Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Košice I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  1501/V-Zbl

Business name: 
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s.
 
Registered seat: 
ul. Špitálska 2
Michalovce 071 01
 
Identification number (IČO): 
44 927 380
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
09/03/2009
 
Collection of documents: 
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/19/2009)
písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 08/19/2009)
Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/19/2009)
Stanovy
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 08/19/2009)
podpisové vzory členov predstavenstva
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/19/2009)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/19/2009)
Listina prítomných
Type of document: Other document
  (Delivered: 10/27/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/11/2012)
Podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/11/2012)
Podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/11/2012)
Podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/11/2012)
Podpisový vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/11/2012)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/11/2012)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/19/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/19/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/21/2014)
Výročná správa za rok 2013.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2015)
Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/09/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2015)
Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 11/04/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/01/2016)
Výročná správa za rok 2014.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/01/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára z 16.09.2015_MI.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/23/2015)
rozhodnutie:MI.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/05/2016)
Súhlas so zvolením_Rovder.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/05/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/07/2016)
Výročná správa za rok 2015.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/19/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/20/2016)
Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/01/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/30/2017)
rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti VZ zo dňa 01.12.2016.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/17/2017)
rozhodnutie jediného akcionára .zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/10/2017)
vzdanie sa funkcie .zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/10/2017)
súhlas s voľbou do predstavenstva.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/10/2017)
vzdanie sa funkcie Ing. Hrežo.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/19/2017)
rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti VZ zo dňa 30.04.2017.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/19/2017)
rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti VZ zo dňa 10.05.2017.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/19/2017)
vzdanie sa funkcie Ing. Smreková.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/19/2017)
súhlas s voľbou .zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/19/2017)
súhlas s voľbou do predstavenstva.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/19/2017)
súhlas s voľbou do dozornej rady.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/19/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/08/2017)
Výročná správa za rok 2016.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/01/2017)
Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/22/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/05/2018)
súhlas a podpisový vzor MUDr. Dvorový, MPH .zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/05/2018)
súhlas a podpisový vzor Ing. Haviernik.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/05/2018)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/20/2017)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/20/2017)
notárska zápisnica .zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/20/2017)
rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti VZ .zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/08/2018)
podpisový vzor člena predstavenstva - MUDr. Pramuk .zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/08/2018)
súhlas s menovaním za člena predstavenstva - MUDr. Pramuk .zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/08/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/28/2018)
Výročná správa za rok 2017.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/28/2018)
Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/11/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/29/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/09/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/09/2020)
Výročná správa za rok 2018
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/09/2020)
Rozhodnutie jediného akcionára .asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/30/2019)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.01.2020.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/31/2020)
Ing. Valaška _ podpisový vzor podpredsedu predstavenstva .asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/31/2020)
Ing. Valaška _ súhlas s voľbou a určením .asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/31/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/26/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2020)
Výročná správa za rok 2019
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/14/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/23/2021)
Rozhodnutie jediného akcionára pri výkone pôsobnosti VZ pre NsP MI.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/29/2021)
Podpisový vzor - MUDr. Čuha.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/29/2021)
Súhlas s menovaním do funkcie - MUDr. Čuha.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/29/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/18/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/18/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/18/2021)
Výročná správa za rok 2020
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/18/2021)
osvedčenie o živnostenskom oprávnení.asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/20/2021)
Rozhodnutie jediného akcionára.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/20/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/18/2021)
Notárska zápisnica N 48/2009, Nz 26627/2009, NCRls 27050/2009 osvedčenie rozhodnutí zakladateľov
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 12/16/2009)
Výpis zo živnostenského registra č. 840-17296
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 12/16/2009)
Vyhlásenie správcu vkladu
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 12/16/2009)
Podpisový vzor a súhlas predsedu predstavenstva: JUDr. Miroslav Hospodár
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/16/2009)
Podpisový vzor a súhlas člena predstavenstva: MUDr. Michal Varga
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/16/2009)
Podpisový vzor a súhlas člena predstavenstva: MUDr. Gabriela Pradová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/16/2009)
Podpisový vzor a súhlas člena predstavenstva: Ing. Helena Čaklošová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/16/2009)
Podpisový vzor a súhlas člena predstavenstva: MUDr. Pavol Kuchta MPH
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 12/16/2009)
Prehlásenie zakladateľov + vyjadrenie výlučného vlastníka nehnuteľnosti + výpis z katastra nehnuteľností
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2009)
Plnomocenstvo pre: JUDr. Ján Kizivat
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/16/2009)
Zápisnica z VZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/27/2010)
Rozhodnutie
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/27/2010)
Úplné znenie stanov
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/22/2010)
Notárska zápisnica N 16/2010, Nz 4746/2010, NCRls 4840/2010 zo dňa 12.02.2010
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/22/2010)
Vyhlásenie predstavenstva o úplnom splatení základného imania
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 04/29/2011)
Účtovná závierka + správa nezávislého audítora + vyhlásenie 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/01/2011)
Zápisnica zo zasadnutia MVZ
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/12/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/04/2013)
Súhlas s voľbou za člena predstavenstva a podpisový vzor: MUDr. Igor Pramuk, MPH
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 01/04/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/04/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/04/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 04/04/2013)
Súhlas s určením za predsedu predstavenstva a podúpisový vzor: MUDr. Igor Premuk, MPH
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 04/04/2013)
Vyhlásenie štatutárneho orgánu
Type of document: Other document
  (Delivered: 04/04/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/21/2013)
Súhlas s voľbou za člena predstavenstva a podpisový vzor: MUDr. Igor Pramuk, MPH
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/21/2013)
Súhlas s voľbou a určením za predsedu predstavenstva a podpisový vzor: Ing. Ľuboš Lopatka, PhD.
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 06/21/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 10/22/2013)
Súhlas s voľbou za člena predstavenstva a podpisový vzor: Ing. Zita Ženšiová
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/22/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/02/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/27/2014)
Plnomocenstvo.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/21/2022)
Notárska zápisnica N 231/2021.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/21/2022)
Osvedčenie o živ oprávnení .asice
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/21/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Správa audítora 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/06/2022)
Výročná správa za rok 2021
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/16/2022)
Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/17/2022)
Date of updating data in databases:  03/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person