Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Listiny uložené v Zbierke listín Okresného súdu Trenčín
Tento zoznam listín má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne úkony !
Kópie zo Zbierky listín si môžete vyžiadať na príslušnom súde, ale aj cez Ústredný portál verejnej správy.

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10319/R-Zbl

Obchodné meno: 
FINATEX, a.s.
 
Sídlo: 
K výstavisku 447/14
Trenčín 911 01
 
IČO: 
34 142 151
 
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
 
Deň zápisu: 
17.06.1996
 
Uložené listiny: 
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 13.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 13.07.2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 02.07.2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 26.06.2021)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 15.10.2020)
Listina prítomných akcionárov na VZ
  (Dátum doručenia: 15.10.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 14.05.2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 14.05.2020)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 02.10.2019)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 19.06.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 23.05.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 30.04.2019)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 23.04.2019)
Listina prítomných akcionárov
  (Dátum doručenia: 23.04.2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 21.06.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 01.05.2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.docx
  (Dátum doručenia: 01.07.2017)
Zápisnica z RVZ
  (Dátum doručenia: 07.06.2017)
Zápisnica z MVZ
  (Dátum doručenia: 27.09.2016)
Listina prítomných akcionárov na MVZ
  (Dátum doručenia: 27.09.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 18.05.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
  (Dátum doručenia: 07.04.2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 06.04.2016)
Notárska zápisnica z riadneho valného zhromaždenia spolu s úplným znením stanov
  (Dátum doručenia: 06.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
  (Dátum doručenia: 02.07.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.rtf
  (Dátum doručenia: 11.06.2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
  (Dátum doručenia: 01.05.2014)
Notárska zápisnica N 769/2013, Nz 45670/2013
  (Dátum doručenia: 10.12.2013)
Stanovy
  (Dátum doručenia: 10.12.2013)
Účtovná závierka za rok 2012
  (Dátum doručenia: 12.07.2013)
Poznámky k účt. závierke za rok 2011
  (Dátum doručenia: 27.06.2012)
Účtovná závierka za rok 2010
  (Dátum doručenia: 22.06.2011)
Podpisový vzor konateľa - Bruno Baláž
  (Dátum doručenia: 22.06.2011)
Protokol z VZ
  (Dátum doručenia: 22.06.2011)
Protokol z VZ
  (Dátum doručenia: 18.05.2010)
Výročná správa 2009
  (Dátum doručenia: 18.05.2010)
Výročná správa za r. 2008
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Audítorská správa 2008
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Protokol z VZ
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Vyhlásenie predstavenstva
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Protokol z rokovania VZ
  (Dátum doručenia: 29.04.2009)
Výročná správa za r. 2007
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Audítorská správa za r. 2007
  (Dátum doručenia: 19.05.2008)
Prezenčná listina
  (Dátum doručenia: 10.01.2008)
Živnostenský list
  (Dátum doručenia: 10.01.2008)
Úplné znenie stanov
  (Dátum doručenia: 10.01.2008)
Notárska zápisnica N 121/2007
  (Dátum doručenia: 10.01.2008)
Mimoriadna účt.závierka k 20.06.2007 TEX servis s.r.o.
  (Dátum doručenia: 28.11.2007)
Zápisnica z VZ
  (Dátum doručenia: 29.10.2007)
Not. zápisnica N 47/2007 NZ 20660/2007
  (Dátum doručenia: 13.06.2007)
Not. zápisnica N 87/2007 NZ 11662/2007 - zmluva o zlúčení
  (Dátum doručenia: 13.06.2007)
Výročná správa za rok 2006
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Účtovná závierka za rok 2006
  (Dátum doručenia: 11.06.2007)
Notárska zápisnica N 87/2007 NZ 11662/2007 NCRls 11668/2007
  (Dátum doručenia: 27.03.2007)
Výročná správa za r. 2005
  (Dátum doručenia: 31.05.2006)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 31.05.2006)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 31.05.2006)
Protokol z VZ
  (Dátum doručenia: 31.05.2006)
Protokol z VZ
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Výročná správa za r. 2004
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Správa nezávislého audítora
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Účtovná závierka za r. 2004
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Správa audítora 2004
  (Dátum doručenia: 26.05.2005)
Zápis zo zasadnutia zakladateľov zo dňa 22.12.2002
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Dodatok č. 2 k zakladateľskej zmluve
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 14.1.2003
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.4.2003
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Podpisový vzor - Ing. Eva Oravcová
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Podpisový vzor - Ing. Ľuboslava Svitková
  (Dátum doručenia: 17.03.2005)
Správa audítora
  (Dátum doručenia: 21.04.2004)
Výročná správa za r. 2003
  (Dátum doručenia: 21.04.2004)
Podpis.vzor člena doz. rady
  (Dátum doručenia: 06.11.2003)
Podpis. vzory členov predstavenstva
  (Dátum doručenia: 22.10.2003)
Audítor. správa o výsledku overenia ročnej uzávierky za rok 2002, Audítor. správa o výsledku overenia konsolidov. účtov. závierky za rok 2002, Výročná správa za rok 2002
  (Dátum doručenia: 22.10.2003)
Zápisnica z mimor. val. zhromaždenia, Prez. listina, Not. zápisnica N 218/2003, NZ 79923/2003
  (Dátum doručenia: 22.10.2003)
Protokol z mimor. val. zhromaždenia, Prez. listina
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Súhlas s ustanov. do funkcie člena predstavenstva a doz. rady
  (Dátum doručenia: 24.06.2003)
Účtovná závierka za rok 2001 - Správa audítora o výsledkoch overovania účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky ku dňu 31.12.2001, Zápisnica z VZ zo dňa 31.10.2002
  (Dátum doručenia: 30.01.2003)
Zápisnica z VZ, rozhodnutie spoločníkov
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Podpisové vzory čl. predstavenstva, čl. Dozornej rady
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
STANOVY
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Znalecký posudok č. 14/02
  (Dátum doručenia: 27.12.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR