Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Documents of the company deposited in the collection of documents at the District Court Banská Bystrica
This list of documents of the company deposited in the collection of documents has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section:  Sro Insert No.:  19199/S-Zbl

Business name: 
emFOUR s.r.o.
 
Registered seat: 
Národná 6
Banská Bystrica 974 01
 
Identification number (IČO): 
45 915 903
 
Legal form: 
Private limited liability company
 
Date of entry: 
11/13/2010
 
Collection of documents: 
Spoločenská zmluva alebo zakladateľská listina
Type of document: Founding Document (Memorandum of Association/Founder´s Deed/ Founding Agreement/ Articles of Association/ Notary Statement related to the foundation /any other document regulating the foundation), full powers conferred for the purpose of concluding the Founding Document
  (Delivered: 11/03/2010)
Listina, ktorou sa preukazuje podnikateľské oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má do obchodného registra zapísať ako predmet podnikania
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 11/03/2010)
Písomné vyhlásenie správcu vkladu podľa osobitného zákona, 2)
Type of document: Declaration made by trustee of an account
  (Delivered: 11/03/2010)
ÚZ 2010
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/24/2011)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/15/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 08/15/2011)
Zakladateľská listina
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 08/15/2011)
Živnostenské oprávnenie
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 08/15/2011)
Zmluva o prevode obchodného podielu
Type of document: Contract of sale of enterprise/part thereto
  (Delivered: 08/15/2011)
Prehlásenie jediného spoločníka
Type of document: Other document
  (Delivered: 08/15/2011)
Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa - Maloš
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/15/2011)
Vyhlásenie a podpisový vzor konateľa - Majer
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 08/15/2011)
ÚZ 2011
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 03/28/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/23/2013)
Úplné znenie zakladateľskej listiny
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/23/2013)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 05/15/2014)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/24/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/25/2015)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/12/2016)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/13/2017)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona,ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom
Type of document: Other document
  (Delivered: 01/22/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 01/22/2014)
Zakladateľská listina.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 01/22/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 03/14/2016)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 03/14/2016)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 03/14/2016)
Splnomocnenie.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 03/14/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/11/2017)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/11/2017)
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
Type of document: Document confirming the authorization to conduct business
  (Delivered: 05/11/2017)
Splnomocnenie.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/11/2017)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/01/2018)
Rozhodnutie jediného spoločníka.zep
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 07/14/2018)
Úplné znenie zakladateľskej listiny.zep
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 07/14/2018)
Podpisový vzor konateľa.zep
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 07/14/2018)
Splnomocnenie.zep
Type of document: Other document
  (Delivered: 07/14/2018)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2019)
Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 04/04/2019)
Podpisovy vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/20/2019)
Podpisovy vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/20/2019)
Rozhodnutie jedineho spoločnika.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/20/2019)
Spoločenská zmluva.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/20/2019)
Písomné plnomocenstvo podľa § 5 ods. 3 zákona, ak návrh podáva osoba splnomocnená navrhovateľom.asice
Type of document: Other document
  (Delivered: 05/20/2019)
Podpisovy vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/20/2019)
Podpisovy vzor.asice
Type of document: Document confirming the appointment/termination of the function, Signature templates
  (Delivered: 05/20/2019)
Rozhodnutie jedineho spoločnika.asice
Type of document: Document representing the amendment to the Founding Document
  (Delivered: 05/20/2019)
Spoločenská zmluva.asice
Type of document: Full wording of the Founding Document as amended
  (Delivered: 05/20/2019)
Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/31/2019)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 06/28/2020)
Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 12/30/2020)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2021)
Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
Type of document: Documents on financial results (accounting statement, annual report, auditor´s report)
  (Delivered: 07/10/2021)
Date of updating data in databases:  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person