Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Košice
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  1007/V-Zbl

Business name: 
HOOCH a.s. v likvidácií
 
Registered seat: 
Werferova 1/2582
Košice 040 11
 
Identification number (IČO): 
36 187 291
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
11/10/1998
 
Collection of documents: 
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 08/2018 - 04/2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2019)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 08/2018 - 04/2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2019)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/04/2018)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 07/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/20/2018)
Mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 07/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/20/2018)
Zápisnica.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/03/2018)
Podpisová vzor.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/03/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2018)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/17/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/16/2017)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/13/2016)
Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia akcionárov obchodnej spoločnosti
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/10/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/02/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/01/2016)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/16/2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/17/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.rtf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/01/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/31/2014)
Účtovná závierka 2012, zápis VZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/11/2013)
Podpisový vzor a súhlas s ustanovením do funkcie predsedu predstavenstva - Michal Pačai
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/11/2012)
Zápisnica z rokovania riadneho VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/11/2012)
Účtovná závierka 2011, zápis VZ
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2012)
Účtovná závierka + zápisnica z rokovania RVZ 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2011)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka + zápisnica z rokovania RVZ 2009
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/09/2010)
Notárska zápisnica N 408/2008 Nz 45448/2008 NCRIs 451014/2008 osvedčenie priebehu a výsledkov MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/30/2010)
Ustanovenie a podpisový vzor člena dozornej rady: Doc. PhDr. Ladislav Belanský CSc.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/30/2010)
Ustanovenie a podpisový vzor člena dozornej rady: RNDr. Katarína Kolibárová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/30/2010)
Ustanovenie a podpisový vzor člena a predsedu predstavenstva: Peter Ďurica
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/30/2010)
Ustanovenie a podpisový vzor člena a predsedu dozornej rady: Ján Kozák
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/30/2010)
Stanovy - úplné znenie
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 06/12/2009)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka, zápisnica z rokovania RVZ 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/05/2009)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka + zápisnica z rokovania RVZ 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/12/2008)
Účtovná závierka + výročná správa + zápisnica z rokovania RVZ 2006
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2007)
Správa nezávislého audítora a účtovná závierka + výročná správa + stanovisko DR + zápisnica z rokovania RVZ 2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/26/2006)
Výročná správa + zápisnica z rokovania VZ, plnomocenstvo 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2005)
Účtovná závierka + výročná správa + zápisnica z rokovania VZ, plnomocenstvo + stanovisko DR 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/15/2005)
Úplné znenie stanov a.s. zo dňa 24.11.2003
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/26/2003)
Notárska zápisnica N 721/2003, Nz 106816/2003 o priebehu a výsledkoch MVZ zo dňa 18.11.2003
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/26/2003)
Podpisový vzor: Doc. PhDr. Ladislav Belanský CSc. - predseda predstavenstva
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/26/2003)
Stanovisko DR 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/05/2003)
Výročná správa 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/05/2003)
Správa audítora o overení účtovnej závierky, príloha k správe audítora o overení účtovnej závierky, správa audítora o overení výročnej správy - 2x, správa audítora akcionárom a vedeniu spoločnosti 2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/05/2003)
Notárska zápisnica N 370/2002, Nz 366/2002 osvedčenie vyhlásenia o priebehu a výsledkoch RVZ
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/05/2003)
Menovanie do funkcie: Peter Ďurica - člen predstavenstva, Michal Sidor - člen predstavenstva, Doc. PhDr. Ladislav Belanský CSc. - predseda predstavenstva
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/05/2003)
Menovanie do funkcie: MVDr. Tomáš Kolibár - člen DR, RNDr. Katarína Kolibárová - člen DR, Ján Kozák - predseda DR
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/05/2003)
Date of updating data in databases:  05/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person