Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Žilina
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  115/L-Zbl

Obchodné meno: 
AHP HYDRAULIKA, a. s.
 
Sídlo: 
Vojtecha Tvrdého 793/21
Žilina 010 01
 
IČO: 
31 563 104
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
01.05.1992
 
Uložené listiny: 
Účtovná závierka 2004+VS+SNA
  (Dátum doručenia: 24.11.2005)
Nz 12957/04, zápis val. zhromaždenia,
  (Dátum doručenia: 01.04.2004)
Zápis val. zhromaždenia,
  (Dátum doručenia: 24.04.2006)
Zápisnica z NZVK z 23/6/05, Zápisnica z VZ - NZ 48863/05 z 19/10/05
  (Dátum doručenia: 24.11.2005)
Účtovná závierka 2005+VS+SNA
  (Dátum doručenia: 11.01.2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo 14.12.2007
  (Dátum doručenia: 19.01.2008)
Účtovná závierka 2006 + poznámky, audítorská správa, výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 19.01.2008)
Účtovná závierka 2007 + poznámky + SNA
  (Dátum doručenia: 03.02.2009)
Výročná správa 2007
  (Dátum doručenia: 03.02.2009)
účtovná závierka 2008 + poznámky + SNA + výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 22.12.2009)
účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Úplné znenie stanov zo dňa 15.12.2008
  (Dátum doručenia: 14.01.2009)
Účtovná závierka 2010 + poznámky
  (Dátum doručenia: 07.09.2011)
Účtovná závierka 2011+Poznámky+SNA
  (Dátum doručenia: 10.07.2012)
Notárska zápisnica
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
Podpisový vzor
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 25.07.2012)
úplné znenie stanov zo dňa 28/12/2012
  (Dátum doručenia: 28.01.2013)
NZ 58149/2012 zo dňa 28/12/2012 - osvedčenie VZ
  (Dátum doručenia: 28.01.2013)
Zápisnica z VZ z 15/7/11
  (Dátum doručenia: 12.09.2011)
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 20.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  (Dátum doručenia: 03.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  (Dátum doručenia: 07.06.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
  (Dátum doručenia: 17.12.2014)
úplné znenie stanov zo dňa 17/4/2014
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 21.06.2015)
Výročná správa 2014
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 09.09.2015)
NZ 35624/2015 zo dňa 12/10/2015- osvedčenie o priebehu MVZ
  (Dátum doručenia: 16.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 3
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 21.10.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 20.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 18.01.2018)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 13.02.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.04.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.05.2018)
Zápisnica z RVZ .zep
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
Súhlas s ustanovením do funkcie.zep
  (Dátum doručenia: 22.06.2018)
Zápisnica MVZ spoločnosti.asice
  (Dátum doručenia: 08.03.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 25.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 25.04.2019)
Úplné znenie stanov AS z 16/4/15
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení
  (Dátum doručenia: 29.07.2014)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 11.01.2020)
Podpisový vzor: Ing. D. Lisá, Skončenie funkcie: R. Erteľ
  (Dátum doručenia: 24.11.2005)
Nz 48863/2005, Úplné znenie Stanovy z 22/9/05
  (Dátum doručenia: 24.11.2005)
Účtovná závierka 2004+VS
  (Dátum doručenia: 24.10.2005)
Účtovná závierka 2003, výročná a audítorská správa,
  (Dátum doručenia: 24.01.2005)
Účtovná závierka 2003, výročná a audítorská správa,
  (Dátum doručenia: 10.01.2005)
Úplné znenie Stanov, podpisový vzor člena predstavenstva, vzdanie sa funkcie predsedu 31.8.2004, NZ 93917/2004,
  (Dátum doručenia: 10.01.2005)
2x zápisnica z val. zhrom., 2x účt. závierka 2002, 2x audit. správa, 2x výročná správa
  (Dátum doručenia: 25.08.2003)
Zápis z konania volieb člena DR, 2x súhlas s menovaním do funkcie, 2x pod. vzor,
  (Dátum doručenia: 17.06.2003)
Nz 15290/03, stanovy, dodatok k stanovám, zápis DR, zápis predstavenstva, 9x pod. vzor, listina prítomných akcionárov,
  (Dátum doručenia: 24.04.2003)
súvaha, výr. správa 2000
  (Dátum doručenia: 12.02.2002)
N.z, stanovy, zápis val. zhromaždenia, účt. závierka, audit. správa, výr. správa 2001
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
2x podpisový vzor 14.8.2002
  (Dátum doručenia: 14.11.2002)
Podpisový vzor: JUDr.P.Malich
  (Dátum doručenia: 14.06.2007)
zápisnica z VZ zo dňa 14.12.2007
  (Dátum doručenia: 14.01.2008)
účtovna závierka 2006, správa nezávislého audítora, výročná správa 2006
  (Dátum doručenia: 14.01.2008)
podpisový vzor Ing. Vladimír Jančí
  (Dátum doručenia: 14.01.2008)
Podpisový vzor Ing. Marián Choma
  (Dátum doručenia: 10.03.2008)
Výpis zo zápisnice predstavenstva zo 25.2. 2008
  (Dátum doručenia: 10.03.2008)
Zápisnica z MVZ z 16/5/08, Osvedčenie z MVZ -NZ 20989/08 z 20/5/08
  (Dátum doručenia: 03.07.2008)
Podpisový vzor: Ing.M.Choma
  (Dátum doručenia: 03.07.2008)
Úplné znenie Stanov AS z 25/5/08
  (Dátum doručenia: 03.07.2008)
Podpisový vzor: E.Trašky
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Zápisnica z Predstavenstva z 5/8/08
  (Dátum doručenia: 13.08.2008)
Podpisový vzor-vzdanie sa: Ing.D.Lisá
  (Dátum doručenia: 18.08.2008)
Zápisnica z Predstavenstva z 18/8/08
  (Dátum doručenia: 18.08.2008)
Rozhodnutie o premene menovitej hodnoty z SK na EURo zo dňa 15.12.2008
  (Dátum doručenia: 14.01.2009)
Podpisový vzor - Ing.T.Čajka
  (Dátum doručenia: 12.09.2011)
podpisový vzor J. Štriho, M. Horčičková
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
NZ 15016/2014 zo dňa 17/4/2014 - osvedčenie priebehu VZ
  (Dátum doručenia: 12.06.2014)
Osvedčenie z VZ-NZ 20127/15 z 10/6/15
  (Dátum doručenia: 23.06.2015)
podpisový vzor Ing. Zdenek Budai
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
zápisnica z rokovania RVZ 19.07.2010
  (Dátum doručenia: 28.07.2010)
Zápisnica z VZ zo dňa 15.12.2008
  (Dátum doručenia: 03.02.2009)
Podpisový vzor Ľ. Kanis
  (Dátum doručenia: 03.02.2009)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 03.04.2021)
Dátum aktualizácie údajov:  23.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)