Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  11446/B-Zbl

Business name: 
Ochranná služba s.r.o.
 
Registered seat: 
Ferienčíková 14
Bratislava 811 08
 
Identification number (IČO): 
35 695 340
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
07/29/1996
 
Collection of documents: 
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/30/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/30/2023)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/02/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/05/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/05/2021)
rozhodnutie o licencii zo dňa 24.11.2020
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/09/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/29/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/29/2020)
Plnomocenstvo.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/01/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/19/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/19/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/09/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/24/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/23/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/22/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/15/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.rtf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/13/2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/09/2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/05/2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2014)
Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/20/2014)
Rozhodnutie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave o zmene rozhodnutia o udelení licencie na prevádzkovanie bezpečnostnej služby
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/11/2013)
účtovná závierka za rok 2012, zápisnica o vysporiadaní hospodárskeho výsledku
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/29/2013)
účtovná závierka za rok 2011, vyhlásenie konateľa
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/11/2012)
Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie súkromnej bezspečnostnej služby 30.11.2011
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/05/2011)
účtovná závierka 2010, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/05/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 20.12.2010
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/04/2011)
Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovania bezpečnostnej služby Lic-186-21/2010
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/31/2010)
Účtovná závierka za rok 2009, vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2010)
Účtovná závierka za rok 2008
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/10/2009)
Účtovná závierka za rok 2007
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/22/2008)
Účtovná závierka za rok 2006, Zápisnica z valného zhromaždenia
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/05/2007)
Rozhodnutie o udelení licencie na prevádzkovanie technickej služby zo dňa 30.10.2006
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/03/2006)
Účtovná závierka k 31.12.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2006)
Účtovná závierka za rok 2004
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dďna 16.6.2005
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2005)
Koncesná listina na vykonávanie koncesovanej živnosti zo dňa 14.6.2001
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 06/28/2004)
Účtovná závierka za rok 2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2004)
Spoločenská zmluva zo dňa 5.5.2004
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 06/28/2004)
Pozvánka na VZ dňa 24.4.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2003)
Protokol o doručení pozvánky na VZ dňa 24.4.2003
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 24.4.2003
Type of document: Court decision on winding-up of the company with liquidation, Final Report done by Liquidator
  (Delivered: 05/06/2003)
Účtovná závierka za rok 2002
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/26/2003)
Spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/26/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.11.2002
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/26/2002)
Podpisový vzor - Ing. Richard Wölfl
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/26/2002)
Účtovná závierka k 31.12.2001
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/26/2002)
Date of updating data in databases:  05/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person