Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the City Court Bratislava III
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  51547/B-Zbl

Business name: 
QC - TEAM, s. r. o.
 
Registered seat: 
385
Tureň 903 01
 
Identification number (IČO): 
44 098 243
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
04/04/2008
 
Collection of documents: 
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/22/2024)
Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/22/2024)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/23/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/23/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/04/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/04/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/09/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/09/2019)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/17/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/27/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/22/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/19/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/18/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/07/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/06/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/06/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/02/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2014)
Súvaha a výkaz za rok 2013
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/14/2014)
Účtovná závierka za rok 2012
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/15/2013)
Súvaha a výkaz za rok 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 02/20/2012)
Súvaha a výkaz za rok 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/01/2011)
ZÁPISNICA z valného zhromaždenia, 15.03.2010
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/26/2010)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy, 15.3.2010
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/26/2010)
Rozhodnutie štatutárneho orgánu o premene menovitej hodnoty vkladu spoločníkov do imania a základného imania zo slovenskej meny na eurá, 12.3.2010
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 04/26/2010)
PODPISOVÝ VZOR KONATEĽA, Tatiana Kadlíčková, rodená Kadlíčková, 11.03.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/02/2008)
PODPISOVÝ VZOR KONATEĽA, Anna Hasprunová, rodená Kontárová, 11.03.2008
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/02/2008)
Spoločenská zmluva o založení spoločnosti, 15.03.2008
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 04/02/2008)
ŽIVNOSTENSKÝ LIST, OŽP—ZI/2008/01204-2_3,4,5,6, 31.03.2008
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 04/02/2008)
ČESTNÉ PREHLÁSENIE správca vkladu o rozsahu splatenia vkladov zakladateľov spoločnosti, 11.03.2008
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 04/02/2008)
Date of updating data in databases:  06/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person