Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Bratislava I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sa Insert No.:  4884/B-Zbl

Business name: 
ips company, a.s.
 
Registered seat: 
Nám. SNP 19
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01
 
Identification number (IČO): 
45 251 151
 
Legal form: 
Joint-stock company
 
Date of entry: 
11/03/2009
 
Collection of documents: 
Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/29/2009)
Stanovy
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 10/29/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.11.2016
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/30/2016)
Notárska zápisnica N 13/2008 zo dňa 17.1.2018 - zápisnica z valného zhromaždenia, stanovy
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/23/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti zo dňa 24.5.2018
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 06/01/2018)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 3.10.2018
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/18/2018)
Notárska zápisnica N 474/2019 zo dňa 12.12.2019
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/18/2019)
Notárska zápisnica N 172/2020 zo dňa 15.7.2020. osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/27/2020)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 20.3.2020
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/27/2020)
Notárska zápisnica N 270/2011 zo dňa 1.7.2011, rozhodnutie jediného akcionára, stanovy
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/13/2011)
Nové úplne znenie stanov akciovej spoločnosti zo dňa 11.11.2016
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 11/30/2016)
Podpisový vzor predsedu predstavenstva - Pavel Strúčka, členovia dozornej rady - Samuel Strúčka, Iveta Strúčková, Ing. Zuzana Gubová, zo dňa 29.6.2020
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/27/2020)
podpisovy vzor PHILIA
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 10/29/2009)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/19/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/21/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/21/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/21/2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/31/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/31/2020)
Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 01/31/2020)
Správa predstavenstva z 29.6.2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2010)
Správa dozornej rady z 26.6.2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2010)
Účtovná závierka 2010, Správa, Správa dozorneju rady, Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.03.2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/06/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára z 30.6.2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2010)
Účtovná závierka za rok 2009, správa audítora
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2010)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/25/2021)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2022)
Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/31/2022)
Aktuálny zoznam akcionárov zo dňa 20.3.2020
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/27/2020)
Zoznam akcionárov zo dňa 12.12.2019
Type of document: Other document
  (Delivered: 12/18/2019)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 10/29/2009)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení zo dňa 4.7.2011
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/13/2011)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení č.OU-BA-OZP1-2020/097122-3, zo dňa 16.7.2020
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/27/2020)
písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 10/29/2009)
Date of updating data in databases:  12/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person