Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Košice I
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  26320/V-Zbl

Business name: 
EXACT24 s.r.o. v likvidácii
 
Registered seat: 
26
Koňuš 072 63
 
Identification number (IČO): 
45 687 480
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
09/21/2010
 
Date of deletion: 
12/14/2017
 
Collection of documents: 
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 09/10/2010)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 09/10/2010)
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 09/10/2010)
Podpisový vzor konateľa - pani Meyer (EXACT24)
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 09/10/2010)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/10/2010)
plná moc substitučná (EXACT24)
Type of document: Other document
  (Delivered: 09/10/2010)
uplne znenie zakladatelskej listiny.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/20/2014)
rozhodnutie jedineho spolocnika.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 11/20/2014)
podpisovy vzor exact24.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 11/20/2014)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 11/20/2014)
Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2017)
Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2017)
Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 09/08/2017)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2014 - 05/2014 - Výkaz ziskov a strát.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2017)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2014 - 05/2014 - Poznámky.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2017)
Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2014 - 05/2014 - Súvaha.tiff
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 10/06/2017)
Rozhodnutia jediného spoločníka o vstupe spoločnosti do likvidácie.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/13/2017)
Rozhodnutia jediného spoločníka súvisiace so skončením likvidácie.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 12/13/2017)
Konečná správa o priebehu likvidácie.zep
Type of document: Court decision on winding-up of the company with liquidation, Final Report done by Liquidator
  (Delivered: 12/13/2017)
Účtovná závierka.zep
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/13/2017)
Date of updating data in databases:  08/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person