Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  113/L-Zbl

Obchodné meno: 
ST. NICOLAUS a.s.
 
Sídlo: 
1.mája 113
Liptovský Mikuláš 031 28
 
IČO: 
31 563 066
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.04.2023)
Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.04.2023)
1_Stanovy_STN_S0008_23.asice
  (Dátum doručenia: 13.03.2023)
Notarska zapisnica.asice
  (Dátum doručenia: 02.03.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.01.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.01.2023)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 24.12.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 24.12.2022)
Výročná správa za rok 2021
  (Dátum doručenia: 23.12.2022)
Zapisnica_S0266_22_STN.asice
  (Dátum doručenia: 22.12.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 01.06.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 01.06.2022)
Výročná správa za rok 2020
  (Dátum doručenia: 31.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 04.12.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 04.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2021)
zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 16. 3. 2021.asice
  (Dátum doručenia: 23.03.2021)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 16.12.2020)
zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia zo dňa 26. 11. 2020.asice
  (Dátum doručenia: 14.12.2020)
živnostenské oprávnenie .asice
  (Dátum doručenia: 02.12.2020)
stanovy - úplné znenie zo dňa 26. 11. 2020.asice
  (Dátum doručenia: 01.12.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 14.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 01.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 04.04.2020)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 03.01.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 04.09.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 29.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
notárska zápisnica o zmene stanov zo dňa 26. 11. 2018.zep
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
stanovy - úplné znenie zo dňa 26. 11. 2018.zep
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia.zep
  (Dátum doručenia: 18.12.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 26.10.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 05.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 28.04.2018)
notarska zapisnica_RVZ.zep
  (Dátum doručenia: 07.02.2018)
osvedcenie_zivnost.opravnenie.zep
  (Dátum doručenia: 07.02.2018)
zapisnica RVZ s listinou pritomnych.zep
  (Dátum doručenia: 07.02.2018)
zapisnica_zasadnutie predstavenstva.zep
  (Dátum doručenia: 07.02.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 28.12.2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 02.09.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 04.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2017)
zapisnica RVZ s listinou pritomnych.zep
  (Dátum doručenia: 02.02.2017)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.tiff
  (Dátum doručenia: 06.06.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 15.12.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2015)
Výročná správa za rok 2014 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 08.09.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 27.08.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.05.2015)
zápisnica z VZ zo dňa 18/2/2015
  (Dátum doručenia: 03.03.2015)
podpisový vzor Z. Kopáčik, M. Sabol
  (Dátum doručenia: 03.03.2015)
Výročná správa za rok 2013 - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2014)
Výročná správa za rok 2013 - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 31.12.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 27.10.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 06.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 15.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 15.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 15.05.2014)
Výročná správa za rok 2013
  (Dátum doručenia: 07.05.2014)
Výročná správa 2012 + Účtovná závierka 2012 + Poznámky
  (Dátum doručenia: 29.11.2013)
zápisnica zo dňa 17..12.2012
  (Dátum doručenia: 04.02.2013)
účtovná závierka za rok 2011+poznámky+výročná správa+správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 04.02.2013)
2x Účtovná závierka za rok 2010 + Poznámky + Správa nezávislého audítora + Výročná správa
  (Dátum doručenia: 15.12.2011)
Účtovná závierka za rok 2009 + Poznámky + Správa nezávislého audítora + Výročná správa
  (Dátum doručenia: 24.11.2010)
stanovy zo dňa 15.02.2010
  (Dátum doručenia: 03.03.2010)
rozhodnutie o premene na euro zo dňa 21/12/09
  (Dátum doručenia: 14.01.2010)
účtovna závierka 2008 + správa nezávislého audítora + poznámky + výročna správa 2008
  (Dátum doručenia: 29.12.2009)
Účtovná závierka 2007+SNA+VS
  (Dátum doručenia: 05.12.2008)
Zápisnica z VZ z 21/12/07
  (Dátum doručenia: 04.03.2008)
Osvedčenie z VZ-NZ 1131/05 z 13/1/05
  (Dátum doručenia: 05.02.2008)
Účtovná závierka 2006+VS+SNA
  (Dátum doručenia: 21.01.2008)
Valné zhromaždenie-NZ 54132/06 z 12/12/06
  (Dátum doručenia: 18.01.2007)
Výročná správa 2005, účt. závierka 2005,
  (Dátum doručenia: 18.01.2007)
Výročná správa 2004, účt. závierka 2004,
  (Dátum doručenia: 03.01.2006)
Účtovná závierka 2004+VS+SNA-KÚZ
  (Dátum doručenia: 05.12.2005)
Konsolidovaná výročná správa 2003
  (Dátum doručenia: 14.04.2005)
Nz 1131/05, živnostenský list,
  (Dátum doručenia: 07.04.2005)
Výročná správa 2003,
  (Dátum doručenia: 24.01.2005)
Konsolidovaná účtovná závierka 2003,
  (Dátum doručenia: 21.01.2005)
Skončenie funkcie -člen DR: Ing. R. Počubay
  (Dátum doručenia: 27.12.2004)
Zápisnica z VZ z 15/11/04
  (Dátum doručenia: 27.12.2004)
Výročná správa 2003,
  (Dátum doručenia: 22.11.2004)
Zápisnica, Vzdanie sa funkcie
  (Dátum doručenia: 28.05.2004)
Nz 87339/03, pod. vzory, zápis val. zhromaždenia, rozhodnutie akcionárov,
  (Dátum doručenia: 15.12.2003)
Nz 77356/03, zápis val. zhromaždenia, pod. vzor, audit. správa,
  (Dátum doručenia: 11.12.2003)
Účt. závierka 2002, audit. správa,
  (Dátum doručenia: 24.10.2003)
Zápisnica, listina prítomných, PV,
  (Dátum doručenia: 25.03.2003)
nz, pozv., 4x zápis, 6x pv, 8x vyhlásenie,
  (Dátum doručenia: 07.10.2002)
účt. záv., výročná správa 2000
  (Dátum doručenia: 19.04.2002)
konsolidovaná účtovná závierka 2000
  (Dátum doručenia: 21.09.2001)
výročná správa, účtovná závierka 2000
  (Dátum doručenia: 21.08.2001)
účtovná závierka za rok 1999+výročná správa+zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 02.08.2000)
účtovná závierka za rok 1999+príloha+správa audítora
  (Dátum doručenia: 04.07.2000)
konsolidovaná účtovná závierka 1997
  (Dátum doručenia: 02.07.1998)
konsolidovaná účtovná závierka 1996
  (Dátum doručenia: 02.07.1997)
Dátum aktualizácie údajov:  30.05.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)