Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  17650/S-Zbl

This list of documents of the company was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
B&R Construction s.r.o.
 
Registered seat: 
Fraňa Mojtu 23
Nitra 949 01
 
Identification number (IČO): 
45 373 744
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
01/30/2010
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 01/16/2010)
Rozhodnutie spolocnika
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/16/2010)
Rozhodnutie spolocnika
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/14/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 02/15/2012)
zapisnica z MVZ_19062015.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/08/2015)
zapisnica z MVZ_03062015.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/08/2015)
Spoločenská zmluva
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 02/15/2012)
spolocenska zmluva.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/08/2015)
podpisovy vzor
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/14/2010)
prehlasenie a podpisový vzor I
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/15/2012)
prehlasenie a podpisový vzor II
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 02/15/2012)
ÚZ 2010+vyhlásenie
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 08/02/2011)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/19/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/03/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/06/2015)
Listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/16/2010)
Listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie právo k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla alebo miesta podnikania nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/14/2010)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/14/2010)
Plnomocenstvo
Type of document: Other document
  (Delivered: 02/15/2012)
Osvedcenie o zivnostenskom opravneni.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 07/08/2015)
podpisovy vzor
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/16/2010)
Zivnostenske listy
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/16/2010)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 01/16/2010)
Zivnostenske listy
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/14/2010)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 01/16/2010)
Zmluva o prevode
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 05/14/2010)
Zmluva o prevode
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 05/16/2010)
Date of updating data in databases:  02/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person