: 27.10.2009)
Účtovná závierka za rok 2007
  (Dátum doručenia: 29.10.2008)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 27.08.2007)
Účtovná závierka za rok 2005
  (Dátum doručenia: 29.11.2006)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Účtovná závierka za r. 2004
  (Dátum doručenia: 29.07.2005)
Úplné znenie Spoločenskej zmluvy
  (Dátum doručenia: 31.12.2002)
Zápisnica z val. zhromaždenia zo dňa 01.08.2002
  (Dátum doručenia: 02.09.2002)
Dodatok č. 3
  (Dátum doručenia: 02.09.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  19.07.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR