Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trnava
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejných služieb ľuďom.

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  20182/T-Zbl

Obchodné meno: 
Mestská poliklinika Sereď, s.r.o.
 
Sídlo: 
Ivana Krasku 2464/38
Sereď 926 01
 
IČO: 
36 788 473
 
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
 
Deň zápisu: 
08.06.2007
 
Uložené listiny: 
Zakladateľská listina
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
Vyhlásenie správcu vkladu
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
Výpis uznesenia
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
Výpis uznesenia
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
Výpis uznesenia
  (Dátum doručenia: 07.05.2007)
Zápisnica z VZ 24.06.2008
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Audítorská správa z overovania účtovnej závierky
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2007
  (Dátum doručenia: 27.06.2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
Zápisnica z MVZ 08.12.2008
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
Výročná správa 2008
  (Dátum doručenia: 22.07.2009)
Audítorská správa + Účtovná závierka k 31.12.2008
  (Dátum doručenia: 22.07.2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 23.09.2009)
Podpisový vzor konateľa - Waldemar Krzysztof Kmiecik
  (Dátum doručenia: 23.09.2009)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 29.01.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 29.01.2010)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 29.01.2010)
Vyhlásenie spoločníka
  (Dátum doručenia: 29.01.2010)
Podpisový vzor konateľa - Mgr. Renáta Mihályová
  (Dátum doručenia: 29.01.2010)
Zakladateľská listina - úplné znenie
  (Dátum doručenia: 26.04.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 26.04.2010)
Rozhodnutie TSK číslo: TA/1650/2010/OZaHF-028
  (Dátum doručenia: 26.04.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 11.08.2010)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 12.08.2010)
Účtovná závierka k 31.12.2009
  (Dátum doručenia: 12.08.2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 25.02.2011)
Vyhlásenie o prevzatí záväzku na nový vklad
  (Dátum doručenia: 25.02.2011)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
  (Dátum doručenia: 25.02.2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 08.06.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 03.08.2011)
Účtovná závierka k 31.12.2010
  (Dátum doručenia: 03.08.2011)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.09.2012)
Vyhlásenie
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
Súvaha k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2012
  (Dátum doručenia: 30.07.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 08.02.2013)
Vyhlásenie o splatení vkladu a o zmene rozsahu splatenia základného imania
  (Dátum doručenia: 08.02.2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 14.11.2013)
Podpisový vzor konateľa Ing. Viktor Földes
  (Dátum doručenia: 14.11.2013)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
  (Dátum doručenia: 24.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
  (Dátum doručenia: 25.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
  (Dátum doručenia: 28.07.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
  (Dátum doručenia: 09.08.2014)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 03.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 20.07.2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 21.05.2015)
Podpisový vzor konateľa Ing. Vladimíra Richterová
  (Dátum doručenia: 21.05.2015)
Výročná správa za rok 2014.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2015)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 12.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 13.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 30.06.2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 27.04.2016)
Podpisový vzor konateľa Ing. Stanislav Kriho
  (Dátum doručenia: 27.04.2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
  (Dátum doručenia: 27.12.2016)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 17.04.2017)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
Podpisový vzor konateľa Ing. Lenka Smreková, FCCA
  (Dátum doručenia: 06.06.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 29.12.2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
  (Dátum doručenia: 05.01.2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 27.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 15.07.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
  (Dátum doručenia: 28.09.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 23.01.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 10.07.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 10.07.2019)
Vyhlásenie o zániku záložného práva na obchodný podiel
  (Dátum doručenia: 16.10.2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Hromadná zmluva o zriadení záložného práva k obchodnému podielu
  (Dátum doručenia: 18.11.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 08.01.2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 08.01.2020)
Výročná správa za rok 2018
  (Dátum doručenia: 08.01.2020)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 19.02.2020)
Podpisový vzor konateľa Ing. Tomáš Valaška
  (Dátum doručenia: 19.02.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
  (Dátum doručenia: 21.08.2020)
Výročná správa za rok 2019
  (Dátum doručenia: 21.08.2020)
Rozhodnutie TSK č. TA/2007/2073
  (Dátum doručenia: 21.06.2007)
Podpisové vzory konateľov - Ing. Marek Balážik, Malinovo - MUDr. Jozef Karaš, Kamienka
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
Zmluva o prevode obchodného podielu z Mesto Sereď na ProCare, a.s., Bratislava
  (Dátum doručenia: 29.12.2008)
Účtovná závierka k 31.12.2011
  (Dátum doručenia: 31.07.2012)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.11.2020)
Podpisový vzor konateľa MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH
  (Dátum doručenia: 05.04.2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 05.04.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 27.06.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 27.06.2021)
Podpisový vzor konateľa Ing. Milan Beňo
  (Dátum doručenia: 28.12.2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 28.12.2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 01.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 2
  (Dátum doručenia: 01.02.2022)
Rozhodnutie jediného spoločníka
  (Dátum doručenia: 15.02.2022)
Podpisový vzor konateľa Ing. Milan Beňo
  (Dátum doručenia: 15.02.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 15.07.2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 15.07.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  04.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)